Yleinen

OppiJanan nuoret VET-jaksolla Partiossa

Saimme kaksi nuorta, Zahraa Husseinin ja Baban Abdulrahmanin, OppiJana-hankkeesta suorittamaan vapaaehtoistyön jaksoa eli VET-jaksoa Partiossa. Nuoret ovat päässeet tutustumaan niin lippukunnassa tapahtuvaan vapaaehtoistyöhön kuin Partioasemalla tapahtuvaan järjestötyöhön. Lippukunta-arjessa he pääsivät Vuorenhaltioiden ensimmäisen vuoden sudenpentujen kokouksiin auttamaan muun muassa solmujen opettelemisessa, pipareiden koristelemisessa ja leikkimään lasten kanssa. 

Kysyimme nuorilta muutaman kysymyksen ja ajatuksia siitä, mitä vapaaehtoistyön jakso on heissä herättänyt. Tehtävät ovat olleet erilaisia, sillä tiettävästi sudenpentujen kanssa tehdään eri asioita kuin partioasemalla. 

Millaista sudenpentujen kokouksessa on ollut? 

Zahraa sekä Baban ovat kummatkin olleet hyvin iloisia sudenpentukokouksista. He kertoivat, että kokouksissa on ollut tosi kivaa, kun on päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin, uusiin paikkoihin ja oppimaan uutta. “Lapsissa on paljon energiaa ja on hauskaa, kun saa pelata heidän kanssaan”, Baban totesi. Nuorten mielestä on ollut kivaa opettaa ja auttaa lapsia, mutta ainoana huonona puolena oli –15 asteen pakkaset. Ulko-aktiviteeteissa oli siis hieman kylmä 😊 

Mitä olet oppinut partiosta? 

Nuorten mielestä oli todella hyödyllistä, että partion esitteet on käännetty eri kielille. He löysivät lähes omaa kieltä olevat esitteet, jolloin partion ymmärtäminen tuli paljon helpommaksi. Nuoret pääsivät myös oppimaan, miten opettaa lapsille solmuja. 

Tiesitkö mitä partiossa tehdään ennen vapaaehtoistyön harjoittelua? 

Partio oli nuorille jokseenkin tuttua, sillä heidän omissa kotimaissaan on partiota koulun ohessa vapaavalintaisena aineena. Heillä oli erikseen myös partio-opettaja ja partio oli ennemmin toisten auttamista ja yhteisen hyvän luomista, kuten siivoamista. Nuoret kertoivat, että täällä Suomessa partio on paljon vapaampaa ja harrastus lapsille. 

Mikä sinun mielestäsi vapaaehtoistyössä on kivaa? 

Nuoret pitivät lasten kanssa olemisesta. Vapaaehtoistyössä pääsee tutustumaan niin lapsiin kuin aikuisiinkin, mikä on ollut mieleistä Zahraalle ja Babanille. “Partio on kivaa myös lapsille, kun he oppivat eri kulttuureista, saavat uusia ystäviä, oppivat uusia asioita ja näkevät mitä maailmassa oman perhearjen ulkopuolella on”, Zahraa kertoi. Hän myös kertoi pitävänsä lapsista todella paljon, minkä takia vapaaehtoistyö sudenpentujen kanssa on ollut mielekästä.