Lippukuntia kannustetaan mukaan uuteen valtakunnalliseen harrastamisen malliin

Lasten ja nuorten harrastamista edistävä Suomen malli käynnistyy 2.-6. marraskuuta valtakunnallisella harrastusviikolla. Suomen Partiolaiset on tuottanut materiaalia viikolle. Valtakunnallinen malli tuo myös partiolippukunnille mahdollisuuden rakentaa partiotoimintaa koulupäivän yhteyteen.

Marraskuun harrastusviikko järjestetään pääosin virtuaalisesti. Viikon aikana koululaiset voivat tutustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin heille rakennetun harrastusviikko.fi -sivuston avulla joko opettajan johdolla tai itsenäisesti. Koulut kuulevat oppilaiden toiveita ja rakentavat heidän kanssaan yhdessä viikon harrastuskalenterin. Näin lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan juuri heitä kiinnostavia harrastuksia. Koulut ja perheet voivat hyödyntää harrastusviikko.fi -sivua myös myöhemmin lukuvuoden aikana.

Opetus-ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu harrastamisen Suomen mallia, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Harrastamisen mallin käynnistämisessä avainasemassa on lasten ja nuorten kuuleminen. Kunnat voivat hyödyntää kuulemisen välineenä joko opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyä tai järjestää oman kuulemisen – tärkeintä on, että harrastustoiveita selvitetään koulukohtaisesti. Kuulemisen jälkeen oppilaiden toiveiden mukaista harrastustoimintaa pyritään järjestämään koulupäivän yhteyteen.

Mukana mallin toteutuksessa ovat kaikki harrastukset: partio, liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto ja kädentaidot. Harrastusten järjestäjinä voivat toimia niin partiolippukunnat, urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnat kuin muutkin harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt. Harrastaminen voi olla myös nuorten omaehtoista harrastamista valvotussa ympäristössä.

Miten lippukunnat pääsevät mukaan?

Harrastamisen Suomen malli luo partiolippukunnille mahdollisuuden kuntayhteistyöhön koulupäivän yhteyteen rakennetun harrastustoiminnan muodossa. Osana mallia kunnat hankkivat kaikille maksutonta harrastustoimintaa esimerkiksi ostopalveluna lippukunnilta. Toiminta on suunnattu perusopetuksessa (1.-9. luokilla) oleville lapsille ja nuorille. Lippukuntien kannattaa ottaa jo nyt yhteyttä oman kuntansa opetuksen järjestäjiin ja ilmaista kiinnostuksensa harrastustoiminnan järjestämisestä.

Kunnat voivat hakea avustusta pilottitoimintaan opetus ja kulttuuriministeriöstä

Kunnille aukeaa opetus-ja kulttuuriministeriöön valtionavustushaku 3.11.-2.12.2020. Avustus kohdistuu pääasiallisesti harrastusten ohjaajien ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä matka-ja materiaalikuluihin.

Pilottitukea jaetaan alkuvaiheessa lähes 10 miljoonaa euroa ja se kohdistuu kevään 2021 harrastustoimintaan. Tavoitteena on turvata harrastamisen Suomen mallin jatkuvuus pysyvän rahoituksen osalta opetus-ja kulttuuriministeriön jakamana tukena jatkossakin.

Ohjeet koulupäivän yhteydessä järjestettävään partiotoimintaan

Lisätietoja

www.harrastusviikko.fi
www.partio.fi/harrastusviikko
https://minedu.fi/suomen-malli

Opetus-ja kulttuuriministeriö
Johtaja Tiina Kivisaari, p. 0295 330 178
Johtaja Henni Axelin, p. 0295 330 205

Koulussa harrastamisen verkosto
Jaana Laurila, Suomen Olympiakomitea, jaana.laurila@olympiakomitea.fi, p. 040 124 5666
Aleksi Valta, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry, aleksi.valta@lastenkulttuuri.fi, p. 040 820 5425

Suomen Partiolaiset
Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi, p. 040 718 5721
Helka Otsolampi, helka.otsolampi@partio.fi, p. 040 730 3024