Partion peruskirja päivitettäväksi – partiolupauksen uudistaminen osana päivitystä 

Partiossa on käyty vuosina 2017-2018 arvokeskustelua, jonka aikana partiolaisten ajatuksia partion arvopohjasta on kartoitettu laajasti mm. kyselyillä. Tulosten pohjalta yhtenä toimenpiteenä jäsenkokous päätti peruskirjan päivittämistä seuraavan kahden vuoden aikana. Tavoitteena on sanoittaa partion arvot entistä ymmärrettävämmin, uudistaa partiolupaus sekä päivittää partion kasvatustavoitteiden sisältöjä.     

Evankelis-luterilainen kirkko on partion tärkeä yhteistyökumppani sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. On kuitenkin tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori voi harrastaa partiota ja antaa partiolupauksen käsi sydämellä. Nykyinen partiolupaus ei mahdollista tätä. Tavoitteena on muodostaa yksi uusi tai kaksi vaihtoehtoista lupausta. Lupauksen päivittämisestä huolimatta hengellisyys tulee jatkossakin näkymään partiossa. Lisätietoja: partio.fi/arvokeskustelu

”Partio on hyvin arvopohjainen liike ja partion arvopohja koskettaa jokaista partiolaista. Haluamme, että partio kuuluu kaikille ja että partio on mukana työskentelemässä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Onkin tärkeää, että partion arvopohja ei sulje turhaan ketään ulkopuolelle. Peruskirjan päivittämisellä voimme mahdollistaa partioharrastuksen yhä useammalle. Samalla panostamme yhä laadukkaampaan hengelliseen kasvatukseen, joka tulee säilymään partiossa peruskirjan muutosprosessista huolimatta”, kertoo varapuheenjohtaja Ilona Turunen.

Puheenjohtajan nuija

Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestettiin Lappeenrannassa 17.-18.11.2018. Jäsenkokous päätti peruskirjan uudistuksesta. Viikonlopun aikana päätettiin partion tulevaisuudesta, muun muassa järjestön pitkän aikavälin toiminnasta ja taloudesta.