Paju-hanke uudistaa tulevina vuosina partion digitaaliset järjestelmät

Syksyllä käynnistetty partion digitaalisten järjestelmien uudistushanke, Paju, on päässyt hyvään vauhtiin. Vuoden alussa hankkeelle on rekrytoitu projektiryhmä sekä aloitettu nykyisten toimintamallien ja -prosessien kartoittaminen. Nelivuotisessa suurhankkeessa uudistetaan ja selkiytetään partion digitaalisten palvelujen kokonaisuutta.

Paju-hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa digipalvelut helpottavat partion harrastamista ja partiotoiminnan järjestämistä niin lippukunnissa, piireissä kuin keskusjärjestössä. Vuosina 2022 –2025 toteutettavan hankkeen aikana päivitetään partion digitaalisten järjestelmien toimintamalleja ja prosesseja, kehitetään Suomen Partiolaisten IT-järjestelmien tietoarkkitehtuuria ja lopuksi uudistetaan partion jäsenrekisteri. Kehittämällä tieto- ja sovellusarkkitehtuuria varmistetaan, että nykyiset ja tulevat järjestelmät toimivat sujuvasti yhteen sekä palvelevat kokonaisuutta. Varsinainen jäsenrekisterin uudistus toteutuu vuonna 2025.

Mitä on jo tapahtunut?

Vuoden alussa on pestattu osaprojektien johtajat sekä muut jäsenet, jotka työskentelevät teemansa parissa tulevina vuosina. Kaikissa osaprojekteissa on mukana sekä vapaaehtoisia että partiotyöntekijöitä, mikä varmistaa sekä toimiston että vapaaehtoisnäkökulman huomioimisen kaikissa vaiheissa.
Parhaillaan on käynnissä partion prosessien ja toimintamallien tunnistaminen ja määrittely. Alkuvaiheessa on tärkeää kartoittaa, miten eri osaprojekteissa nyt ja tulevaisuudessa partion digitaalisia järjestelmiä käytetään ja millaisiin asioihin.

Hankkeen edetessä osaprojektit pohtivat partion prosesseja, palvelukuvauksia sekä osallistuvat alustavien vaatimusmäärittelyjen tekoon. Osaprojekteissa ei tehdä IT-järjestelmähankintoja tai toteutusta, vaan luodaan edellytyksiä tuleville järjestelmille.

Hankkeen neljä osaprojektia ovat:

  • Partiojäsenyys ja lippukunnan jäsenhallinta
  • Luottamushenkilö-HR
  • Partiokasvatus
  • Partiotapahtumat

Lisäksi hankkeessa pohditaan erilaisia osaprojekteja läpileikkaavia teemoja. Nämä teemat ovat:

  • Talouden, maksuvälineiden ja kassavirran kokonaisuus
  • Partion digitaalisten palvelujen tuottama viestintä, automaatiot ja markkinointi
  • Partion tietoarkkitehtuurin kokonaisuus
  • Tiedolla johtamisen ja kehittämisen kokonaisuus
  • Varainhankinnan ja adventtikalentereiden kokonaisuus

Tutustu tarkemmin osaprojekteihin Paju-hankkeen sivuilla.

Miten hankkeeseen voi osallistua?

Paju-hanke näkyy monin eri tavoin partiolaisille jo suunnitteluvaiheessa. Tähän mennessä on jo toteutettu ensimmäinen Kuksan käyttäjäkysely, jonka tuloksia hyödynnetään nykytilan ymmärtämisessä ja kehitystarpeiden tunnistamisessa. Kevään ja kesän aikana tullaan tekemään kysely käyttäjille sekä järjestämään erilaisia työpajoja, joissa on mahdollista päästä antamaan oma panos digipalvelujen kehittämiseen. Osallistumismahdollisuuksista kerrotaan lisää kevään aikana partion verkkosivuilla.

Toimivien, helppokäyttöisten ja partiota tukevien digipalvelujen rakentamiseksi on tärkeää, että kehitystyötä tehdään yhdessä, laajasti lippukuntia ja piirejä osallistaen. Hankkeen edetessä partion eri toimijat pääsevät vaikuttamaan siihen, millaisia partion tulevaisuuden digipalvelut ovat ja mihin kaikkeen ne soveltuvat.

Miksi tällainen uudistus tarvitaan?

Tietojärjestelmiin kohdistuu sekä käyttäjiltä että yhteiskunnalta erilaisia vaatimuksia, joihin meidän pitää pystyä vastaamaan. Laadukas, valtakunnallinen ja nykyaikainen järjestötoiminta tarvitsee erilaisia digitaalisia järjestelmiä. Haluamme, että partion nykyiset ja tulevat järjestelmät helpottavat partion harrastamista ja partiotoiminnan järjestämistä. Olemme myös tunnistaneet, että nykyinen partiorekisteri Kuksa on tulossa teknisesti tiensä päähän ja se on pakko päivittää. Tässä yhteydessä on hyvä tilaisuus kehittää kokonaisuutta.

Paju-hanke perustuu Suomen Partiolaisten digitaalisten palvelujen kehittämissuunnitelmaan, jossa on määritelty partion digitaalisen kehityksen tiekartta. Paju-hankkeen on käynnistänyt Suomen Partiolaisten partioneuvosto keväällä 2022 ja hankkeen tilaaja on Suomen Partiolaisten hallitus. Hanketta on valmisteltu yhdessä partioneuvoston, hallituksen sekä A-jäsenten johtajien kanssa. Hankkeen etenemisestä vastaa projektitoimisto.

Tutustu Suomen Partiolaisten digitaalisten palvelujen kehittämissuunnitelmaan.

Missä voi seurata Pajun etenemistä?

Voit tutustua tarkemmin Paju-hankkeeseen sekä seurata sen etenemistä partion nettisivuilla osoitteessa partio.fi/paju. Hankkeesta kerrotaan säännöllisesti myös partio.fi-sivuston uutisissa ja partiolaisten uutiskirjeissä.

Siirry Paju-hankkeen sivuille.

Lisätietoja: Suomen Partiolaisten IT- ja palvelupäällikkö Maija Kangasniemi, etunimi.sukunimi@partio.fi, p. 044 734 3373.