Partio-lehden ympäristöpeli

Partio-lehdessä 1/2019 julkaistu ympäristöteemainen peli on herättänyt paljon keskustelua. Kyseinen peli ei ole osa virallista partio-ohjelmaa, vaan Partio-lehden Aktiviteettivinkki-juttu. Peli on tarkoitettu ryhmien johtajille avuksi ympäristöteemaisen keskustelun herättämiseen ja sitä käytetään heidän ohjauksellaan. Jokainen ryhmänjohtaja harkitsee itse, haluaako tätä peliä käyttää ja voi myös halutessaan soveltaa sitä. Kortit ovat osa peliä, eivätkä ne ole tarkoitettu ohjeiksi partiolaisille.

Yli 12-vuotiaille suunnatun pelin on tarkoitus toimia keskustelunherättäjänä, ei absoluuttisena totuutena ilmastonmuutoksen hillitsemisen tai ympäristönsuojelun keinoihin. Aktiviteettivinkki-palstalla halutaan antaa vinkkejä partiomaisen ohjelman tekemiseen uudenlaisilla tavoilla. Pelit ovat yksi keino käsitellä vaikeita asioita, joissa ei ole yhtä totuutta. Peli nostaa esiin tekoja, jotka ovat olleet esimerkiksi mediassa esillä. Nuoret ovat jo hyvin perillä ilmastonmuutoksesta ja moni kokee ahdistusta.

Pelissä yhtenä korttina nostetaan esiin vapaaehtoinen lapsettomuus. Monet nuoret kuulevat lapsettomuudesta jo muutenkin ja saattavat pohtia sitä. Silloin on tärkeää, että nuorilla on paikka ja tilanne, jossa aiheesta voi keskustella turvallisessa ryhmässä johtajan ohjaamana. Kuten pelin keskusteluohjeissa kerrotaan, tärkeää on korostaa, että jokainen voi pohtia asiaa juuri omasta näkökulmastaan oman elämäntilanteen ja halun mukaan. Partio ei ohjaa saati pakota ketään tiettyihin valintoihin, vaan tarjoaa eväitä omien mielipiteiden muodostamiseen. Kyse ei siis ole kehotuksesta lapsettomuuteen.

Kiitämme saamastamme palautteesta. Pohdimme aina erilaisia valintoja lehdessämme niin ennen julkaisua kuin sen jälkeenkin saadun palautteen pohjalta.