Partiokesä tarjoaa virtuaalisen leiripelin, etäleiriohjelmaa ja perinteisiä retkiä ja leirejä

Partiolaiset siirtyivät heti maaliskuulla ensimmäisten harrastusten joukossa etätoimintaan. Sosiaaliset kontaktit ovat lapsille ja nuorille tärkeitä myös poikkeusoloissa, eikä harrastusta haluttu ohjata kokonaan tauolle. Kesällä tarjoamme etäleiriohjelmaa sekä virtuaalisen partioleirin pelimaailmassa. Järjestämme myös pienimuotoisesti perinteisiä retkiä ja leirejä luonnossa.

Koronaviruksesta johtuva poikkeuksellinen kevät muutti radikaalisti myös partiotoimintaa. Partio ei kuitenkaan lamaantunut vaan näytti voimansa, kun nuorten vapaaehtoisten toimesta etäpartiotoiminta hyppäsi nopeasti aivan uudelle tasolle. Lyhyessä ajassa etäpartiovinkit olivat laajasti käytössä ja Discord-alustalle synnytetty keskusteluyhteisö kerännyt yli 1000 partiolaista yhteen. Discordissa on muun muassa pidetty läksyhelppiä ja suunniteltu peliin sijoittuvaa virtuaalista kesäleiriä. Bitti-leiri pyörii nyt täyttä häkää Minecraft-pelimaailmassa ja mukana on jo toista tuhatta lasta ja nuorta. Nuoret itse ovat kehittäneet ja toteuttaneet partiomaisilla säännöillä ja yhteisymmärryksellä Suomen mittakaavassa jo merkittäväksi kasvaneen peliyhteisön.

Kesän edetessä päästään onneksi järjestämään myös perinteistä retki-, leiri- ja purjehdustoimintaa. Partiolaisille on laadittu ohjeita ja vinkkejä, joiden avulla on mahdollista järjestää kesällä partiotapahtumia turvallisuusasiat huomioiden alle 50 hengen ryhmille. Vaihtoehdoksi on tarjottu etäleiriohjelmaa. Elokuun alussa haaveena on kutsua partiolaiset kokoon valtakunnalliselle virtuaaliselle iltanuotiolle.

Poika pelaa Bitti-partioleirillä