Partio-ohjelma

Mitä ihmettä luotsaaminen on käytännössä?

Tarpojia, samoajia ja vaeltajia tukee partiossa luotsi. Hän on yli 22-vuotias aikuinen, joka tuntee lippukunnan nuoret. Pestikuvauksen mukaan luotsi vastaa siitä, että yksittäisen partiolaisen ja ryhmän toiminta tähtää kohti ikäkauden kasvatustavoitteita.

Hyviä luotseja ja hyviä tapoja luotsata on juuri niin monta kuin luotseja ja luotsattaviakin. Tärkein ominaisuus luotsilla on taito aidosti kohdata nuoret. Tarpojaluotsin, samoajaluotsin ja vaeltajaluotsin pestikortit pitävät sisällään pesteihin liittyviä muita keskeisiä asioita. Niitä kannattaa hyödyntää esimerkiksi puolivuosittain pestikeskustelun yhteydessä ja muuten vain omaa luotsin pestiä pohdiskeltaessa.

Pestikuvaus kertoo, mitä luotsin tulisi taitaa, mutta mitä ihmettä luotsaaminen on käytännössä? Tarkastellaanpa asiaa muutaman esimerkin kautta.

Luotsaaminen tarpojaikäkaudessa

Tarpojavartion kokoontuminen on alkamassa. Tarpojaluotsi on tullut kololle vähän etukäteen yhdessä samoajaikäisen vartionjohtajan kanssa.

  • ”Minkäslainen toteutus sinulla onkaan suunniteltuna illaksi?” hän huikkaa vj:lle. Vartionjohtaja kertoo aloitusleikin, Trangian kokoamisaktiviteetin ja iltatarinan juonen.
  • ”Luuletkos, että tuohon Trangian kokoamiseen menee koko tunti?” Luotsi johdattaa vartionjohtajaa pohtimaan.
  • ”Totta”, hoksaa vj. Yhdessä vj ja luotsi kehittelevät pari erilaista tapaa harjoitella Trangian kokoamista.

Tarpojien saapuessa paikalle luotsi moikkailee heitä yhdessä vj:n kanssa. Alkupiirin jälkeen luotsi toteaa siirtyvänsä johtajahuoneen puolelle suunnittelemaan seuraavan viikon kokoontumista, jonka vetäminen on sovittu luotsin vastuulle haastavasta aiheesta johtuen. Aina ei luotsin tarvitse olla mukana kokoontumisen menossa, riittää että hän on tarpeen mukaan saatavilla. Sisaruspiirin alkaessa yksi tarpojista käy hakemassa luotsin mukaan. Muiden pukiessa tuo tarpoja selvästi viivyttelee. Luotsi jättäytyy hänen seuraansa. Käy ilmi, että tarpojan vanhemmat ovat eroamassa ja hän kaipaa aikuista juttuseuraa. Luotsi ja tarpoja jutustelevat jonkun aikaa. Tarpojan hypätessä pyörän selkään luotsi vielä muistuttaa, että juttua voidaan jatkaa ensi viikolla tavattaessa.

Luotsi auttaa vj:a tavaroiden palauttamisessa ja kyselee samalla illan sujumisesta. Luotsi kehuu ja kiittää vj:a hyvin sujuneesta kerrasta. Lopuksi luotsi muistuttaa samoajaa ylihuomisen johtajaneuvostosta. Samalla luotsi ja vj sopivat, että vj laittaa tarpojille viestin vartion tulevasta retkestä ja luotsi puolestaan viestii tarpojien huoltajille. Aiemmin on jo sovittu, että luotsi huolehtii retkipaikan varauksesta ja muonituksen sunnittelusta, vj puolestaan vastaa ohjelmasta. Retkivarusteet pakataan koko vartion voimin parin viikon päästä kokoontumisessa. Silloin vj ei pääsekään paikalle, sillä koulussa on koeviikko ja luotsi on luvannut hoitaa kyseisen kerran.

Luotsaaminen samoajaikäkaudessa

Samoajaikäkaudessa toiminnasta tulisi ottaa vastuu samoajaikäisten itsensä. Aika usein on kuitenkin niin, että aktiivisen aikuisen tuen puuttuessa toiminta muuttuu varsin epäsäännölliseksi ja enemmän vapaamuotoista hengailua muistuttavaksi. Yksi toimiva ratkaisu on se, luotsi ottaa esimerkiksi kerran kuussa johtajan roolin ja järjestää samoajille ohjattua toimintaa esimerkiksi partio-ohjelman aktiviteettien merkeissä. Joka toinen viikko puolestaan samoajaikäinen vj huolehtii kokoontumisen ohjelmasta. Tällöin luotsi ei tule paikalle kuin pyydettäessä.

Retket ovat usein samoajien mieleen. Turvallisuusohjeet sallivat samoajien retkeillä keskenään, mutta varsin usein retket ovat juuri niitä paikkoja, joissa luotsi pääsee toden teolla tutustumaan samoajiin ja juttelemaan heidän kanssaan. Luotsi voikin esimerkiksi tarjoutua järjestämään jonkun aktiviteetin tai tarjoilemaan jonkin aterian samoajille. Usein luotsi voi olla apuna myös käytännönjärjestelyissä täysi-ikäisenä kämppävarauksen tekijänä tai kimppakyydin kuskina.

