Teknologia- ja strategiayritys Solitan palvelumuotoiluyhteisö Palmu on tarjonnut apuaan partion ajankohtaiseen ongelmaan, miten partioharrastuksen aikuisena aloittaneet saataisiin viihtymään partiossa. Partion kynnys on matala ja partio on helppo aloittaa. Mutta miten aikuisena aloittaneet pääsevät toden teolla mukaan lippukuntien ydinryhmiin, miten partiohenki saadaan tarttumaan, kun partioon ei ole kasvanut kiinni lapsesta saakka?

Partio kiinnostaa aikuisia eri syistä; joku haluaa aloittaa partion, koska lapsena partiota ei ollut tarjolla omalla asuinpaikkakunnalla, toinen taas haluaa luontoon retkeilyn pariin. Useat aikuiset tulevat partioon ryhmänjohtajiksi, jotta mahdollistavat oman lapsensa harrastuksen. Oman roolin ja mielekkään tekemisen löytyminen voi kuitenkin olla vaikeaa.

Palmu toteutti keväällä 2018 viiden partion lopettaneen aikuispartiolaisen haastattelun sekä järjesti työpajoja, joissa hahmoteltiin malleja, miten partiosta innostuneet aikuiset saataisiin jäämään partioon pysyvästi. Saadun tiedon pohjalta syntyivät  aikuispartiolaisen mukaan ottamisen ratkaisuehdotukset. Syksyllä viidessä lippukunnassa testataan ehdotuksia käytännössä. Parhaat käytännöt on tarkoitus laittaa jakoon. Projektista ei tule valmiita toimenpiteitä, vaan jatkoa kehitetään yhdessä järjestön kanssa.

“Partiolaiset eivät voi sanoa mitään, miltä tuntuu tulla partion ulkopuolelta. Meidän pitää jäävätä itsemme pysyvästi”, kertoo projektin vetäjä Putte Huima Palmulta. Huima on itsekin partiolainen Ilvesveikoista Helsingistä. “Tässä casessa on kyse siitä, että mennään pään sisään ja kuunnellaan näkemyksiä.”

“Palvelumuotoilussa parasta on pyrkimys nimenomaan palvelun käyttäjien näkökulman ymmärtämiseen. Usein käyttäjäkään ei tiedä tai osaa sanoa mitä oikeasti haluaa tai tarvitsee. Palvelumuotoilijan tehtävänä onkin toimia tulkkina näille toiveille ja tarpeille”, kertoo projektissa partiolaisia edustanut Salla Rantamäki. “Partio on kokeilukulttuuria! Pilottiprojekti on partiolle tyypillinen metodi. Aletaan tekemään ja katsotaan mitä tulee”, Huima nauraa.

Hiljaisen partiotiedon dekoodausta

Projektissa työskennellyt Anni Ojajärvi auttoi näkemään aikuisasiaa partion ulkopuolelta.

“Kysymys ei olekaan se, miten aikuiset pääsevät partioon vaan miten partio ottaisi aikuiset mukaan? Miten partio olisi valmis ottamaan aikuiset mukaan?”, Ojajärvi hahmottelee. “Jos partio ei ole avoin aikuisille, pitää kulttuurin muuttua ennen kuin asialle voidaan tehdä mitään.”

Nousujohteisessa partiotoiminnassa partio-ohjelma on se köysi, joka vetää eteenpäin partiopolulla. Miten sama saataisiin avattua myös aikuisille? “Partio on aikuiselle kuin uusi kulttuuri. On vaikea olla aloitekykyinen vieraassa ympäristössä, jos ei osaa eikä tiedä, mitä voi tehdä. Epävirallinen hiljainen tieto pitäisi avata aikuisille.”

Vapaa-aikaa on nykyisin enemmän ja siitä etsitään vastapainoa työlle. Vapaa-ajalta halutaan enemmän elämyksellisyyttä sekä kokemuksellisuutta ja juuri sitä partio voi tarjota. Aikuisia on alkanut kiinnostaa itse tekeminen, auttaminen ja vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyö on tällä hetkellä kovassa nousussa. Myös erilaiset uudenlaiset yhteisöllisyyden muodot ja tavat kiinnostavat ihmisiä. Kun suku, perhe tai alueellinen paikka ei pakota tiettyyn sosiaalisuuden tapaan, voidaan itse määritellä, kenen kanssa vietämme aikaa. Partiosta voi helposti löytää uuden yhteisön ja porukan, jolla on samanlaiset arvot.

“Sisään ajettua resurssia ei pitäisi hukata, esimerkiksi entisten sudenpentujen vanhempia”, Ojajärvi sanoo. Lisäksi partiossa pitäisi oppia joustavuutta pestien suhteen. Jos vähän isompi lapsi haluaa harrastaa oman vanhempansa kanssa, se pitäisi tehdä mahdolliseksi.

“Aikuisresurssiin investoiminen tuottaa vasta vähän ajan päästä ja se pitäisi hyväksyä lippukunnissa”, Huima pohtii.

Näitä asioita jokaisessa lippukunnassa kannattaa pohtia: 

  1. Miten uudet aikuiset toivotetaan tervetulleeksi? 
  2. Kuunnellaanko uuden aikuisen toiveita?
  3. Miten uudelle jäsenelle luodaan kokonaiskuva partion mahdollisuuksista? 
  4. Millä toimenpiteillä aikuisille saadaan olo, että he kuuluvat porukkaan?
  5. Miten aikuiset saavat partioystäviä? 
  6. Miten aikuisille osoitetaan mielekkäitä ja monipuolisia pestejä?

Oletko aikuinen, joka on kiinnostunut kehittämään aikuisten partiopolkua? Ota rohkeasti yhteyttä: Salla Rantamaki, salla.rantamaki@uusimaa.partio.fi 

Tämä artikkeli on kirjoitettu kiitokseksi palvelumuotoilutyöstä sekä innostamaan lippukuntia huolehtimaan, että aikuisillakin on partiossa mukavaa.
Lisätietoja Palmusta: https://www.solita.fi/palmu/