Partiolaiset osallistuvat nuorten rauhanviikolle

Suomen Partiolaiset ottavat osaa Suomen YK-nuorten järjestämään nuorten rauhanviikkoon, joka järjestetään 19.-25.9.2022 Rauhanviikko on vuosittainen tapahtuma, jonka aikana käsitellään niin globaaleja rauhankysymyksiä kuin ruohonjuuritason ongelmia ja niiden ratkaisuja nuorten näkökulmasta.

Rauhanviikon aikana kootaan yhteen nuorisoalan toimijoita, nuoria sekä päättäjiä, mikä mahdollistaa keskustelun nuorten roolista rauhan rakentamisessa. Nuorilla on merkittävä vaikutus kestävän rauhan rakentamisessa ja ylläpitämisessä, ja nuorten osallistaminen rauhantyöhön on tärkeä osa rauhantyötä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Partiossa rauha on olennainen osa arvomaailmaa: partioaate tähtää paremman maailman rakentamiseen. Jo ensimmäinen partioihanne, toisten ihmisten kunnioittaminen, on rauhan rakentamista. Rauhantyö ei aina viittaa ison mittakaavan globaaliin työhön kuten väkivallan estämiseen tai konfliktien ratkaisemiseen, vaan rauhaa voidaan tehdä ruohonjuuritasoilla ihan pienillä teoilla – kunnioittamalla ihan jokaisen omaa identiteettiä ja suojelemalla luontoa sekä sen monimuotoisuutta. Partio tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden olla osa rauhan rakentamisen prosessia.

Ryhmä partiolaisia metsässä värikkään onnenpyörän edessä.

Miten partiossa voi osallistua rauhanviikolle?

Rauhanviikolla partiossa rauhan teemat nostetaan esiin ja niiden kautta jokainen partiolainen pääsee pohtimaan rauhan merkitystä omassa elämässään. Miten omalla toiminnallaan ihminen pystyy luomaan rauhanomaisempaa yhteiskuntaa?

Partiolaisille julkaistaan viikolla peli, jossa pelaajat pääsevät tutustumaan rauhan, turvallisuuden ja konfliktien maailmaan sekä miettimään rauhan käsitettä. Peli toteutetaan Seppo.io oppimisympäristössä, ja se on avoinna kaikille ikäkausille. Peli on tarkoitettu pelattavaksi oman vartion kanssa koloillassa, joten sen kautta rauhanviikon teemoihin perehtyminen on helppoa ja hauskaa! Seppo.io pelialustan käyttämisestä partiossa voit lukea lisää napsauttamalla tätä linkkiä.

Ohjeet Seppo.io-peliin

Rauhanviikon peli on nyt julkaistu Seppo.io-alustalla! Pelistä on kaksi versiota – yksi sudenpennuille ja seikkailijolle sekä toinen tarpojille ja samoajille. Johtajille suunnatut ohjeet pelin pelaamiseksi löydät pelin alusta sekä täältä.

Johtaja voi halutessaan tutustua peliin etukäteen tai muokata sitä omalle ryhmälle sopivaksi kirjautumalla Partio ID:llä osoitteeseen partio.seppo.io. Kaikki pelin versiot löytyvät pelikirjastosta.

Peliä voi pelata menemällä osoitteeseen partio.seppo.io, klikkaamalla ”Player” ja syöttämällä seuraavan koodin:

  • Sudenpennut ja seikkailijat: BA8937
  • Tarpojat ja samoajat: 9GCBBE

Pelin lisäksi rauhanviikolla torstaina 22.9. klo 18 järjestetään rauhanteemainen online-iltanuotio, jossa käsitellään lähemmin kansainvälistä rauhantyötä partiossa. Iltanuotiolla muun muassa tutustutaan siihen, mitä partiossa voidaan tehdä, jos globaaleja konflikteja ja kriisejä puhkeaa. Kaikki ovat tervetulleita rauhaniltanuotiolle! Online-iltanuotiolle osallistumaan pääset napsauttamalla tätä Teams-linkkiä.

Lisätietoja partiolaisten rauhanpelistä sekä iltanuotiosta on tulossa lähempänä nuorten rauhanviikkoa. Sillä välin voit tutustua tarkemmin koko rauhanviikon sisältöön joko Facebookissa osoitteessa facebook.com/nuortenrauhanviikko/ tai Instagramissa seuraamalla @unyouthfinland -tiliä.

Partiolaisi metsässä kiipeämässä puusta rakennetun esteen yli.

Rauhankasvatus osana partio-ohjelmaa

Partion ohjelmapainotuksena 2022 ja 2023 on kestävä kehitys, johon kuuluu ekologisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi myös kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys. Rauhankasvatus käsittelee olennaisesti aineettomia kestävän kehityksen aiheita.

Suomen Partiolaisten rauhankasvatusprojektin tavoitteena on vähentää nuorten eriarvoisuutta ja antaa nuorille partiolaisille konkreettisia keinoja toimia omissa yhteisöissään syrjäytymisen ehkäisijöinä ja yhdenvertaisuuden puolestapuhujina.

Ohjelmamateriaalit on koostettu viiden eri rauhankasvatuksen osa-alueen aktiviteeteista, jotka ovat:
• Yhteistyötaidot ja empatia – kaveritaidot
• Tunne- ja turvataidot
• Konfliktien taustalla
• Moninaisuuden ymmärtäminen
• Konfliktin ratkaisut

Rauhankasvatusaktiviteetit sopivat luonnolliseksi osaksi partiolaisten normaaleja viikkokoontumisia

Valmiita rauhankasvatusaktiviteetteja on tarjolla eri ikäkausille osoitteessa: partio-ohjelma.fi/toiminta/rauhankasvatus