Partion hiilijalanjäljen laskenta etenee, keskeisiä päästölähteitä selvillä

Partion hiilijalanjäljestä on valmistunut ensimmäisiä laskentatuloksia. Ensimmäisten tulosten perusteella merkittävimpiä partion hiilijalanjäljen pienentämisen tapoja on järjestää vähäpäästöisempiä tapahtumia. Suurimpien päästölähteiden ymmärtäminen on tärkeää matkalla kohti hiilineutraalia partiota.

Suomen Partiolaisten Vastuullisuusryhmä selvittää parhaillaan, mistä järjestön hiilidioksidipäästöt syntyvät. Laskennan avulla on tarkoitus tunnistaa tarkemmin, mitkä ovat toiminnan merkittävimmät päästölähteet, jotta voidaan suunnitella keinot päästöjen pienentämiseksi. Tähän mennessä toimenpiteitä, joilla tavoitellaan päästöjen pienentämistä, on tunnistettu asiantuntijatiedon ja tapahtumien päästölaskennan avulla.

Ensimmäisten tulosten perusteella tapahtumien päästöt muodostavat merkittävän osan kokonaisuudesta. Keskeisimpiä päästölähteitä tapahtumissa ovat matkustaminen, ruoka ja hankinnat. Sähkönkulutuksen, jätteiden ja etäkokoustamisen vaikutukset ovat huomattavasti pienemmät.

Hiilijalanjälkilaskelmaa ei ole aiemmin tehty koko järjestölle. Tällä hetkellä laskennassa selvitetään Suomen Partiolaisten päästöjä vuodelta 2021. Yksittäiset tapahtumat, kuten Johtajatulet, ovat laskeneet oman jalanjälkensä ja Finnjamboree Kajon laskenta on käynnissä.

Päästöjä arvioidaan tapahtumatietojen ja toiminnan kulujen perusteella

Tarkkaa hiilijalanjäljen laskentaa varten tarvitaan kaikesta toiminnasta tietoa, esimerkiksi tapahtuman kohdalla siitä, miten paikalle matkustettiin, mitä siellä syötiin ja mitä tarvikkeita hankittiin.

Laskennassa ensimmäinen ratkaistava haaste oli, miten tiedot kerätään. Vuonna 2021 keskusjärjestön tapahtumissa oli lähes 6000 osallistujaa, ja erilaisia hankintoja tehtiin tuhansia. Tapahtumien päästöjä on aluksi arvioitu kymmenen esimerkkitapahtuman tiedoilla, koska nykyisillä tietojärjestelmillä tietojen etsimiseen jälkikäteen tarvittaisiin paljon manuaalista työtä. Tulevaisuudessa tavoitteena on kerätä tiedot kaikista tapahtumista jo järjestämisvaiheessa.

Kuvaaja, joka esittää miten tapahtumien hiilijalanjälki jakautuu eri päästölähteisiin: matkustaminen 48 %, hankinnat 34 %, ruokailu 17 %, muut 1 %.
Kymmenen esimerkkitapahtuman keskiarvojen perusteella tapahtumien suurimmat päästölähteet ovat matkustaminen, hankinnat ja ruokailu. Muihin päästöihin sisältyvät sähkö, jätteet, tilojen käyttö ja etäkokoustaminen.

Tapahtumalaskennan lisäksi tarkastellaan koko toiminnan hiilijalanjälkeä toiminnan kulujen avulla yhteistyössä CarbonLinkin kanssa. CarbonLink Oy on hiilijalanjäljen laskentaan erikoistunut yritys, jonka taustalla toimivat Helsingin yliopiston ilmakehätieteilijät. Suomen Partiolaiset pilotoi CarbonLinkin uudenlaista hiilijalanjälkilaskuria, joka laskee organisaation hiilijalanjäljen automatisoidusti koko toiminnan kattavan taloushallintodatan pohjalta.

”Talousdata mahdollistaa hiilijalanjäljen tarkastelun isona kokonaisuutena. Sen avulla voimme tehdä hiilijalanjäljen seurannasta reaaliaikaista ja läpinäkyvää. Partion alustavista tuloksista näemme selkeästi tapahtumat ja etenkin niihin liittyvän liikkumisen merkityksen toiminnan hiilijalanjäljessä”, sanoo Merli Juustila, CarbonLink Oy:n toimitusjohtaja. Tutustu CarbonLink Oy:n sivuihin.

Päästölaskennasta työkalut ja periaatteet koko partiotoiminnan tueksi

Laskenta on aloitettu keskusjärjestön tasolta, ja samalla kehitetään menetelmiä koko järjestön yhteiseen laskentaan. Tavoitteena on luoda työkalut ja periaatteet, joilla laskenta voidaan asteittain laajentaa koskemaan koko partiotoimintaa.

”Laskennan alussa tärkein vaihe on ollut tarpeeksi kattavan, mutta työmäärällisesti pilottiin sopivan rajauksen tekeminen. Ensimmäisellä laskentakierroksella pilotoidaan menetelmiä pienemmällä lähtötietojen määrällä, jonka vuoksi olemme tietoisesti rajanneet A-jäsenet eli piirit ja lippukunnat laskelmasta pois. Jatkossa partiopiirit ja lippukunnatkin voisivat nyt kehitteillä olevilla menetelmillä laskea omia päästöjään”, kertoo Tiina Varhee, laskentatiimiä vetävä Vastuullisuusryhmän jäsen.

Tutustu laskennan tarkempiin tuloksiin ja menetelmiin.

Muokattu 22.6.2022: Uutisessa oli virheellinen kuvaaja. Kuvaaja vaihdettu oikeaksi.