Rahoitusta lippukunnille kestävämpien ratkaisujen toteuttamiseen

Lippukunnat voivat hakea tukea ympäristöystävällisempää toimintaa edistäviin tekoihin uudesta Kestävästi partiossa -rahastosta. Apurahaa voi saada projekteihin, jotka pienentävät lippukunnan toiminnan päästöjä tai muita ympäristövaikutuksia. Rahaston perustamista on tukenut Kestävästi partiossa -tunnuksen kummiyritys Ilmatar.

Uusi Kestävästi partiossa -rahasto mahdollistaa lippukunnille rahoitusta projekteihin, jotka pienentävät lippukunnan hiilijalanjälkeä tai muita ympäristöhaittoja. Rahaa voi hakea esimerkiksi  kolon tai kämpän energiatehokkuuden parantamiseen tai retkien ja leirien muonituksen muuttamiseksi vähäpäästöisemmäksi.

Tuki auttaa lippukuntia saavuttamaan Kestävästi partiossa -tunnuksen

Kestävästi partiossa -tunnus on ollut partiossa käytössä nyt reilun vuoden, ja tähän mennessä tunnuksen on saanut jo 62 lippukuntaa. Tunnuksen eri osa-alueet pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja huomioivat niin taloudellisen, sosiaalisen kuin myös ekologisen kestävyyden. Painoarvo tässä tunnuksessa on kuitenkin ekologisella kestävyydellä

Nyt perustettu rahasto tukee Kestävästi partiossa -tunnuksen tavoitteiden saavuttamista ja rahoittaa projekteja, jotka toteuttavat jotakin Kestävästi partiossa -tunnuksen osa-alueista. Projektit voivat liittyä kasvatukseen, ruokaan, hankintoihin, kierrätykseen, koloihin ja kämppiin, liikkumiseen tai partiomatkailuun.

”Kestävästi partiossa -tunnus ei ole edellytys tuen saamiselle, mutta tuki voi auttaa lippukuntaa täyttämään tunnuksen kriteerit tai edelleen kehittämään toimintaa tunnuksen saamisen jälkeen”, kertoo metsä- ja vastuullisuuskoordinaattori Tiia Merenheimo Suomen Partiolaisista.

Ilmatar haluaa tukea lippukuntia kohti kestävämpiä valintoja

Apurahan myöntämisessä arvostetaan erityisesti projekteja, jotka ovat vaikuttavia, tarjoavat uusia ratkaisuja, ovat pitkävaikutteisia ja jotka jäisivät toteutumatta ilman rahoitusta. Kaikkia kriteereistä ei tarvitse täyttää, mutta niiden pohjalta tehdään valinnat rahoitettavista projekteista.

Kestävästi partiossa -rahasto on perustettu Suomen Partiolaisten kumppanin Ilmattaren tuella. Ilmatar on vuonna 2011 Suomessa perustettu pelkästään uusiutuvaan energiaan keskittyvä kotimainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja.

”Ympäristövaikutusten huomioiminen ja vähentäminen lähtee usein pienistä arjen toimenpiteistä. Kestävästi partiossa apuraha kannustaa löytämään ja toteuttamaan näitä tekoja kestävämmän tulevaisuuden vuoksi. Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana tässä Partion valtakunnallisessa aloitteessa”, toteaa Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama.

Lippukunnat voivat hakea rahoitusta partiorekisteri Kuksassa. Ensimmäinen hakujakso on 9.3.-15.5.2022 ja hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä. Haku avataan uudelleen, mikäli rahaa jää jakamatta. Vuodelle 2022 rahoitusta on jaossa yhteensä 4 000 euroa. Yksittäisten projektien maksimirahoitus on 400 euroa. Tutustu tarkemmin kriteereihin ja hakuohjeisiin.