Partiolaiset järjestivät oman eurovaalipaneelin

Keskiviikkona 8.5. järjestettiin Eurooppasalissa partiolaisten oma eurovaalipaneeli yhteistyössä Euroopan parlamentin Suomen-toimiston kanssa.

Tilaisuudessa olivat puhumassa Mirva Matikka Suomen Partiolaisten hallituksesta sekä Reeta Niemonen ja Simo Ristolainen Euroopan parlamentin Suomen-toimistolta. Itse eurovaalipaneeliin oli kutsuttu puhujiksi nuoria ehdokkaita: Björn Bonsdorff (r.), Fatim Diarra (vihr.), Riku Eskelinen (kesk.), Ajak Majok (vas.), Tuulia Pitkänen (sd.) ja Tuomas Tikkanen (kok.).

Vaalipaneelin juonsivat partiolaiset August Halonen ja Annakaisa Tikkinen. Paneelin aiheina olivat muun muassa Erasmus+ -ohjelma, Euroopan sisäinen liikkuvuus ja europarlamentaarikon toiminta. Ensimmäisenä ehdokkailta kysyttiin heidän syistään lähteä mukaan europarlamenttivaaleihin. Majok vastasi yhdeksi syykseen EU:n laajuuden ja sitä kautta toimivallan mahdollisuudet. ”Euroopan parlamentti on maailman suurin – – suorilla vaaleilla valittu kansainvälinen toimielin, eli jos me haluamme jotain saada aikaiseksi tässä globaalissa aikakaudessa, missä ongelmat ylittävät valtion rajat, meidän pitää myös tehdä se areenoilla, missä ratkaisujen tekijät ylittävät valtion rajat”, Majok totesi.

Finnish Nightmares -sarjakuva
Kuva: Karoliina Korhonen

Keskustelu kääntyi tästä EU:n tulevaisuuteen. Ehdokkailta tiedusteltiin, miten he kuvittelivat EU:n sisäisen yhteistyön muuttuvan tulevaisuudessa. Tikkanen uskoi, että EU:n sisällä tullaan tekemään entistä enemmän yhteistyötä. ”EU on uniikki rakenne, sellaista ei ole missään muualla maailmassa – – suuria asioita, kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, yhä enemmän ilmastopolitiikkaa, kehityspolitiikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa on siirrettävä EU-tasolle päätettäväksi, koska ne ovat ylikansallisia haasteita, niistä valtiot eivät yksin voi päättää”, Tikkanen toteaa.

Paljon puhuttiin myös Erasmus+ -ohjelmasta. Juontajat kysyivät panelisteilta, olisivatko nämä valmiita kaksinkertaistamaan, kolminkertaistamaan tai jopa kymmenkertaistamaan Erasmuksen budjetin. Pitkänen vastasi olevansa valmis kymmenkertaistamaan budjetin, sillä ohjelmalla on tärkeä tehtävä. ”Erasmus+ -ohjelma – – on ollut yksi menestyksekkäimpiä EU:n projekteja ja se on hyvin konkreettinen tapa, joka tuo EU:n ja sen liikkuvuuden ihmisille tutuiksi. Ja jos me haluamme kasvattaa eurooppalaisia sukupolvia, jotka aidosti kokevat olevansa eurooppalaisia, niin meidän täytyy antaa jokaiselle liikkuvuuden mahdollisuuksia”, Pitkänen totesi.

Fatim Diarra puolestaan halusi tehdä ohjelmasta lähestyttävämmän kaikille. ”Olisi hyvä, että kansainvälistymisen kynnys viedään todella matalaksi – – sillä tavalla, että integroidaan vaihdot osaksi koko toisen asteen koulutusta. Ehkä jopa sillä tavalla, että toisen asteen opinnoissa olisi automaattisesti vaihtopalikka, joka on EU:n rahoittama”, Diarra sanoi. Bonsdorff puolestaan mainitsi tutkija- ja tohtorivaihtojen tärkeyden. ”Ne (vaihto-ohjelmat) takaavat kunnon rahoituksen tutkijalle, joka lähtee rakentamaan kansainvälisiä verkostoja ja läpimurtotutkimuksia ympäri Eurooppaa. Näitä on hyviä saada pidettyä kovalla tasolla ja hyväpalkkaisina, jotta Euroopan fiksuimmat pääsevät yhteen, että me saamme tulevaisuuden teknologiat jäämään tänne Eurooppaan ja syntymään Euroopassa”.

Lopuksi puhuttiin myös EU:n ilmastopolitiikasta ja siitä, mitä nuoret voivat tehdä, kun kysymykset ilmastonmuutoksesta ahdistavat. Eskelisen mukaan ”ylivoimaisesti paras juttu, mitä me voimme tehdä – – on se, että pyydämme ihmisiä mukaan: Tulkaa tekemään yhdessä. Tehdään konkreettisia asioita sen eteen, että ilmastonmuutos saadaan torjuttua.” Nuoret voivat hänen mukaansa esimerkiksi ottaa yhteyttä poliitikkoihin tai osallistua yritystoimintaan. ”Yhdessä me muutamme tätä maailmaa.”

Tapahtuma on osa Tällä kertaa äänestän – kampanjaa.
#partiolainenvaikuttaa

Katso tapahtuman Youtube-stream tästä

Kuva: Milla Paloniemi