Oili on aina ollut innokas lippukuntatoimija. Hän kokee, että nuoria johtajia tukemalla varmistetaan partiotoiminnan jatkuvuus ja taataan kaikille mahdollisuus hauskaan partiokokemukseen.

Oili Annila (30) Otavaeltajista liittyi lippukuntansa toimintaan hieman yli 20 vuotta sitten, ollessaan kahdeksanvuotias. Mukaan toimintaan hänet houkuttelivat luokkakaverit. Muiden seikkailuista innostuneena Oili halusi lähteä mukaan partioon.

Kuvassa Oili Annila
Oili Annila on mielellään mukana lippukuntatoiminnassa. Kuva: Oili Annilan kotialbumi.

Liittymisestään lähtien hän on ollut aktiivinen lippukuntatoimija:
− Olen nuoresta johtajasta saakka pitänyt lippukuntapartiota tärkeänä ja itselle mielekkäänä tapana harrastaa partiota. Omasta lippukunnasta on aina löytynyt uusia pestejä, joissa on päässyt haastamaan itseään ja oppimaan uutta, Oili kertoo. Vaikka aina välillä on koettu epäonnistumisia, on vaikeuksien hyväksyminen aina kannustanut jälkeenpäin tarttumaan uusiin pesteihin. Tätä kautta sekä luottamus omien että muiden taitoihin on kasvanut.

Eräs hiljattain lippukunnassa toteutettu projekti oli vaellus Kilpisjärvellä. Haastavat olosuhteet omaavan vaelluksen onnistumiseksi oli tehty pitkiä järjestelyjä koko kevät, ja Oilista oli hienoa nähdä, kuinka yhteinen työ palkittiin onnistuneen reissun muodossa.
−  Parasta oli upeiden puitteiden lisäksi nähdä kaikkien sitoutuminen yhteiseen projektiin.

Tapahtumanjärjestelyjen lisäksi Oilin tavoitteena on toimia erityisesti sellaisissa pesteissä, joiden kautta on mahdollista tukea nuoria partiojohtajia. Tätä kautta hän kokee mahdollistavansa lippukunnan jatkuvuuden. Toimessa piristää myös mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön.
− Vaikka aikuisena usein on mahdollistamassa toimintaa muille, se on itsellekin kivaa, kun pääsee vaikuttamaan oman pestin sisältöön. Tehtävässä on myös omat haasteensa: – Aikuisena olisi tärkeää muistaa olla nuorten tukena ja samalla antaa riittävästi tilaa tehdä omalla tavallaan ja kokeilla. Olla samaan aikaan läsnä ja sivussa. Tätä harjoittelen itsekin jatkuvasti.

Oili Annila melomassa
Oili retkeilemässä. Kuva: Henri Annila.

Oilin mielestä johtajien tukeminen on tärkeää, jotta nuoret voivat tarvittaessa saada apua vaativan pestin kanssa. Johtajuus ei ole helppoa, mutta Oilin mukaan hyvä johtaja on aina tilanteen tasalla ja pitää langat käsissään. On myös tärkeää, että johtaja seisoo samalla viivalla muiden kanssa, antaen kaikkien loistaa yhdessä. Johtajuuteen liittyy siis samoja piirteitä kuin aikuisena toimimiseen: sekä tuen että vapauden antamista.

Aikuisetkaan eivät kuitenkaan jää partiotoiminnassa yksin vastuittensa kanssa. Oilin mukaan asioiden kysyminen useampaan kertaan ei haittaa, vaan toimintaan kannattaa lähteä rohkeasti mukaan. Tarvittaessa apuun voi pyytää vaikka kummijohtajan, joka tutustuttaa toimintaan. Oilin mukaan partioon tulevien aikuisten ei tarvitse tehdä suuria, vaan pienilläkin pesteillä pääsee alkuun.
− Sinulla on varmasti osaamista, jota partiossa tarvitaan.

 

Naistenviikko on juttusarja, jossa Partiomediaan julkaistaan haastatteluja Naistenviikon (18.-24.7.) aikana nimipäiviään viettävistä naisista, joilla jokaisella on omanlainen partiotaustansa.