Partion digijärjestelmien uudistushanke Paju etenee

Partion digitaalisten järjestelmien uudistushanke Paju on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Kevään aikana hankkeessa on tunnistettu järjestelmien nykytilaa sekä keskeisiä käyttäjärooleja ja tärkeimpiä kehitystarpeita. Vuoteen 2025 jatkuvan hankkeen tavoitteena on uudistaa ja selkiyttää partion digitaalisten palvelujen kokonaisuutta.

Keväällä Paju-hankkeessa on työskennelty teemakohtaisesti eri osaprojektien ryhmissä sekä yhteisissä konseptityöpajoissa. Kaikkiaan työskentelyyn on osallistunut jo noin 50 partion vapaaehtoista ja työntekijää. Ryhmien tehtävänä on ollut tunnistaa digijärjestelmien nykytilaa sekä kuvata käyttötapoja: mihin kaikkeen järjestelmiä nykyään käytetään? Ketkä ovat niiden keskeisiä käyttäjiä? Millaisia haasteita käyttöön liittyy tällä hetkellä?

Pajun tavoitteena on helpottaa partion harrastamista

Yhteisten keskustelujen kautta on priorisoitu jatkotyöskentelyä varten keskeisiä käyttäjärooleja, haasteita ja kipupisteitä sekä kohderyhmien tarpeita.

”Kirkkaana tavoitteenamme on selvittää, miten voimme järjestelmien avulla helpottaa partion harrastamista ja partiotoiminnan järjestämistä tulevaisuudessa. Jo nyt järjestelmämme mahdollistavat paljon, esimerkiksi valtavasti eri toimintoja sekä huikean tarkan raportoinnin. Jatkossa tulemme panostamaan vielä enemmän kokonaisuuden hallintaan ja palvelujen helppokäyttöisyyteen”, Pajun projektipäällikkö Maija Kangasniemi toteaa.

Kevään työskentelyissä on noussut esiin vahvasti mm. ryhmänjohtajien palveluiden kehittämisen tarve. Alkuvuodesta toteutettiin myös ensimmäinen Kuksan käyttäjäkysely, jonka perusteella onnistuttiin keräämään laajasti palautetta siitä, mikä nykyisessä partiorekisterissä toimii ja missä voimme vielä parantaa. Toiveita on paljon, mutta samaan aikaan tärkeimmäksi nähdään järjestelmien helpot käyttöliittymät ja selkeys.

”Helppokäyttöinen järjestelmä ja kokonaisuus vaatii tulevaisuudessa koko partioyhteisöltä vahvaa yhteistyötä ja yhteisiä pelisääntöjä”, Maija toteaa.

Pajuun on mahdollisuus vaikuttaa syksyllä

Kesän aikana Paju-hankkeessa työskennellään vielä kehityspajoissa projektiryhmäläisten kesken, mutta syksyllä hankkeen osallistujajoukko laajenee merkittävästi. Projektiaikataulun mukaisesti tuleva syksy ja talvi ovat osallistamisen aikaa, jolloin partiolaisille tarjotaan monia paikkoja osallistua ja vaikuttaa.

Toimivat järjestelmät vaativat taakseen selkeät ja toimivat prosessit. Jotta tulevaisuuden järjestelmät aidosti helpottavat partion harrastamista ja toiminnan järjestämistä, on tekemisen tavat sovitettava yhteen partion digipalvelujen kanssa. Syksyn ja talven aikana Paju-hanke järjestääkin lukuisia tapaamisia ja työpajoja niin lippukuntien, partion A-jäsenten kuin SP:n ryhmien ja valiokuntien kanssa. Tavoitteena on kehittää koko partiokentälle toimivat, yhteiset digipalvelut.

Työpajoja tullaan järjestämään sekä etänä että erilaisten partiotapahtumien yhteydessä. Tarkemmat aikataulut ja teemat julkaistaan syyskuun 2023 alussa.

Missä voi seurata Pajun etenemistä?

Voit tutustua tarkemmin Paju-hankkeeseen sekä seurata sen etenemistä partion nettisivuilla osoitteessa partio.fi/paju. Hankkeesta kerrotaan säännöllisesti myös partio.fi-sivuston uutisissa ja partiolaisten uutiskirjeissä. Siirry Paju-hankkeen sivuille.

Lisätietoja: Suomen Partiolaisten IT- ja palvelupäällikkö Maija Kangasniemi, etunimi.sukunimi@partio.fi, p. 044 734 3373.

Fakta

Vuosina 2022 –2025 toteutettavan Paju-hankkeen aikana päivitetään partion digitaalisten järjestelmien toimintamalleja ja prosesseja, kehitetään Suomen Partiolaisten IT-järjestelmien tietoarkkitehtuuria ja lopuksi uudistetaan partion jäsenrekisteri. Kehittämällä tieto- ja sovellusarkkitehtuuria varmistetaan, että nykyiset ja tulevat järjestelmät toimivat sujuvasti yhteen sekä palvelevat kokonaisuutta. Varsinainen jäsenrekisterin uudistus toteutuu vuonna 2025. Paju-hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa digipalvelut helpottavat partion harrastamista ja partiotoiminnan järjestämistä niin lippukunnissa, piireissä kuin keskusjärjestössä.