Lpk:n johtaminen

Miten meillä menee? Lippukuntaviisari tarjoaa vastauksen

Maaliskuussa johtokolmikolle lähetään sähköpostilla Lippukuntaviisari, joka on tietotyökalu lippukunnan johtamiseksi. Tilastojen avulla voi helposti tulkita lippukunnan tilannetta: tietoa löytyy lippukunnan toiminnasta sekä jäsenmäärätilanteesta ja sen muutoksista. Tietoja kannattaa hyödyntää toiminnansuunnittelussa – viisarista saatte suoraan asiat, joita lippukunnan kannattaa kehittää.

Lippukuntaviisariin ja sen tulkintaohjeisiin kannattaa tutustua rauhassa:

Lippukuntaviisarista on helposti nähtävissä, miten tärkeää on uusien ryhmien perustaminen joka vuosi sekä uusien jäsenten sisään ottaminen säännöllisesti kaikkiin ikäkausiin. Tällöin ei pääse syntymään ikäviä aukkoja ikärakenteeseen, vaan uusia johtajia kasvaa jatkuvasti. Apua viisarin lukemiseen saatte myös oman alueenne lippukuntakoordinaattorilta tai valmentajilta.