Partio-lehti toteutti helmikuussa lukijatutkimuksen selvittääkseen lehden ja Partiomedian lukutottumuksia ja sitä, millaisiksi partiomediat koetaan. Kyselyyn vastasi yli 3 000 ihmistä.

Partiolaiset kokevat Partio-lehden tärkeäksi 

Lukijatutkimuksesta selvisi, että Partio-lehdellä on suuri symbolinen merkitys partiolaisille. Sen sisältö koetaan tutkimuksen mukaan kiinnostavana ja se herättää vastaajissa positiivisia mielikuvia.

Partio-lehti edustaa partiolaisille yhteenkuuluvuutta ja monille myös nostalgiaa. Se koetaan uusia ajatuksia ja ideoita herättävänä.

Partiomedia tunnetaan vielä huonommin 

Partiomedia on kyselyn mukaan vielä melko isolle osalle vastaajista vieras. Sen hyvä käytettävyys kännykällä sai kuitenkin kehuja vastaajilta.

Partiomedian juttuihin päädytään useimmiten sosiaalisen median kautta, ja juttuja toivottiinkin jaettavan vielä nykyistä enemmän somessa.

Partiomediaa käyttävät enemmän nuoret vastaajat. Heillä kännykkä oli myös mieluisampi lukuväline partiouutisille kuin vanhemmille vastaajille.

Paperinen lehti yhä ykkönen 

Paperinen Partio-lehti on tämän tutkimuksen mukaan kuitenkin mieluisin tapa lukea partiota koskevia juttuja jokaisen ikäryhmän mielestä.

Partio-lehden koki tarpeellisena tai jokseenkin tarpeellisena peräti 79 prosenttia vastaajista. Yhdeksän prosenttia vastaajista taas piti lehteä joko tarpeettomana tai jokseenkin tarpeettomana.

Vastaavasti Partiomediaa tarpeellisena tai jokseenkin tarpeellisena piti 72 prosenttia vastaajista ja tarpeettomana tai jokseenkin tarpeettomana kahdeksan prosenttia.

Esimerkiksi näin vastaajat kommentoivat Partio-lehteä: 

Ihana saada etanapostia! Aina iloinen yllätys, kun partiolehti ilmestyy.

Lehti on raikas ja mukava ulkoasultaan, mutta tuntuu pääasiassa hieman nuoremmille suunnitellulta.

Partio-lehti antaa partiosta kokemusrikkaan kuvan. Partiossa pääsee tekemään hurjan kivoja juttuja, joita ei tulisi alkuunkaan ajatelleeksi.

Nykyään nuoret lukevat melkein kaiken digitaalisena ja on tosi kiva saada kotiin myös tällainen ”oikea” lehti.

Osa vastaajista koki, että lehteä tehdään liiaksi vain nuorille partiolaisille. He kaipasivat lehteen lisää nimenomaan aikuisille partiolaisille suunnattua sisältöä.

Jotkut toivoivat voivansa peruuttaa lehden tilauksen, koska pyrkivät välttämään paperijätteen syntymistä kotonaan. Lehden tilauksen peruutuksen voi tehdä Kuksassa, mikäli lukee partiouutisensa mieluummin netistä.

Partiomedian tunnettavuus oli vielä hieman heikko, ja sitä pyritään jatkossa parantamaan esimerkiksi tiuhemmilla somepäivityksillä.

Partio-lehden ja Partiomedian lukijatutkimus

  • Kyselytutkimus toteutettiin Suomen Partiolaisten toimeksiannosta 1.2.–14.2.2019 välisenä aikana.
  •  Tavoitteena oli selvittää yli 15- vuotiaiden partiolaisten lukutottumuksia sekä partiolaisten ja heidän huoltajiensa näkemyksiä partiomedioista. 
  • Kysely suunnattiin yli 15-vuotiaille partiolaisille sekä heidän huoltajilleen ja sisaruksilleen. Myös alle 15-vuotiaiden oli mahdollista vastata kyselyyn yhdessä huoltajansa kanssa.
  • Kyselyyn vastasi yhteensä 3 048 ihmistä. 
  • Kyselyyn vastanneiden yleisin ikä oli 16 vuotta, mutta vastauksia tuli kuitenkin lähes kaiken ikäisiltä.
  • Kyselyyn vastaajista suurempi osuus oli naisia. 
  • Kyselyn toteutti Owal Group.