Fanny Aaltonen ja Antti-Jussi Virtanen ovat vuoden Toimivat partiojohtajat

Vuoden 2023 Toimiva partiojohtaja -apurahat on myönnetty Fanny Aaltoselle ja Antti-Jussi ”Antti” Virtaselle. Molemmat heistä ovat oppineet partiossa niin ryhmässä toimimisesta, johtamisesta, luonnosta kuin partiossa saatujen oppien käytäntöön soveltamisestakin. Apurahat jakaa Partiosäätiö.

Fanny Aaltonen on ideanikkari, joka levittää partion ilosanomaa

Partiojohtaja Fanny Aaltosen juuret ovat porvoolaisessa Sjöscoutorganisationen Fribytarna -nimisessä meripartiolippukunnassa, jossa hän aloitti partion vuonna 2008 alakouluikäisenä. Partioon Fanny ajautui kavereiden houkuttelemana ja lähestulkoon vahingossa.

”Meillä oli mahtava porukka ja oli helppo tulla mukaan toimintaan, vaikka en ollut aloittanutkaan muiden kanssa sudenpentuna.”

26-vuotias Fanny on monipuolinen partiojohtaja, jolla on ansioita erityisesti ryhmän johtamisessa, hallinnollisissa asioissa sekä tapahtumien ja purjehdusten järjestämisessä eri-ikäisille partiolaisille. Hän haluaa tukea muita partiolaisia ja levittää partiotoimintaa yhä suuremmalle joukolle.

Nykyään Fanny asuu Turussa ja on aktiivinen kotilippukuntansa lisäksi myös turkulaisessa lippukunnassa KFUM:s Scouter Kamraternassa, jossa hän on aloittanut uuden sudenpentutoiminnan. Henkiin herätty sudenpentutoiminta on tyypillinen esimerkki Fannyn epäitsekkäästä työskentelytavasta partion hyväksi.

Muut kuvailevat Fannya ideanikkariksi, jolla riittää energiaa partiotoiminnan kehittämiseen. Esimerkillään hän saa ympärillään olevat partiolaiset osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin ja kehittämään partion toimintaa entistä paremmaksi.

Fanny Aaltonen on Toimiva partiojohtaja 2023. Kuva: Eeva Helle

Antti-Jussi Virtanen tarttuu mukisematta toimeen

Turkulainen Antti-Jussi Virtanen on 23-vuotias partiojohtaja ja pitkän linjan partiolainen, jonka kotilippukunta on Luvian Loukke. Kipinän partioharrastuksen aloittamiseen Antti-Jussi sai äidiltään vuonna 2007, jolloin Antti-Jussi aloitti peruskoulun.

”Aluksi en innostunut, mutta äiti käski mennä katsomaan edes yhden kerran, millaista touhua partio oikein on. Näin liki 16 vuotta myöhemmin edelleen katselen, mitä se partio oikein on”, Antti-Jussi kertoo.

Antti-Jussilla on takanaan mittava lista erilaisia partiopestejä, ja paraikaa hän toimii Luvian Loukken lippukunnanjohtajana. Hän osallistuu lippukunnan toimintaan aktiivisesti, vaikka hän opiskeleekin sadan kilometrin päässä lippukunnastaan. Lisäksi Antti-Jussi on Lounais-Suomen Partiopiirin samoajajaoston jäsen ja Porin Partiolaisten hallituksen jäsen.

Useiden pestiensä kautta Antti-Jussi on osoittanut, että hän on aktiivinen partiojohtaja, jolla on taitoa toimia monenlaisissa johtajatehtävissä. Antti-Jussi ei kiertele vastuuta, vaan hän tarttuu mukisematta toimeen sellaisiinkin asioihin, joihin muut eivät välttämättä uskaltaisi tarttua.

Antti-Jussi Virtanen on Toimiva partiojohtaja 2023. Kuva: Antti-Jussi Virtasen kotialbumi

Partio on tapa elää

Partio on antanut sekä Fannylle että Antti-Jussille niin paljon oppeja elämään, että molemmat kuvaavat partiota elämäntavaksi ja elämän ohjenuoraksi. Molemmat heistä ovat saaneet partiosta taitoja niin ryhmässä toimiseen, luonnossa liikkumiseen kuin ryhmän johtamiseenkin.

Fannylle kaikkein merkityksellisin oppi on ollut partiopestien kautta opitut projektinjohtajuuden ja tiiminohjaamisen taidot. Niistä on ollut hyötyä myös työelämässä, sillä Fanny työskentelee varhaiskasvatuksen opettajana.

Yksi kohokohta Fannylle partiossa on ollut Ko-Gi-kurssi, joka yhdisti hänelle tärkeät asiat eli kaksikielisyyden ja purjehduksen. Partio ei ole enää Fannylle pelkkä harrastus, vaan hän kuvailee partiota elämäntavaksi.

”Partio merkitsee minulle seikkailuja, oppimista, ystäviä ja kohtaamisia. Partio ei tarkoita pelkästään viikoittaista koloiltaa, vaan yhdessäoloa, tutkimista ja oivaltamista”, Fanny sanoittaa partion ydintä.

Antti-Jussi kuvailee, että tärkein partiovuosien tuoma oppi on syventynyt itsetuntemus. Partio on Antti-Jussille tietyllä tapaa ohjenuora elämässä. Partio tuokin hänen elämäänsä tasapainoa opiskeluun, työntekoon ja muihin harrastuksiin.

”Lukuisten kokemusten ja erilaisten pestien myötä omat vahvuuteni ja heikkouteni ovat tulleet esille. Tieto näistä on parantanut kykyäni tuoda panokseni yhteisen hyvän edistämiseen. Luonto on minulle erityisen tärkeä, ja partion avulla kykenen mahdollistamaan myös muille samanlaisia kokemuksia ja muistoja niin luonnossa kuin luonnon ulkopuolellakin”, Antti-Jussi avaa partion merkitystä.

Toimiva partiojohtaja -apuraha

Partiosäätiö myöntää kerran vuodessa kahdelle nuorelle partiojohtajalle Toimiva partiojohtaja -apurahat. Apurahan suuruus on 1 000 euroa, ja sen jakamisen tarkoituksena on kohottaa nuorten partiojohtajien tekemän vapaaehtoistyön yleistä arvostusta sekä korostaa toiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä. Palkitut valitaan partiopiirien nimeämien ehdokkaiden joukosta, ja apuraha on tarkoitettu käytettäväksi saajan henkilökohtaiseen partiokoulutukseen kotimaassa tai ulkomailla.