Partiosta eroamisen syitä tutkitaan Exit-kyselyllä

Partiossa on ryhdytty keräämään säännöllisesti tietoa siitä, miksi harrastuksesta erotaan. Vastausten perusteella voidaan tukea piirejä ja lippukuntia entistä paremmin.

− Kun opimme tuntemaan eroamisen syitä, opimme samalla myös kohdistamaan korjaavia toimenpiteitä eroamista aiheuttaviin asioihin. Ensimmäisten tulosten perusteella partion lopettamisen syyt ovat laatuongelmien sijaan useimmiten rakenteellisia eli esimerkiksi ikäkausiryhmän kokoontumisaika ei ole sopiva tai toiselle paikkakunnalle muuton yhteydessä ei osata hakeutua uuteen lippukuntaan. Kun palautteita kertyy enemmän ymmärryksemme syvenee ja jatkossa voimme tukeutua tutkittuun tietoon mutuilun sijaan, Mari Sundell taustoittaa.

Aiemmin partiosta eroamisen syitä on tutkittu kertaluonteisten kyselyjen avulla. Nyt aloitettu Exit-kysely toistuu automaattisesti kuukausittain ja anonyymit vastaukset auttavat välittömästi parantamaan piirien järjestämää lippukuntatukea. Jokaisen partiota harrastaneen palaute on tärkeä ja palautteiden avulla parannetaan tulevaisuuden partiokokemuksia.

− Merkittävin kasvuun vaikuttava tekijä on uusien jäsenten sisäänotto, mutta myös partiossa viihtymiseen ja siten partiossaolojan kestoon tulee panostaa. Kun poistamme tai edes madallamme partioon kuulumisen esteitä mahdollistamme yhä useammalle partioharrastuksen ja sen myötä ystäviä, osaamisia, mielekästä tekemistä ja elämyksiä, kertoo Sundell.

− Saatuja palautteita luetaan jokaisella partion tasolla ja palaute välitetään myös eronneen lippukuntaan tiedoksi. Jos saat omaan lippukuntaasi tai pestiisi liittyvän palautteen luettavaksesi, lue se arvostaen ja palautteenantajaa kuunnellen. Mieti, miten eroamiseen johtanut tilanne olisi voitu ehkäistä ja mitä jatkossa pitää tehdä toisin, jotta partiopolku olisi voinut jatkua. Lähes kaikki ensimmäisiin Exit-kyselyihin vastanneista kehuvat partiota palautteissaan, vaikka partio juuri nyt ei heille enää ole ajankohtaista. Yksi Exit-tutkimuksen näkökulmista voisikin olla myös avata ovia paluulle. Partiolla on ilmeisen hyvä jälkimaku, Mari Sundell sanailee hymyillen.

Lisätietoa: Lippukuntatyön päällikkö Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi