Heidi Jokinen valittiin jatkokaudelle Partiotyttöjen Maailmanliiton puheenjohtajaksi

Suomen Partiolaisten Heidi Jokinen on valittu jatkokaudelle Partiotyttöjen Maailmanliiton eli The World Association of Girl Guides and Girl Scoutsin (WAGGGS) maailmanhallituksen puheenjohtajaksi. Valinta tehtiin maailmanhallituksen etäkokouksessa. Jokisen puheenjohtajuus kestää kesän 2023 maailmankonferenssiin asti.

Heidi Jokinen valittiin ensimmäisen kerran WAGGGSin maailmanhallituksen puheenjohtajaksi viime kesänä, joten ensimmäinen kausi 2020–2021 osui maailmanlaajuisen koronapandemian keskelle.
– Aika oli monin tavoin ainutlaatuinen ja myös historiallinen. Tilanne saattoi vaatia monia vaikeita päätöksiä, kuten WAGGGS:n neljällä eri mantereella toimivien partiokotien toimintojen keskeyttämisen. Samalla kuitenkin koin ennennäkemätöntä yhteishenkeä ja tsemppiä ympäri maailman, Jokinen summaa kulunutta kauttaan.

Hänen mukaansa pandemiatilanne näyttäytyy edelleen erittäin epävakaisena.
– Tulevaisuudesta on vaikea sanoa mitään. Kuitenkin on päivän selvää, että partion tavoitteille ja tehtäville on edelleen laajaa tilausta yhteiskunnissa ympäri maailman, Jokinen pohtii.

Heidi Jokinen ja WAGGGSin huivi.

Tuore visio tähtää tasa-arvoiseen maailmaan

WAGGGS on juuri vahvistanut vuoteen 2032 ulottuvan visionsa, Compass 32:n, joka tähtää tasa-arvoiseen maailmaan, jossa myös tytöt voivat menestyä.
– Haluan yhdessä koko hallituksen kanssa työskennellä tällaisen maailman hyväksi, kaikissa WAGGGSin 152:ssa jäsenmaassa, myös Suomessa, hän toteaa.

Jokinen toteaa, että tavoitteeseen pääsemiseksi on eri maissa toimittava hieman eri tavoin.
– Tavoite ei kuitenkaan ole merkityksetön missään maailmassa, ei edes Suomessa. Pandemia toi tälle tavoitteelle lisäksi uutta tarvetta. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt ja monet tytöt kokevat epävarmuutta itsestään ja tulevaisuudestaan. WAGGGS haluaa tuoda näitä tarpeita esille ja vaikuttaa niihin. Viime kädessä paikallistasolla, lippukunnissa, tapahtuvalla toiminnalla on ratkaiseva ja maailmaa muuttava merkitys, hän muistuttaa.

Heidi Jokinen on ollut WAGGGSin maailmanhallituksen jäsen kesästä 2016, jolloin hän nousi kesken kauden varasijalta varsinaiseksi jäseneksi. Vuonna 2017 Heidi valittiin maailmanhallitukseen kuusivuotiskaudeksi. Aiemmin Jokinen on toiminut muun muassa WAGGGSin työryhmässä, jonka tehtävät ovat liittyneet uusiin jäsenmaihin laajentumiseen.
Partiolaisilla on kaksi kansainvälisen partioliikkeen maailmanjärjestöä,

WAGGGS ja WOSM, joihin molempiin Suomi kuuluu. Maailmanjärjestöjen tehtävänä on kehittää partiotoimintaa ja tukea kansallisten partiojärjestöjä. Maailman suurimpana nuorisoliikkeenä partio toimii myös aktiivisesti nuorten elinolojen ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Koko maailmassa on tällä hetkellä partiolaisia yhteensä noin 45 miljoonaa yli 200 maassa.

Lue lisää Heidi Jokisen ajatuksia puheenjohtajuudesta Partiomedian jutusta!

Yläkuva: Eeva Helle