Tulevat vuodet hallituksen mielessä

Suomen Partiolaisten hallitus kokoontui keskiviikkona 24.4. käsittelemään suomalaisen partioliikkeen tulevia vuosia. Kokouksessa käsiteltiin suurleirien lisäksi samoajatapahtuma Exploa, maailmanjamboreen leirimatkaa ja vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa sekä hyväksyttiin turvallisuusohje ja projektiohje.

Hallitus on enemmän kuin osiensa summa, kun eri toiminnanaloista vastaavat hallituksen jäsenet sekä puheenjohtajisto kokoontuvat käsittelemään suomalaisen partioliikkeen päivänpolttavia asioita sekä tulevien vuosien toimintaa.

Näkyvimmän roolin huhtikuun kokouksessa ottivat tulevien vuosien tapahtumat. Hyväksyimme tapahtuman johdon esittelystä samoajatapahtuma Explon projektisuunnitelman ja talousarvion, joiden perusteella Viivi Sydänlammi ja Sofia Engblom pääsevät projektiryhmineen tekemään vuoden parasta samoajatapahtumaa lokakuulle. Tapahtuman tavoitteet ovat erittäin ajankohtaiset ja tiedossa onkin varmasti elämyksellinen huipputapahtuma!

Kurotimme myös vielä kuluvaa vuotta kauemmas perustamalla vesipartioleiri Satahangan (2021) projektin, aloittamalla sen sekä finnjamboreen (2022) johtajien rekrytoinnin sekä merkitsemällä tiedoksi partioneuvoston tahtotilan suurleireille. Tahtotilan perusteella rekrytoitavat tapahtumien johtajat alkavat suunnittelemaan projektiensa tarkempia tavoitteita. Keskustelimme myös erityisesti suurleirejä silmällä pitäen projektien luottamushenkilöiden pestausprosessista.

Kurotimme myös vielä kuluvaa vuotta kauemmas perustamalla vesipartioleiri Satahangan projektin, aloittamalla sen sekä finnjamboreen johtajien rekrytoinnin sekä merkitsemällä tiedoksi partioneuvoston tahtotilan suurleireille.

Lisäksi saimme tilannekatsauksen tämän kesän merkittävimmästä partiotapahtumasta eli Jamboree-leirimatkasta Yhdysvaltoihin. Melkein tuhannen hengen leirimatkan toteuttamisessa toiselle mantereelle on paljon tehtävää ja haasteitakin, mutta projekti on edennyt suunnitellusti ja tapahtuman taloudellinen tilannekin on suunnitelmien mukainen.

Kokouksen tapahtumateemaa sivuten hyväksyimme kokouksessa tapahtumaprojektienkin toteuttamista koskevia ohjeita. Partion leiri- ja retkitoimintaa keskeisesti määrittävästä turvallisuusohjeesta hyväksyttiin kokonaan uudistettu versio. Hyväksyimme myös keskusjärjestön projekteja ohjaavan projektiohjeen, joka tulee varmasti hyödyttämään nyt liikkeelle lähteviä projekteja.

Jyri-Petteri Paloposki nojaa ikkunalautaan
Kuva: Anna Enbuske

– Kiitos erityisesti projekti- ja turvallisuusohjeita tehneille luotttamushenkilöille, joiden hyvän valmistelun ansiosta kokous sujui jouhevasti ja pääsimme lähtemään kotiinkin suunnitellusti – näin Turusta kokouksiin matkaavana on mukava olla ennen aamuyötä kotona!, kommentoi taloudesta vastaava hallituksen jäsen Jyri-Petteri ”ZeiP” Paloposki.

Ensi vuoden kannalta keskeisenä asiana työstimme myös toimintasuunnitelmaa, joka määrittää toiminnan päälinjoja ensi vuonna. Toimintasuunnitelma lähetetään nyt piireille, jotka voivat hyödyntää sitä omassa toiminnan suunnittelussaan sekä antaa siitä palautetta. Varsinaisten toimenpiteiden suunnittelu jatkuu vielä ja lopullinen ensi vuoden toimintaa koskeva suunnittelu huipentuu syksyllä partioneuvoston kokoukseen, joka hyväksyy suunnitelmat.

Saimme myös tiedoksi ensimmäisen vuosineljänneksen talousraportin, joka ei sekään tarjonnut suuria yllätyksiä, vaan asiat ovat toteutuneet suunnitellusti. Kävimme myös digi- ja muotoiluryhmän edustajan kanssa läpi partion digiasioiden kartoituksen tilannetta.

Lopuksi kuulimme tavalliseen tapaan toiminnanalojen kuulumisista tärkeimmät nostot, joissa nousivat erityisesti esiin partioviikko, peruskirjaprosessin eteneminen sekä Koitos-sarja, jonka partiotuomareiden haku muuten on auki vielä 30.4. saakka!

Muistutanpa vielä, että vuoden 2020 suurimman leirimatkan Eurojamboreen ilmoittautuminen päättyy myös 30.4. Varmista paikkasi nyt – tiedossa on mahtava kansainvälinen elämys!

Tarkemmat hallituksen kokousdokumentit löydät osoitteesta partio.f/hallitus.