Journalismin tarvetta partiossa on kartoitettu 

Suomen Partiolaiset selvittää parhaillaan tarvetta ja mahdollisuutta luoda uusi journalistinen verkkomedia partiolaisilleSelvitystyötä on tehnyt erillinen projektiryhmä, joka on julkaissut nyt ensimmäisen vaiheen raportin. Tarvetta on monipuolisia ja tarvittaessa kriittisiä näkökulmia tarjoavalle, riippumattomalle sekä partion arvoihin sitoutuvalle sisällölle. 

Selvitystyön ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin myös jäsenistön halukkuutta kuluttaa journalistista* verkkomediaa sekä tarkasteltiin kohderyhmän mediankäyttöä. Partion verkkomedia voisi sisältää esimerkiksi videoita, kirjoitettuja juttuja, kuvia ja podcasteja. 

Maaliskuussa toteutettiin kysely, joka lähetettiin 5000 yli 15-vuotiaalle partiolaiselle. Kyselyyn vastasi 268 henkilöä eli noin 6 % kyselyn saajistaLisäksi toteutettiin ryhmähaastatteluja partiolaisille. Partioneuvostoa ja laajennettua viestintä- ja markkinointivaliokuntaa on kuultu selvitystyöhön liittyen syksyllä 2020. Selvitystyössä on myös hyödynnetty partiomedioihin liittyviä ja muita tutkimuksia.  

Jäsenistö näkee tarvetta sekä markkinointiviestinnälle että journalismille 

Selvitystyön kaikessa aineistossa korostuu systemaattisesti jäsenistön tarve monipuolisia ja tarvittaessa kriittisiä näkökulmia tarjoavalle, riippumattomalle sekä partion arvoihin sitoutuvalle sisällölle. Osaan näistä tarpeista voidaan työryhmän mukaan vastata markkinointiviestinnällisillä ja osaan taas journalistisilla sisällöillä.  

Ikäryhmistä vaeltajat ja aikuiset pitivät journalistista partiomediaa tarpeellisempana kuin samoajat. Journalismin määritteleminen koettiin myös selvästi haastavaksi jäsenistössä.  

Sosiaalisen median käyttö on kaikkien ikäryhmien kohdalla merkittävää ja nämä kanavat ovat medioista seuratuimpia.  

Selvityksen tulokset on esitelty Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointivaliokunnalle sekä hallitukselle. Piirien ja FiSSc:n edustajista koostuva laajennettu viestintä- ja markkinointivaliokunta saa myös katsauksen raportin tuloksiin ja evästää päätöksenteossa toukokuun kokouksessa. Hallitus päättää kesäkuussa, siirrytäänkö projektissa toiseen vaiheeseen, jossa aloitettaisiin verkkomedian käytännön toteutuksen suunnittelu.  

Syksyllä 2020 Suomen Partiolaisten hallitus käynnisti projektin, jonka tarkoituksena on avoimesti selvittää tarvetta sekä mahdollisuutta luoda partioon uusi journalistinen verkkomedia. Projektin pestit olivat avoimesti haettavissa loppuvuodesta 2020. Projektiryhmään kuuluu myös viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen, joka toimii hallituksen ja projektiryhmän linkkinä.  

Tutustu journalistisen verkkomedian selvitysryhmän ensimmäisen vaiheen raporttiin:
Journalistisen verkkomedian selvitystyöryhmän raportti vaiheesta 1

Lisätietoja:  

Selvitystyöryhmän puheenjohtaja Arttu Tanner, arttu.tanner@partio.fi

Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen Satu Salo-Jouppila, satu.salo-jouppila@partio.fi

 

*Kyselyssä on käytetty seuraavia määritelmiä:

Journalismin tavoitteena on koota ja välittää yhteisölle tai yhteiskunnalle merkittävää tietoa esimerkiksi uutisten tai haastattelujen muodossa. Journalismiin kuuluu olennaisesti sen itsenäinen luonne: journalisti sekä journalistisen julkaisun toimituskunta valitsevat aiheensa itse ja ovat vastuussa vain lukijoilleen.

Viestintä tai markkinointiviestintä puolestaan tuottaa yhteisölle tietoa tai välittää tunteita, jotka tukevat viestijän tavoitteita. Viestintä voi olla tiedonvälitystä, vuorovaikutusta tai yhteisöllisyyden luomista. Viestintä tukee aina organisaation (esimerkiksi yrityksen tai järjestön) tavoitteita ja strategiaa ja on vastuussa organisaation johdolle.