Yleinen

Partiokerhon vetämisestä iloa ja arvokasta ohjaamiskokemusta

Kouluissa järjestettävät partiokerhot tarjoavat lapsille tilaisuuden oppia uutta, rakentaa ystävyyssuhteita ja kokea jännittäviä seikkailuja turvallisessa ympäristössä. Partiokerhojen ohjaajille kerhot tuovat arvokasta ohjaamiskokemusta, merkityksellisiä kohtaamisia ja lisätienestiä esimerkiksi opintojen oheen.

Lukiossa viimeistä vuotta opiskeleva Venla Koistila päätyi partiokerhon ohjaajaksi, kun hän huomasi somessa ilmoituksen avoimesta työpaikasta. Venla on itsekin partiolainen, ja partiokerhojen vetämisessä häntä kiinnostaa lasten kanssa toimiminen, sillä tulevaisuudessa siintää haave luokanopettajan työstä.

”Ajattelin siis myös, että partiokerhojen ohjaaminen voisi tarjota hyvin kokemusta tulevaisuutta varten”, hän kertoo.

Niin ikään Verna Wirén on kolmannen vuoden lukio-opiskelija, joka ryhtyi vetämään partiokerhoa kuullessaan, että Helsingissä aloitetaan partiokerhoja. Hänen mukaansa partiokerhojen ohjaaminen kuulosti itselle mieluisalta tekemiseltä, joten hän päätti hakea ohjaajaksi.

”Olen ollut useamman kesän Kiljavalla vetämässä leirejä sekä pienempänä hetken partiossa – ja nyt taas mukana”, Verna raottaa.

Partiokerhojen ohjaaminen voisi tarjota hyvin kokemusta tulevaisuutta varten.

Partiokerhon ohjaaja Venla Koistila.
Venla Koistila suosittelee kerhon ohjaamista kenelle tahansa, joka tykkää toimia lasten kanssa ja haluaa pientä lisätienestiä. ”Ohjaaminen on helppo yhdistää esimerkiksi myös koulun ohelle!” hän kannustaa. Kuva: Venla Koistilan kotialbumi

Uusia taitoja ja leikin riemua hyvässä porukassa

Kouluissa järjestettävät partiokerhot ovat Leirikesän ja Suomen Partiolaisten toteuttamia harrastuskerhoja, joita järjestetään osana Harrastamisen Suomen mallia. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti uusia taitoja.

”Harjoittelemme kaveritaitoja, opettelemme itse tekemistä ja yhdessä tekemistä ja erilaisissa tilanteissa kekseliäisyyden käyttämistä. Opettelemme myös partion kannalta tärkeitä taitoja, kuten suunnistusta, retkikeittimellä ruoan laittoa sekä omasta vesistöstä ja ympäristöstä huolehtimista”, kerhonohjaaja Verna Wirén kiteyttää partiokerhojen toimintaa.

Partiokerhojen ideana on tarjota mahdollisuus tutustua partioon harrastuksena ja pitää hauskaa muiden kanssa.

”Tämän takia monilla kerhokerroilla esimerkiksi vietetään aikaa ulkona, opetellaan erilaisia partioon liittyviä taitoja ja leikitään yhdessä toimien”, kerhonohjaaja Venla Koistila kertoo.

Merkitykselliset kohtaamiset ja lasten ilo ovat kerhojen parasta antia

Parasta antia kerhonohjaamisessa Venla Koistilan mukaan on nähdä lasten kasvoilta ilo, kun he oppivat ja oivaltavat jotain uutta.

”Tämän lisäksi esimerkiksi kerhon alussa lasten rynnätessä halaamaan tai heidän kertoessaan jotain henkilökohtaisia huolia, tulee aina merkityksellinen olo”, hän avaa partiokerhon merkityksellisyyttä.

Verna Wirén kertoo kerhojen parhaaksi yksittäiseksi hetkeksi kaakaon ja poppareiden tekemisen trangialla, sillä aktiviteetti oli niin lasten kuin ohjaajienkin mieleen.

Venlalle taas mieleen on jäänyt kerta, jolloin he käsittelivät ensiapuun liittyviä asioita. Lapset olivat aiheesta innostuneita ja liittyivät mukaan keskusteluun kertomalla hienosti omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan.

”Sen kerhokerran jälkeen oli sellainen olo, että olimme saaneet jokaisen lapsen kokemaan itsensä tulleen kuulluksi sekä nähdyksi”, Venla kertoo.

Parasta antia on nähdä lasten ilo.

Partiokerhon ohjaaja Verna Wirén.
Verna Wirén suosittelee partiokerhojen ohjaamista luonnosta, ulkoilusta ja lapsista kiinnostuneille. ”Tämä on mielenkiintoista ja monipuolista kivaa yhdessä tekemistä lasten ja mukavien työkavereiden kanssa!” hän kiteyttää. Kuva: Verna Wirénin kotialbumi

Seikkailut alkavat partiokerhosta!

Kouluissa järjestettävät partiokerhot tarjoavat lapsille tilaisuuden oppia uusia taitoja, rakentaa ystävyyssuhteita ja kokea jännittäviä seikkailuja turvallisessa ympäristössä. Kerhot toteuttavat Suomen Partiolaiset ja Leirikesä.

Lue lisää partiokerhoista