Suomen Partiolaisten hallitus esittää partion kohderyhmän iän nostoa 25 vuoteen

Suomen Partiolaisten hallitus esittää, että partion kohderyhmä olisivat jatkossa 7–25-vuotiaat lapset ja nuoret. Tällä hetkellä kohderyhmänä ovat 7–22-vuotiaat. Kohderyhmäikä tarkoittaa, että tämän ikäisille on laadittu partion kasvatustavoitteet, joiden päälle on rakennettu partio-ohjelma ikäkausikohtaisine aktiviteetteineen. Alle 7-vuotiaat lapset voivat jatkossakin osallistua heille suunnattuun partiotoimintaan yhdessä läheisen aikuisen kanssa. Vaikka partion kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, partioon voi liittyä minkäikäisenä tahansa. Kohderyhmän voimaan tulemisesta tiedotetaan, kun jäsenkokous on päättänyt lopullisesti asiasta marraskuussa 2024.

”Nuoren täysi-ikäisen elämässä tapahtuu paljon, ja vaeltajaikäkautta koskevassa palautteessa on korostunut tarve saada lisää aikaa partio-ohjelman tekemiselle”, toteaa Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Eero Kivistö. 

Ehdotus perustuu laajaan partiolaisten osallistamiseen, 18–22-vuotiaille vaeltajille ja nuorille aikuisille suunnattujen kyselyiden tuloksiin, kasvatustieteelliseen tarkasteluun, kansainväliseen vertailuun ja analyysiin nuorten täysi-ikäisten tyypillisistä elämäntilanteista. Kohderyhmän ikärajan nostolla voidaan tukea nuorten aikuisten partioharrastuksen jatkumista sekä tuoda pysyvyyttä elämän muutoskohtiin ja haasteisiin.

Hallituksen ehdotus on osa Ohjelmauudistus 2028 -projektia. Kohderyhmän iästä päättää Suomen Partiolaisten jäsenkokous marraskuussa 2024. Sitä ennen partiopiirien ja Finlands Svenska Scouterin edustajat lausuvat ehdotuksesta partioneuvoston huhtikuun kokouksessa.

Vaeltajaohjelma uusitaan kokonaan

Hallitus ja Ohjelmauudistus 2028 -projekti järjestävät 3. huhtikuuta kello 20 alkaen partion Instagram-tilillä live -lähetyksen, jossa partiolaiset pääsevät kertomaan ajatuksiaan ja esittämään kysymyksiä ehdotuksesta. 

”Ehdotetut muutokset eivät vielä tässä vaiheessa tuo muutoksia partio-ohjelman sisältöön tai esimerkiksi tapahtumien ikärajoihin, vaan vaeltajaikäisten ohjelman sisältö uudistetaan projektin seuraavassa vaiheessa”, korostavat ohjelmauudistusprojektin johtajat Kaisa Johto ja Pauli Engblom.

Kohderyhmäiän muutos ei tarkoita nykyisen vaeltajaohjelman pidentämistä, vaan ohjelmauudistuksen myötä partio-ohjelma uudistetaan kokonaisuutena myös nuorten täysi-ikäisten osalta.   

”Partio-ohjelma tarjoaa ikäryhmälle tilaisuuden pitää hauskaa uusien ja vanhojen partiokavereiden kanssa, mutta myös mahdollisuuden yhdistää elämän eri osa-alueilla opittuja taitoja ja syventää niitä. Tietysti myös pestit ja kokemukset ovat tärkeä osa tulevaakin ohjelmaa”, sanoo ohjelmauudistuksen projektiryhmän jäsen, vaeltaja Onni Pusa.

Uuden vaeltajaohjelman valmistumista odotellessa vaeltajat voivat halutessaan jatkaa nykyisen vaeltajaohjelman tekemistä 25-vuotiaaksi saakka.

Perhepartiota voidaan kehittää nykyisen kohderyhmän puitteissa

Ohjelmauudistus 2028 -projekti on arvioinut myös kohderyhmäiän laskemista nykyisestä 7-vuotiaasta ja kerännyt tietoa muun muassa perhepartiossa toimiville tehdyllä kyselyllä. Hallitus arvioi, että perhepartiota voidaan kehittää nykyisen kohderyhmälinjauksen puitteissa.

Lippukunnat ovat ottaneet perhepartion toimintamuotona hyvin vastaan ja nyt saatuja käytännön kokemuksia voidaan hyödyntää perhepartion tulevaisuuden uudistuksissa.

Lue myös blogiteksti kohderyhmän iän nostosta