Ohjelmauudistus Yleinen Partio-ohjelma

Miksi yli 25-vuotiaille ei tule omaa partio-ohjelmaa? 

”Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua…” Näin peruskirjassa kuvaillaan partion päämäärää. Olemme siis nuorisoliike, jonka kaiken toiminnan keskiössä on ja tulee olemaan lapset ja nuoret.  

Suomen Partiolaisten hallitus on Ohjelmauudistus 2028 -projektin valmistelusta esittänyt jäsenkokoukselle, että partion kohderyhmä tulisi jatkossa olemaan 7–25-vuotiaat. Tälle kohderyhmälle tarjoamme jatkossakin kasvatustavoitteellista ohjelmaa. Yli 25-vuotiaille ei siis ole tulossa omaa ohjelmaa.  

Aikuisten rooli partiossa on korvaamaton. Sinä ja minä mahdollistamme tahoillamme kymmenille tuhansille lapsille ja nuorille mielekästä harrastustoimintaa ja laadukasta partiokasvatusta. Aikuinen pääseekin kohderyhmäikäisen kanssa osallistumaan partio-ohjelman tekemiseen. Partiossa on ja voi jatkossakin olla vain aikuisille tarkoitettuja tapahtumia kuten koulutuksia ja johtajahuoltoa. Aikuisporukalla voidaan myös tehdä partio-ohjelmasta löytyviä aktiviteetteja. Tämä toiminta ei kuitenkaan voi olla toiminnan keskiössä, sillä tällöin unohdamme partion päämäärän. 

Partio on monipuolinen harrastus myös aikuiselle. Voimmehan me oman kiinnostuksemme mukaan tehdä partiossa lähes mitä vain. Aikuisen rooli partiossa ei ole vain ja ainoastaan olla ryhmänjohtaja, vaan mahdollistamme monin eri tavoin lasten ja nuorten harrastamista. Joku toimii kämppäisäntänä, toinen toimii sisuvartion johtajana ja kolmas kouluttaa kursseilla tulevia partion vastuunkantajia. Aikuisille onkin siis olemassa ”oma ohjelma” – se vain ei ole kasvatustavoitteellista vaan tähtää suoraan tai välillisesti partion päämäärään. 

Jos kuitenkin leikitään hetki ajatuksella, että aikuisilla olisi oma ikäkausi partio-ohjelmassa.  Millainen se sitten olisi? Ohjelma ei voisi koostua pelkästään retkeilystä tai johtajahuoltotyyppisistä aktiviteeteista vaan se kattaisi laajasti erilaisten taitojen oppimista. Muuten kyseessä ei olisi partio-ohjelma. Ohjelma sisältäisi aikuisuutta tukevia taitoja, jotka eivät välttämättä olisi niin mielenkiintoisia ja mullistavia. Yhtenä osa-alueena voisi olla vapaaehtoistyö ja toisena työelämä. Aktiviteeteissa puhuttaisiin verokorteista ja ajanhallinnasta.  Nykyisen ohjelman pohjalta tekoälyn luoma ohjelma näyttäisi hyvin pitkälti samanlaiselta toiminnalta, mitä aikuiset tänä päivänäkin partiossa tekevät.