Yleinen Jäsenhankinta

Partiokerhot tukevat lippukuntien toimintaa

Harrastamisen Suomen malliin liittyvää maksutonta harrastustoimintaa on järjestetty Suomen kouluissa vuodesta 2020 alkaen. Partio on mukana mallissa koulupäivän yhteydessä pidettävillä partiokerhoilla. Partiokerho ei kilpaile lippukuntatoiminnan kanssa, vaan tarjoaa mainion tavan tutustua partioon tutussa ympäristössä.

Kerhot ovat vielä suhteellisen uusi toimintamuoto, joka saattaa herättää kysymyksiä. Miten tämä eroaa partiosta? Miksi kerhon ohjaamisesta saa palkan? Kilpaileeko tämä lippukuntatoiminnan kanssa?

Partiokerhojen tarkoitus on tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus tutustua partioon ja sitä kautta myös innostua iltaisin järjestettävästä toiminnasta. Kerhoissa ei ole varsinaista partio-ohjelmaa, vaan ennemminkin partiohenkisiä aktiviteetteja. Jos kerholaiset tulevat myöhemmin myös partioon, ohjelma ei toista itseään. Kerhoihin ei myöskään kuulu retket, leirit tai symboliikka, kuten partiomerkit tai -huivit. Ohjaajille maksettava palkka kuuluu Harrastamisen Suomen malliin ja sitä kautta juuri tähän toimintamuotoon. Monesti partiokerhojen ohjaajat ovat opiskelijoita, joilla on mahdollisuus kerhon ohjaamiseen iltapäivällä. Partiokerhot ovat oiva mahdollisuus tutustua partioon harrastuksena.

Tällä hetkellä partiokerhoja järjestää Leirikesä ry, jonka organisaatiorakenne mahdollistaa tuntityöntekijöiden ketterän palkkaamisen. Lippukunnat voivat myös itse järjestää kerhoja eli kannattaa tutustua siihen, miten omalla paikkakunnalla Harrastamisen Suomen mallia toteutetaan.

Kerhoja järjestetään vahvassa ja hyvässä yhteistyössä partion ja Leirikesän kesken. Myös Leirikesän kerhopaikkakunnilla pyritään tekemään yhteistyötä paikallisten lippukuntien kanssa. Tavoitteena on, että partiokerho tukee paikallisen lippukunnan toimintaa, kerhosta osataan ohjata mukaan harrastukseen ja kerhosta opitaan tulemaan mukaan partioon. Lippukunta taas voi esimerkiksi lainata kerhon käyttöön omia varusteitaan, kuten vaikkapa retkikeittimiä.

Lue lisää partiokerhoista partion nettisivuilta.

Kerhonohjaajien rekrytointi on nyt käynnissä, hae sinäkin

Kerhoja ohjataan kouluilla arkena kello 13–16 välisenä aikana. Kerhot kestävät tunnin kerrallaan ja käynnistyvät syyskuussa 2024. Kerhoja voi ohjata yhden tai useamman viikossa. Osallistujat ovat ala-asteikäisiä. Partiokerhoille on valmis ohjelmarunko, jossa on elementtejä partio-ohjelmasta.

Ohjaamisesta maksetaan palkkaa 13,47 euroa/tunti. Partiokerho-ohjaajan on oltava 18 vuotta täyttänyt.

Lue lisää ja hae ohjaajaksi Leirikesän nettisivujen kautta.