Maailman luonnonsäätiö WWF:n ja Suomen Partiolaisten yhdessä tuottama Panda-merkki tarjoaa luonnonsuojeluun liittyviä aktiviteetteja sudenpennuille ja seikkailijoille. Merkki on suoritettavissa vuosina 2019 ja 2020.

Partion ohjelmapainotus vuonna 2019 on Ulos koloilta. Sen tarkoituksena on, että partiolaiset ja partioryhmät tekisivät mahdollisimman paljon monipuolisia päivä- ja yöretkiä. WWF:n ja Suomen Partiolaisten tuoreen Panda-merkin aktiviteetit mahdollistavat kokousten pitämisen esimerkiksi rannalla, metsässä tai kaupungissa, sillä ne on tarkoitettu retkellä tehtäviksi. Panda-merkki taistelee luonnon monimuotoisuuden puolesta, joka tällä hetkellä köyhtyy hälyttävää vauhtia. Jo pelkästään selkärankaisia eläimiä on vähemmän kuin koskaan ihmiskunnan historian aikana. Luonnon monimuotoisuus, jolla tarkoitetaan kaikkia maailman lajeja ja eliöyhteisöjä, on elintärkeää myös ihmisille. Merkin suorittaminen tutustuttaa partiolaiset esimerkiksi Suomen metsissä ja järvissä asuviin uhanalaisiin lajeihin.

Panda-merkkiä on mahdollista suorittaa sekä sudenpentu- että seikkailijaryhmien kanssa, ja kummallekin ikäryhmälle on tarjolla erilaisia aktiviteetteja. Seikkailijoiden merkki koostuu kolmesta teemasta: metsä, kaupunkiluonto sekä vesi. Kaikilla kolmella teemalla on myös kolme osaa: ota selvää, toimi ja kerro. Saadakseen Panda-merkin seikkailijoiden on suoritettava kaikki kolme teemaa.

Vesi

Yksi seikkailijoiden Panda-merkin kolmesta osa-alueesta on vesi, jonka
suorittamiseen kuuluu vesistöön tutustuminen, sen suojeleminen ja siitä kertominen. Osa-alueen suorittamisessa voi hyödyntää niin älypuhelimia kuin perinteisempiäkin vesistön tutkimiseen käytettäviä laitteita, kuten haaveja ja kiikareita.

OTA SELVÄÄ!

Vesistöstä voidaan merkkiä suorittaessa ottaa selvää monella eri tavalla. Suuressa rantaseikkailussa seikkailijat pääsevät tutkimaan valitsemaansa vesistöä WWF:n rantatutkimusmateriaalien avulla, jotka voidaan ladata mobiililaitteisiin maksutta. Seikkailijat voivat myös esimerkiksi tutkia veden pikkueläimiä tai rannikon läheisyydessä asuvia lintuja.

TOIMI!

Tämän osion tavoitteen on tehdä jotain konkreettista luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Mahdollisia aktiviteetteja ovat esimerkiksi rannan siivoaminen talkoovoimin, yhden tai useamman kasvisruokapäivän järjestäminen retkellä tai ympäristölle harmittomien pesuaineiden tutkiminen.

Kaupunkiluonto

Toinen merkin teemoista on kaupunkiluonto, jossa tutustutaan ja suojellaan luontoa kaupunkiympäristössä. Aktiviteetteihin kuuluvat muun muassa roskatalkoot ja tutkimusretki kaupunkiin. Teeman suorittaminen sopii hyvin muun muassa päiväretkille.

OTA SELVÄÄ!

Tässä osassa seikkailijan tarkoitus on ottaa selvää luonnon monimuotoisuudesta valitussa elinympäristössä. Kaupunkiluonnon kohdalla tähän kuuluvat muun muassa kaupungin äänimaiseman piirtäminen ja luonnonvaraisten lajien piilopaikkojen etsiminen.

TOIMI!

Konkreettiset toimet kaupunkiluonnon hyväksi sopivat moneen eri vuodenaikaan. Talvella seikkailijavartio voi esimerkiksi järjestää eläimille talvipesiä tai ruokintatalkoita. Lunten sulaessa aktiviteeteiksi sopivat muun muassa kaupunki-
ympäristön siivoustalkoot ja liikkumaan opetteleminen kaupungissa, muun muassa pyöräillen
ja julkisia liikennevälineitä käyttäen.