Yksi tärkeä luotsin tehtävä on pitää huolta siitä, että lippukunnan muu aikuisjohtajisto ymmärtää samoajien olevan vielä kohderyhmään kuuluvia ja varsinkin rokkilaisten vasta harjoittelevan johtamista. Toisaalta luotsin tehtävä on myös muistuttaa, että samoajat kuuluvat lippukunnan johtajistoon siinä missä aikuisetkin. Käytännössä tämä voi tapahtua esimerkiksi niin, että sudenpenturetkellä luotsi ei ota itselleen pestiä yhtenä sudenpennuista vastaavana johtajana, vaan hänen ainoana leiritehtävänään on ohjata samoajia leiriakelan roolissa. Lisäksi nuorempien ikäkausien retkien yhteyteen sopii usein muutenkin mainiosti samoajien ikäkauden oma ohjelmahetki esimerkiksi sudenpentujen käydessä aikuisjohtajien kanssa nukkumaan. Lippukunnan hallituksessa puolestaan luotsin tehtävänä voi olla esimerkiksi muistuttaa, että johtajahuoltoviikonloppuun tulee kutsua myös samoajat tai että uusille samoajillekin tulee tilata lippukunnan hupparit.

Luotsin on tunnettava luotsattavansa henkilökohtaisella tasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että luotsi auttaa samoajia löytämään paikkansa lippukunnasta. Yhdelle voi sopia mainiosti vartionjohtajan pesti tarpojissa, toiselle puolestaan kalustonhoitajan hommat. Yhtä lailla ok on myös “vain” osallistua samoajavartion omaan toimintaan. Luotsin on myös aktiivisesti kerrottava elämästä lippukunnan ulkopuolella: piirin tapahtumat sekä pestit erilaisissa piirin järjestämissä jutuissa saattavat olla juuri sitä potkua, jota samoaja kaipaa partiopolulleen. Luotsin tehtävänä on myös sanoittaa, mitä esimerkiksi piirin samoajatapahtumissa tai vaikkapa Explolla tapahtuu. Yllättävän moni samoaja jännittää uusia tilanteita, vaikka ei siltä aina vaikuttaisikaan.

Luotsaaminen vaeltajaikäkaudessa

Vaeltajaikäkaudessa luotsaaminen muuttuu entistä enemmän kahdenkeskiseksi suhteeksi. Luotsi toimii vaeltajalle esimerkkinä siitä, miten partiota ja muuta elämää pystyy yhdistämään muuttojen, opiskelujen ja perheen perustamisen keskellä.

Vaeltajaikäkaudessa partiolainen ei välttämättä enää kaipaa perinteistä säännöllistä viikkotoimintaa. Surullisen usein sitä myöskään ei ole tarjolla toiveista huolimatta. Vaeltajaluotsi voi olla se, joka moista toimintaa kuitenkin tarjoaa, esimerkiksi koko alueen vaeltajille kerrallaan. Luotsi on myös se, joka vinkkaa vaeltajalle piirin tai SP:n tarjoamista mahdollisuuksista partiotoiminnan parissa.

Moni vaeltajaikäinen tekee lippukunnassa tai piirissä jotakin pestiä. Luotsin tehtävänä on huolehtia, että vaeltajalla on riittävä tuki pestiinsä. Esimerkiksi lippukunnanjohtajan pesti sopii loistavasti vaeltajalle. Aikuinen luotsi voi tarjota tukeaan pestiin esimerkiksi kerran kuukaudessa tapahtuville puheluilla tai kävelylenkeillä, joiden aikana vaeltajalla on mahdollisuus kysyä vastaan tulleista haasteista tai puhua johtokolmikossa kohtaamistaan konflikteista. Yhtä lailla vaeltajalla voi olla pesti piirin jossakin ryhmässä. Tällöinkin oman lippukunnan luotsi voi säännöllisesti olla vaeltajaan yhteyksissä ja kysellä pestin kuulumisista.

Partiossa vaeltaja on oppinut ja oppii paljon. Luotsin tehtävänä on tehdä tuota opittua näkyväksi. On tutkittu juttu, että moni vaeltajaikäinen kokee, että ei tee partio-ohjelmaa. Jos vaeltaja toimii vaikkapa johtajana, tekee lippukunnan leiriä, omaa piiripestin tai vaikkapa päivittää lippukunnan somea, tekee hän monta aktiviteettia jo tuon yhden pestinsä ohessa. Luotsin tehtävänä on tehdä näitä näkyväksi myös vaeltajalle itselleen ja lisäksi myös merkata kyseiset aktiviteetit näkyviin vaeltajalle Kompassi-sovellukseen. Tähän pystyäkseen luotsin on tunnettava vaeltajien partio-ohjelma ja osattava soveltaa sitä niin, että hän tunnistaa missä vaeltajan tekemässä täyttyy minkäkin aktiviteetin tavoitteet. Hyvä tapa tilanteen tsekkaamiselle on säännölliset pienen ryhmän tai kahdenkeskiset tapaamiset luotsin ja vaeltajan välillä. Näissä keskusteluissa, suuntauksissa, vaeltaja ja luotsi pohtivat yhdessä, mitä kaikkea partion parissa on tullut tehtyä ja opittua, ja mitä kaikkea on luvassa lähitulevaisuudessa.

 

Luotsi on tarpojan, samoajan ja vaeltajan oikeus. Aikuisena luotsin pesti on mitä oivallisin mahdollisuus päästä tukemaan ja kannustamaan heitä, joiden harteilla on lippukunnan ja partion tulevaisuus. Luotsin pesti on lippukunnan tärkeimpiä. Ole luotsina pestistäsi ylpeä. Ja jos et vielä ole luotsi, tartu rohkeasti luotsauksen haasteisiin. Luotsin pesti on parasta partiota.