Finnjamboree Kajon onnistumiset ja opit on julkaistu

Finnjamboree Kajo kokosi Evon metsiin 13 500 osallistujaa viime heinäkuussa. Kajon onnistumiset ja opit on koottu nyt Kajo-raporttiin, joka löytyy kaikkien luettavana verkosta. 

Kajoa tehtiin poikkeuksellisessa maailman ajassa. Koronatilanne sekä Ukrainan sota vaikuttivat molemmat vahvasti leirin järjestämiseen.  

– Uskomme, että Kajon tekijät tulevat muistamaan peruutettuja seminaareja ja loputtomia tunteja etäkokoussovelluksessa. Sekä sen valtavan helpotuksen, joka meidät valtasi, kun saimme vihdoin lähteä Evolle ja leiri saatiin järjestettyä kahden pandemian vuoksi hankalan kesän jälkeen, leirinjohtajat Janne Costiander ja Maria ”Kerttu” Nikkari pohtivat.  

Costiander ja Nikkari toivovat, että Kajon kokemuksista on hyötyä, kun jatkossa pohditaan etätekemisen malleja ja sitä, miten etätekeminen saadaan pidettyä partiomaisen hauskana. 

– Kannustamme kuitenkin tulevia projekteja palaamaan mahdollisimman paljon livepartioon, sillä mikään ei voita kasvokkain kanssakäymistä, suunnittelua ja kikattelua seminaarien saunojen pukuhuoneissa, leirinjohtajat muistuttavat.  

11 scouts smiling at the camera.
Kajon leiritoimikunta.

Kajo-raportin lisäksi ilmestyy myös pidempi loppuraportti

Costiander ja Nikkari  toivovat, että Kajo oli yksi lenkki, toivottavasti pitkäkestoisessa ja hyvinvoivassa, finnjamboreiden ketjussa.  

– Kajolla kajastimme jokainen omaa valoamme ja teimme yhdessä kaiken sen, mitä vuosien päästä Kajona muistamme. Toivotamme seuraaville finnjamboreiden tekijöille valtavasti onnea haasteeseen. Muistakaa pitää hauskaa – sillä sitä finnjamboreiden pitää olla, he painottavat. 

Kajo-raportti löytyy kaikkien luettavana osoitteesta partio.fi/kajoraportti.

Raportissa käydään läpi muun muassa projektin organisaatio, tavoitteet ja mittarit sekä johtaminen. Omat osiot raportissa löytyvät seuraaville kokonaisuuksille: budjetointi, kumppanuus ja talous, Kajoa tekemässä, osallistujana Kajolla, leiriohjelma, infra ja rakenteet sekä Kajon osa-alueet. 

Tämä 115-sivuinen raportti on tiivistetty raportti Kajon varsinaisesta loppuraportista. Varsinainen loppuraportti liitteineen julkaistaan vielä vuoden 2022 aikana partion intrassa Jemmassa. 

Vuoden loppuun mennessä julkaistaan myös Kajon vastuullisraportti.