Lapsiperheiden köyhyys on kasvussa. Tämä vaikuttaa merkittävästi lasten mahdollisuuksiin harrastaa esimerkiksi partiota. Suomen Partiolaisten Partion Ystävät -varainhankintaohjelmalla pyritään puuttumaan tähän ongelmaan.

Lapsiperheiden taloudellisen tilanteen muutokset näkyvät myös partiossa. Vaikka partio on suhteellisen edullinen harrastus, on jäsenmaksuvapautusten ja leiristipendien kysyntä lisääntynyt viime vuosina tuntuvasti.

Jäsenmaksuvapautuksia myönnettiin viime vuonna yli 900 kappaletta, ja anomusten määrä on kasvanut viime vuosina noin 20 – 30 prosenttia vuosittain. Partion harrastamista tuettiin vuonna 2019 myös myöntämällä leiristipendejä piirileireille sekä varustepaketteja yli kolmellesadalle lapselle.

Lapsiperheiden asema puhuttaa

Tuoreen selvityksen mukaan lapsiperheiden köyhyys on viime vuosina alkanut jälleen kasvaa. Köyhyys vaikuttaa koko perheeseen, ja sitä kautta näiden lasten hyvinvointiin. Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE ry:n erityisasiantuntija Anna Järvisen kertoo artikkelissaan SOSTEen verkkosivuilla, kuinka ”lapselle köyhyys tarkoittaa muun muassa ulkopuolisuuden tunnetta verrattuna muihin lapsiin, huolta perheen pärjäämisestä, harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäämistä, ammattihaaveiden rajaamista ja usein myös kiusaamista.”

Köyhyydestä kärsii Suomessa noin 119 000 – 150 000 lasta – kyse ei siis ole pienestä ilmiöstä.

Vähävaraisten perheiden lasten osallistuminen maksullisiin harrastuksiin on muita vähäisempää. Harrastukset ja koulun ulkopuoliset aktiviteetit ovat myös vähävaraisille lapsille tärkeitä, sillä ne antavat uusia taitoja, kaverisuhteita, onnistumisen kokemuksia ja mielekkään tavan rentoutua vapaa-ajalla.

Ilman harrastusmahdollisuutta kaverisuhteiden syntyminen on pitkälti koulun varassa. Lapsena koettu yksinäisyys ennustaa valitettavan usein syrjäytymistä ja mielenterveyden haasteita. Lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisy onkin keskeinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen haaste.

Partion ystävät turvaa harrastamisen

Partion ystävät -rahaston tuella edistetään lasten tasa-arvoista mahdollisuutta harrastaa partiota myöntämällä jäsenmaksuvapautuksia sekä leiristipendejä. Lahjoitusten avulla pystytään varmistamaan, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa.

Harrastamisen taloudellisten esteiden poistaminen on tärkeä keino saattaa partioharrastus mahdollisimman monen saataville. Valtakunnallisesti yhdenmukaisten ja aiempaa selkeämpien jäsenmaksuvapautuskäytäntöjen myötä toivomuksena on, että yhä useamman vähävaraisen lapsen harrastaminen olisi jatkossa mahdollista.

Yhdessä lahjoittajiemme tuella teemme tämän mahdolliseksi.

Osallistuminen on helppoa! Liity kuukausittaiseksi tukijaksemme osoitteessa lahjoita.partio.fi

FAKTA

Pienikin summa auttaa konkreettisesti

  • 65 eurolla mahdollistetaan yhden lapsen partioharrastus vuoden ajaksi.
  • 1 000 eurolla 5 – 10 lasta saa viikon kestävän leirielämyksen.
  • Suomen Partiolaisten tavoitteena on kerätä vuosittain 65 000 euroa jäsenmaksuvapautuksia varten. Sillä pystytään tarjoamaan 1000:lle tukea tarvitsevalle partion jäsenyyden.
  • Vuoden aikana lapsi pääsee noin 40:een viikkotapaamiseen ja oppii runsaasti erilaisia taitoja koulutettujen vapaaehtoisten ryhmänjohtajien opastuksella. Lisäksi hän voi osallistua yhdessä ryhmän kanssa erilaisille retkille ja leireille.

Lähteet:

Kirjoittaja on Suomen Partiolaisten varainhankintapäällikkö