Adventtikalenterien myynnin avulla telttoja ja yhteishenkeä

Siikajoella toimiva Ruukin samoojat -lippukunta herätettiin uudelleen toimintaan vuosien hiljaiselon jälkeen vuonna 2021. Samalla todettiin, että monia toiminnassa tarvittavia varusteita puuttui lippukunnalta. Ratkaisun tähän haasteeseen ovat tuoneet partiolaisten adventtikalenterimyynti ja siitä saatavat tuotot.

Partiolaiset sisaruspiirissä hiekkakentällä. Takana metsää.
Kati Huotarin mukaan kalenterikampanja myös lisäsi yhteishenkeä lippukunnassa.

”Viime vuoden kalenterituottojen avulla hankittiin telttoja lippukunnan käyttöön: yksi teltta ympärivuotiseen käyttöön, yksi kesäteltta ja muutama laavu”, kertoo lippukunnan joulukampanjapäällikkö Kati Huotari.

Koska reilun 50 hengen lippukunta on vastikään aloittanut toimintansa uudelleen, monenlaista tarviketta tarvitaan, että partiolaiset pääsevät sujuvasti retkille ja leireille.

Edellisenä vuonna kalenterituotto käytettiin yhteisiin retkikeittimiin. Ruukin samoojilla on myös käytössään vanha eräkämppä, joka vaatii kunnostusta. Keittokatostakin sinne suunnitellaan jossain vaiheessa.

Kalenterimyynnillä iso merkitys lippukunnalle

Adventtikalenterien myynti ajoittuu loka-marraskuulle, mutta suunnittelu aloitettiin Siikajoella jo hyvissä ajoin. Lippukunta asetti myyntitavoitteeksi 400 kalenteria ja onnistui ylittämään tavoitteen myymällä yhteensä 433 kalenteria. Lippukunta saa jokaisesta myymästään kalenterista 4,5 euroa. Lopulla kalenterien tuotolla rahoitetaan partion alueellista ja valtakunnallista toimintaa, kuten koulutuksia ja tapahtumia.

”Myynnistä on ollut iso apu siihen, että saadaan lippukunnalle kalustoa hankittua. Myyntituotto on iso raha omalle lippukunnalle”, Kati Huotari sanoo.

Hänen mukaansa myynnillä on myös muunlaista arvoa lippukunnassa.

”Saadaan porukkaa yhdessä liikkeelle ja se luo myös yhteishenkeä”, hän kertoo.

Kati Huotarin mielestä on hyvä, että myynnillä on konkreettinen tavoite, jonka myös adventtikalentereita myyvät lapset ymmärtävät ja osaavat kertoa.

Kun käyttökohde on mietitty etukäteen, lapset näkevät, miten yhteinen myyntityö käytännössä tuo hyötyä paikkakunnan partiotoimintaan.

Adventtikalenteri on partion tärkein varainhankinnan muoto

  • Vuonna 2022 kalenterimyynnin avulla kerättiin partiotoiminnan tueksi yhteensä yli 3 miljoonaa euroa. Lue lisää
  • Kampanjaan 2022 osallistui yli 600 lippukuntaa eli partion paikallisjärjestöä ympäri Suomen
  • Lippukunta ansaitsi adventtikalenterimyynnillä keskimäärin noin 2 200 euroa
  • Noin puolet lippukunnista kertoi käyttävänsä myyntituloja retki- ja leiritoiminnan tukemiseen. Muita käyttökohteita olivat esimerkiksi uudet kalustohankinnat, kokoontumistilojen kulut sekä tilojen ja tarvikkeiden kunnostus. Lue lisää tuottojen käytöstä.
  • Vuonna 2023 adventtikalenterin myynti alkaa 15.10. Verkkokauppa ja myyntipaikat löytyvät osoitteesta adventtikalenteri.fi