Kaupallinen sisältö on valunut ostos-tv:stä Youtube-videoihin. Utelias ja kriittinen asenne auttavat suunnistamaan muuttuvassa mediamaisemassa.

Totuuden tunnistaminen on tänä päivänä mutkikasta. Sosiaalisessa mediassa väärä tieto leviää silmänräpäyksessä ja faktat ovat yhä useammin vaarassa vääristyä tai sekoittua markkinointiviestintään. 

Partio-ohjelmasta löytyy kaikille ikäkausille suunniteltuja ryhmäaktiviteetteja, joiden avulla kokouksissa voi edistää medialukutaitoa. 

Mediakasvatuksen tavoitteena on oppia havaitsemaan ja tarkastelemaan median vaikutuksia ja merkityksiä sekä oppia tarpeellisia tietoja ja taitoja mediassa toimimiseen. 

Digitaalisten riippuvuuksien ja mediakasvatuksen asiantuntija Helmi Korhonen työskentelee suunnittelijana Sosped-säätiön Digipelirajaton ja Somerajaton -hankkeissa. 

 Media on yhtä keskeinen nuoruuden areenana kuin ennen esimerkiksi nuorisotalo tai lavatanssit, Korhonen sanoo.  

Medialla on oma kielensä, jonka voi oppia 

Esimerkiksi sosiaalisen median palveluiden taustalla olevia kaupallisia intressejä ei voi ymmärtää, jos niistä ei saa tietoa. Tiedon lisääminen ja median ”opiskelu” on Korhosen mielestä tärkeää.  

 Samalla lailla kuin opiskellaan englantia tai ruotsia, meidän pitää opiskella myös mediaa. Siellä on oma kielensä, oma tapansa vuorovaikuttaa ja olla sosiaalinen. 

Mediakasvatuksen haaste tänä päivänä on pirstaloitunut mediakenttä, jossa jokainen seuraa omia kanaviaan. Toiset saavat uutisensa Instagramista, toiset sanomalehden sivuilta.  

Yksittäisellä somevaikuttajalla on paljon isompi merkitys kuin Hesarin etusivun mainoksella. Kohderyhmän tavoittamiseksi tarvitaan nykyään hyvin montaa eri tiedonvälityksen muotoa. Yhtä patenttiratkaisua ei ole. 

Korhonen kannustaa niin nuoria kuin vanhempia lyömään viisaat päänsä yhteen ja jakamaan osaamistaan sukupolvien välillä. 

 Tämä on niin uusi haaste, ettei kenelläkään ole sataprosenttista tutkaa näille asioille. Me kaikki hamuroimme pimeässä säkit päässä. Näiden ilmiöiden pohtiminen yhdessä olisi hedelmällistä. 

 

Näin opetat mediakasvatusta lippukunnassasi:  

Sido tekeminen omaan arkeen 

Tarkastelkaa omia sosiaalisen median tilejä ja luokaa niihin partioaiheista sisältöä. Julkaisuissa voi hyödyntää tekstiä, kuvia ja videoita. Voitte keskittyä johonkin tiettyyn teemaan, esimerkiksi partiossa opittuihin taitoihin.  

Perehtykää ryhmässä siihen, miten eri alustat toimivat ja millaisia sisältöjä siellä on. 

Myös ryhmälle voi luoda oman sometilin ja ohjeistukset sen käyttöön. Mikäli lippukunnalla on käytössä somekanavia, voi ryhmä osallistua sen kehittämiseen ja sisällön luomiseen.  

Kehitä medialukutaitoa seuraamalla mediaa 

Seuratkaan saman uutisaiheen käsittelyä eri medioissa. Laatikaa pohja mediapäiväkirjalle ja listatkaa siihen eri alustat, joita vartio haluaa seurata, esimerkiksi sosiaalinen media, sanomalehdet ja televisio. Täyttäkää mediapäiväkirjaa viikon ajan. Jokainen vartiossa voi valita oman uutisaiheen, jota seurata. 

Käsitelkää tehtyjä havaintoja seuraavassa kokouksessa. Pohtikaa, millaisia eroja uutisoinnissa on ja mistä ne johtuvat. 

Paljasta valeuutiset 

Lukekaa uutisia ja somepostauksia ja selvittäkää, mistä esitetty tieto tulee, kuka sen tarjoaa ja millainen intressi tiedon tarjoajalla mahdollisesti on. 

Tutkikaa, millaisia lähteitä jutussa tai postauksessa on käytetty. Tarkistakaa hakukoneiden avulla, pitääkö esitetty tieto paikkansa ja selvittäkää, mitä muut mediat ovat kirjoittaneet aiheesta. 

Johanna Vehkoo kertoo teoksessaan Valheenpaljastajan käsikirja (Kosmos 2019), että tiedon esittäneen sivuston voi rajata hausta pois kirjoittamalla hakukenttään ensin miinusmerkin ja sitten kyseisen verkko-osoitteen. 

Tehkää sama salapoliisityö kuville. Tämä onnistuu tekemällä käänteisen kuvahaun eli etsimällä hakukoneella samankaltaisia kuvia. Onko kuvaa käytetty muilla sivustoilla tai muissa yhteyksissä? Videon alkuperää voi yrittää selvittää tekemällä käänteisen kuvahaun videosta otetulle kuvakaappaukselle. 

Vinkit perustuvat partio-ohjelman toteutusvinkkeihin, Johanna Vehkoon Valheenpaljastajan käsikirjaan sekä Helmi Korhosen vinkkeihin mediakasvatuksen opettamiseen.