Espoolainen partiolainen Ada Segerstam, 23, osallistui YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokoukseen (COP26) Glasgow’ssa 2.–6.11. osana partioliikkeen maailmanjärjestön ryhmää.

Maailman katseet kohdistuivat marraskuun kahdella ensimmäisellä viikolla Skotlannin Glasgow’hun, jonne maailman johtajat kokoontuivat COP26-ilmastokokoukseen. Osallistuin kokoukseen osana kansainvälistä partioryhmää, johon kuului nuoria edustajia Suomen lisäksi Meksikosta, Bangladeshista, Irlannista, Portugalista, Nigeristä ja Ranskasta.

Sitä, että partio on globaali liike, tulee harvemmin ajateltua pimeällä kolon pihalla maanantai-iltana. Keskustelut muualta maailmasta tulevien partiolaisten kanssa olivat siksi erityisen kiinnostavia. Oli hienoa huomata, miten kaikissa maissa tehdään partiossa samanlaisia asioita ja painitaan samanlaisten ongelmien kanssa. Myös skotlantilainen partiokeskus, jossa yövyimme, olisi voinut olla minkä tahansa tavallisen lippukuntaretken kohde.

Kokouksen parasta antia olivat siis ihmiset. Olin joka päivä valtavan vaikuttunut ja ylpeä siitä intohimosta ja asiantuntemuksesta, jolla nuoret toivat esiin huoliaan ja ratkaisujaan ilmastokriisiin liittyen. Viikko Glasgow’ssa vahvisti entisestään uskoani siihen, että päättäjien tulee ottaa nuoret vakavasti.

Ada Segerstam ilmaskokouksessa Glasgowssa
Ada Segerstam (vas.) yhdessä muiden WOSMin delegaation jäsenten kanssa.

Miksi partio osallistui ilmastokokoukseen?

Partioon kuuluu noin 57 miljoonaa jäsentä yli 170 maassa, joten partiolaisten on tärkeää olla mukana vaikuttamassa ilmasto- ja ympäristöpäätöksentekoon maailmanlaajuisesti. Ilmastokokouksessa edustimme etenkin nuoria. Tämä on tärkeää, koska nuorten mahdollisuudet osallistua viralliseen ilmastopäätöksentekoon ovat yhä rajalliset, vaikka me elämme seurausten kanssa pisimpään.

Partioihanteet sopivat viestiksi myös ilmastokokoukseen. Oma suosikki-ihanteeni – tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen – oli mielessäni Glasgowssa usein, ja kirjoitin sen myös kylttiini ilmastomarssilla. Partiolaiset kannustavat Suomea kantamaan vastuuta ilmastotoimissa ja näyttämään esimerkkiä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä tarkoittaa kunnianhimoisen ilmastopolitiikan edistämistä kansallisesti ja globaalisti, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajata 1,5 asteeseen.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Glasgow’ssa tehdyt päätökset eivät vielä riitä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä tarpeeksi, ja siksi partion on entistä tärkeämpää jatkaa aktiivista vaikuttamista yhteiskunnassa. Glasgow’n kokouksen tuloksena maailman maita kannustetaan varmistamaan nuorten osallistumisen mahdollisuudet kansallisessa ja paikallisessa ilmastopäätöksenteossa. Tämä on tärkeää, sillä partion päämääränä on aktiivinen kansalaisuus, ja Glasgow’n jälkeen on selkeämpää kuin koskaan, että se tarkoittaa myös aktiivista vaikuttamista ilmastoasioihin.

Suomen Partiolaiset tähtää partiotoiminnan hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Jotta tämä onnistuu, partion on tärkeää kannustaa päättäjiä vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa ja solmia eettisiä ja ekologisesti kestäviä kumppanuuksia. Kuitenkin kaiken ytimessä ovat kasvatus ja yhdessä tekeminen kokouksissa joka viikko koloilla ympäri Suomea. Meidän tulee luoda partiolaisille mahdollisuuksia oppia, tehdä ilmastotekoja, vaikuttaa yhteisössään ja kasvattaa hiilikädenjälkeään, eli toimintansa positiivista ympäristövaikutusta.

Partio voi olla hiilikädenjälkijohtaja

Glasgow’n ilmastokokouksen jälkeen olen miettinyt paljon partion tarjoamia mahdollisuuksia ilmastokriisin vastaisessa työssä. Partiolla on valtava potentiaali toimia kanavana nuorten ilmastotyölle ja -vaikuttamiselle. Partiolaisten on tärkeää vaatia päättäjiltä toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, mutta ilmastoahdistusta voi kanavoida lisäksi toimintaan. 

Voimme kasvattaa omaa hiilikädenjälkeämme eli positiivista vaikutusta ilmastopäästöjen vähentämiseen ja rakentaa partiosta Suomen hiilikädenjälkijohtajan uudistamalla ohjelmaamme, koulutustamme, tapahtumiamme ja kolojen arkea. Partion tulisi keskittyä tarjoamaan partiolaisille entistä vaikuttavampia ja konkreettisempia mahdollisuuksia kestävän yhteiskunnan rakentamiseen, ja varmistaa, että ilmastotyö partiossa on saavutettavaa ja houkuttelevaa yhä suuremmalle joukolle nuoria.

Ilmastomarssi Glasgow’ssa.