Anni Schalin ja Reetta Kuhmonen toimivat Töölön Tähystäjissä ohjelmajohtajan ja pestijohtajan pesteissä. Näiden pestien kautta kertyy osaamista erityisesti ihmisten kanssa toimimisesta, ohjaamisesta ja kouluttamisesta sekä nuorten tukemisesta.

Useimmilla partiotoimintaa tuntevilla on käsitys siitä, mitä lippukunnanjohtaja tekee, mutta lippukunnan johtokolmikkoon kuuluvien ohjelmajohtajan ja pestijohtajan pestit ovat saattaneet jäädä osalle vielä vieraammiksi. Tässä jutussa päästäänkin tutustumaan ohjelmajohtajan ja pestijohtajan pesteihin sekä näissä pesteissä kertyvään osaamiseen. Esittelyssä ovat Töölön Tähystäjien johtokolmikkoon kuuluvat Reetta Kuhmonen, 26, ja Anni Schalin, 22. Reetan ja Annin lisäksi johtokolmikossa on mukana lippukunnanjohtaja Minea Saikkala.

Reetta toimii Töölön Tähystäjissä pestijohtajana sekä lisäksi akelana ja vaeltajaluotsina.

– Huolehdin siitä, että lippukunnassa vapaaehtoisilla on hyvä olla. Autan löytämään jokaiselle mielekästä tekemistä. Lisäksi koordinoin, että myös johtajilla on kivaa tekemistä vapaaehtoisten kesken. Ohjaan myös tällä hetkellä kolmasluokkalaisten lapsiryhmää ja tuen nuorempien johtajien partiotaivalta., kertoo Reetta roolistaan.

Anni puolestaan toimii ohjelmajohtajana. Hän kertoo pestistään:

– Ohjelmajohtajana johdan lippukunnan ikäkausien toimintaa, eli pidän huolta, että kohderyhmäikäiset eli 7-22-vuotiaat saavat partio-ohjelman mukaista laadukasta partiokasvatusta ja että jokainen ryhmänjohtaja saa tarvitsemansa tukea pestiinsä. Tarvittaessa autan haastavissa tilanteissa. Lisäksi toimin itse sampona, eli vedän 10-vuotiaiden ryhmää. Minulla on myös pesti partiopiirissä, jossa toimin lippukuntatuessa.

Anni on ollut partiossa pitkään mukana, Reetta puolestaan on aloittanut partion aikuisena. He kertovat partiossa opituista asioista ja taidoista:

– Retkeilytaitoni ovat hioutuneet. Osaan pakata oman rinkkani, sillä en ennen partioon tuloa retkeillyt juuri lainkaan. Tapahtuman järjestäjän taidot olivat todellisella koetuksella, kun järjestin ensimmäisen retkeni, selvisin haasteesta hyvin. Partiossa olen myös oppinut, ettei kaiken tarvitse olla täydellistä ja silti voi olla hauskaa., kuvailee Reetta.

– Olen oppinut paljon erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta, viestinnästä, ihmisten johtamisesta sekä projektien hallinnasta. Partiosta olen saanut myös arvokasta kokemusta lasten, nuorten ja aikuisten ryhmien ohjaamisesta ja kouluttamisesta. Ennen kaikkea olen oppinut luottamaan itseeni ja tarttumaan rohkeasti uusiin, haastaviin tehtäviin., kertoo Anni.

Molemmat kokevat hyötyneensä partiosta sekä opinnoissa, että työnhaussa.

– Olen hyödyntänyt sekä yhteisöpedagogin opinnoissa että työnhaussa. Näen sen ainoastaan positiivisena asiana. Partiossa opittua kannattaa ehdottomasti hyödyntää!  Aluksi osaamisesta kertomista saattaa joutua harjoittelemaan, sillä metsässä hengailu ei välttämättä kerro työnhakutilanteessa mitään. Sen sijaan voi kertoa esimerkiksi tavoitteellisen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta, johon sisältyy muiden ihmisten koordinointi, budjetin laadinta sekä vapaaehtoisten ja osallistujien saaminen paikalle.  Olen kertonut esimerkiksi ohjaamiskokemuksesta, tapahtumien järjestämisestä ja nuorten tukemisesta., kertoo Reetta.

Anni opiskelee alaa, jossa osa opinnoista koskee organisaatioita ja johtamista:

– Opinnoissa on ollut paljon hyötyä siitä, että teoriaa on voinut peilata omiin kokemuksiin. Suurimpaa osaa tekemistäni töistä olisin tuskin edes tajunnut tai uskaltanut hakea ilman partiossa saamaani kokemusta. Työelämässä olen käyttänyt hyväkseni erityisesti kokemusta erilaisten ryhmien ohjaamisesta. Olen päässyt töissä ohjaamaan sekä lasten leiritoimintaa että aikuisten koulutuksia laidasta laitaan. Lisäksi myös saamani kokemus erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta ja johtamisesta on ollut töissä erittäin hyödyllistä.

Kaverit, yhdessä tekeminen, merkityksellisyys ja elämykset ovat keskeisiä tekijöitä olla partiossa mukana vapaaehtoisena.

– Partiossa parasta on kaverit ja porukka, ja se on itselläni suurin syy olla mukana. Lisäksi saa tehdä itselleen merkityksellisiä juttuja!, kommentoi Anni.

– Ei pidä ollenkaan paikkaansa, etteikö aikuinen voi harrastaa partiota. Itsekin aikuisena mukaan tulleena voin vakuuttaa, että vapaaehtoisena partiossa on parasta! Mulle tärkeintä on kaverit ja yhdessä tekeminen. Tulee hyvä mieli, kun näkee, että oot tarjonnut elämyksiä jollekin lapselle tai nuorelle. On ihan valtavan upeeta olla mahdollistamassa ei pelkkää harrastusta, vaan elämäntapaa., kuvailee Reetta.

Töölön Tähystäjien johtokolmikko Johtajatulet-tapahtumassa.
Töölön Tähystäjien johtokolmikko: pestijohtaja, lippukunnanjohtaja ja ohjelmajohtaja. 

 

Kansalaisareena järjestää Vapaaehtoisten viikon 29.11.-5.12. Vapaaehtoisten viikon aikana haastattelemme partiossa toimivia vapaaehtoisia. Partiossa tehdään vapaaehtoistyötä monenlaisissa tehtävissä paikallisissa lippukunnissa, partiopiireissä sekä valtakunnallisesti. Näiden tehtävien kautta pääsee myös hankkimaan osaamista, jota voi hyödyntää myös partion ulkopuolella. Partion nuorisoalan osaamiskeskus on kehittänyt työkaluja ja malleja harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseen, voit tutustua osaamiskeskukseen tästä.