Kuukautisterveyden toteutuminen ei ole itsestäänselvyys missään päin maailmaa. Kuukautisiin liittyy monenlaisia uskomuksia ja stereotypioita, mutta ennen kaikkea hiljaisuutta. Hiljaisuuden myötä kuukautisiin liittyvät stereotypiat jatkavat leviämistään ja yhteiskunnan epätasa-arvoisuus etenemistään. #NoMissedSchoolDays -hanke kannustaakin puhumaan kuukautisista enemmän ja ylpeästi.

Suomen Partiolaiset aloitti vuonna 2019 nelivuotisen #NoMissedSchoolDays – kehitysyhteistyöhankkeen ugandalaisten partiojärjestöjen, Uganda Girl Guide Associationin ja Uganda Scouts Associationin kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea ugandalaista partiotoimintaa ja edistää ugandalaisen yhteiskunnan tasa-arvokehitystä levittämällä kuukautisterveyteen liittyvää tietoa. Aloite kuukautisterveyteen liittyvään kehitysyhteistyöhankkeeseen tuli ugandalaisilta partiojärjestöiltä ja hankkeen virallista lanseerausta edelsi kahden vuoden pilottihanke.

Kuukautiset haittaavat koulunkäyntiä Ugandassa

Ugandassa partiotoimintaa järjestetään koulujen yhteydessä, minkä vuoksi partio on luonteva tapa levittää kuukautisterveyteen liittyvää tietoa. Samalla koulut ovat keskeisiä yhteiskunnan tasa-arvoiselle kehitykselle, sillä yhteiskunnan eriarvoisuus liittyy usein koulutuksen epätasa-arvoon.

Kuukautiset koetaan helposti likaisina ja häpeällisinä, mikä johtaa kiusaamiseen ja sosiaaliseen eristämiseen. Esimerkiksi hankkeen Ugandassa toteuttaman laajan taustaselvityksen mukaan monet jättävät menemättä kouluun kuukautisten aikana, mikä muun muassa Planin mukaan johtaa usein koulunkäynnin lopettamiseen. Toisaalta alkavat kuukautiset saatetaan tulkita myös aikuisuuden merkiksi, mikä johtaa lapsiavioliittoihin.

Tietoa levitetään koulujen lisäksi koko yhteiskuntaan

#NoMissedSchooldays-hankkeen aikana lapset ja nuoret suorittavat partiomerkin aktiviteetteineen.  Kouluissa toimivia partiojohtajia koulutetaan kuukautisterveyteen liittyvissä asioissa, minkä jälkeen he kouluttavat partiolaisia, ja he puolestaan ei-partiolaisia.

Ugandassa hankkeen yhteydessä annetaan myös muun muassa radiohaastatteluja ja järjestetään yhteiskunnallisia kampanjoita. Näin hankkeen tuloksia leviää laajemmin ugandalaiseen yhteiskuntaan ja yhteisöihin. Hankkeessa pyritään esimerkiksi tarjoamaan konkreettisia tapoja koulupudokkuuden ehkäisemiseksi opettamalla kestositeiden valmistamista helposti saatavilla olevista materiaaleista.

Kuukautiset ovat tabu myös Suomessa

Hanke ei kuitenkaan rajoitu vain Ugandaan, vaan myös suomalaisessa yhteiskunnassa kuukautiset ovat tabu. Tämä heijastuu esimerkiksi siihen, ettei kuukautisista johtuvia hankaluuksia tunnisteta. Yksi esimerkki tästä on puutteelliset saniteettitilat. Kuukautisiin liittyen hankaluutena saattaa olla esimerkiksi WC-tilojen puutteelliset mahdollisuudet kuukautisterveydestä huolehtimiseen.

Tämän ongelman yksi ilmenemismuoto partiolaisten näkökulmasta on kuukautisterveydestä huolehtiminen partioleireillä. Viime aikoina julkisuudessa on ollut pinnalla myös kuukautissiteistä aiheutuvat kustannukset, jotka saattavat olla todellinen ongelma vähävaraisille perheille ja erityisesti nuorille itselleen.

Suomalaiset partiolaiset pääsevät pureutumaan näihin ongelmiin oman partiomerkin avulla. Partiomerkin suorittaakseen partiolainen tutustuu kuukausiin liittyviin stereotypioihin, tietouteen ja kehopositiivisuuteen pelien ja leikin kautta. Hankkeen yhteydessä kirjoitetaan myös opas siihen, kuinka kuukautisista ja kuukautisterveydestä voi puhua positiivisesti ja luontevasti ilman hankalia tuntemuksia. Kuukautiset ovat luonnollinen osa ihmiskehoa!

Yhteistyötä suomalaisen kuukuppivalmistajan kanssa

Suomessa hanke toteutetaan yhteistyössä kuukuppeja valmistavan Lunetten kanssa. Suomalainen Lunette on maailman johtavia kuukautiskuppivalmistajia, joka on rikkonut kuukautistabuja jo vuodesta 2005 niin Suomessa kuin maailmalla. Yhteistyö tulee näkymään muun muassa projektin materiaaleissa, joissa jaetaan tietoa muun muassa kuukautisterveydestä huolehtimisesta leiriolosuhteissa.

Yhteistyökumppaniksi Lunette valikoitui siksi, että projektissa halutaan painottaa mahdollisuutta huolehtia kuukautisterveydestä ekologisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Tärkeitä syitä on myös Lunetten kehopositiivisuuden, sukupuolineutraalin kielen ja moninaisuuden painottaminen.

Yhtenä yhteistyön muotona Lunette myös tarjoaa 25 % alennuksen kaikista kuukupeista. Edun voi lunastaa lunette.fi -verkkokaupasta alennuskoodilla PARTIO25. Lunette lahjoittaa joka 10. ostetusta kupista yhden kupin #NoMissedSchoolDays projektille Ugandaan. Alennus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Hankkeeseen voi käydä tutustumassa projektin nettisivuilla ositteessa www.partio.fi/nyt/uganda-projekti/.