Jokaisella lapsella on oikeus hyvään kohteluun

Tällä viikolla vietetään lauantain kansainväliseen lapsen oikeuksien päivään huipentuvaa lapsen oikeuksien viikkoa, jonka tarkoituksena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettavuutta. Lapsen oikeuksien sopimus on valtiota sitova ihmisoikeussopimus, jossa määritellään lapsille kuuluvat ihmisoikeudet. Tänä vuonna viikon teemana on lapsen oikeus hyvään kohteluun.

Jokaisella lapsella on yksiselitteisesti oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä. Lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisellä on siksi myös tärkeä asema partiossa. Partio-ohjelma itsessään tukee lasten ja nuorten psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämistä. Partio-ohjelman lisäksi lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta lisätään muun muassa aikuisten ja ryhmänjohtajien Turvallisesti yhdessä -koulutuksella, parijohtajuudella ja lippukuntien turva-aikuisten tärkeällä pestillä.

Turvallisesti yhdessä – kokonaisuudella varmistetaan, että jokaisen partiossa toimivan lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan sekä lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä. Turvallisesti yhdessä -ohje sekä kiusaamisen ehkäisemiseen keskittyvä Mukavasti yhdessä -ohje ovat tärkeitä työkaluja turvallisen ympäristön luomisessa.

Tärkeä rooli on myös turva-aikuisella. Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias aikuinen, joka tuntee Turvallisesti yhdessä -ohjeen hyvin ja osaa tukea lippukuntansa muita aikuisia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Turva-aikuinen on mukana lippukunnan arjessa, jolloin häneltä voi kysyä ja matalalla kynnyksellä kertoa häirinnästä, kiusaamisesta tai muusta kaltoinkohtelusta sekä omalta että muiden partiolaisten kohdalta.

Partion turvallisuutta lisäävien toimintatapojen lisäksi on tärkeää, että partiossa lapset ovat aktiivisia toimijoita, jotka tekevät ja vaikuttavat itse. Mahdollisuus kertoa mielipiteistään ja näkemyksistään kuuntelevalle aikuiselle auttaa myös silloin, jos kerrottava asia vaatiikin lapselta rohkeutta. Lippukuntien turva-aikuiset ja muut tutut partiolaiset ovat tärkeässä roolissa luomassa kannustavaa ja turvallista kasvuympäristöä, jossa jokainen kohdataan omana arvokkaana itsenään.

Hyvää lapsen oikeuksien viikkoa ja päivää jokaiselle!