Yhteiseen Hopeasusi-aatemerkkiin siirrytään ensi vuoden aikana

Suomen Partiolaisissa siirrytään yhteisen Hopeasusi-merkin käyttöön asteittain ensi vuoden aikana. Suomen Partiolaisten hallitus on linjannut vuonna 2022, että jatkossa keskusjärjestön yhteinen ylin aatemerkki on Hopeasusi. Linjaus on yksi konkreettinen teko sukupuolten moninaisuuden huomioimiseksi ja edistää partion tavoitetta olla avoin harrastus kaikille.

Päätös perustui laajaan selvitystyöhön, jossa selvitettiin aatemerkkien toimivuutta sekä luotiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka huomioisivat moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden partiossa. Hallitus oli yksimielinen siitä, että jatkossa järjestöllämme tulisi olla vain yksi yhteinen aatemerkki yhdenvertaisuuden mahdollistamiseksi.

Hallitus päätti ratkaisussaan, että järjestön yhteinen ylin aatemerkki on Hopeasusi, koska se on alun perin perustettu suomalaisten partiolaisten yhteiseksi merkiksi, eikä sen myöntöperusteisiin ole kuulunut sukupuoli. Hopeasusi on lisäksi nykyään kaikkien muiden pohjoismaisten partiojärjestöjen korkein yhteinen aatemerkki.

Yhteiseen Hopeasuteen siirtymisen aikataulu

Yhteiseen Hopeasuteen siirrytään siten, että nykyisiä Hopeasusia- ja joutsenia voi ehdottaa 15.4.2024 asti. Tämän jälkeen ylimpänä aatemerkkinä voi ehdottaa ainoastaan yhteistä Hopeasutta.

Nykyisiä Hopeasusia ja -joutsenia voidaan luovuttaa vuoden 2024 loppuun asti. Yhteisen Hopeasuden luovuttaminen alkaa vuoden 2025 alusta.

Uudet myöntöperusteet tulevat voimaan 1.6.2024

Hopeasuden ulkonäkö ei muutu. Uudet myöntöperusteet julkaistaan keväällä 2024 ja ne tulevat voimaan 1.6.2024. Myöntöperusteet eivät merkittävällä tavalla muutu nykyisten korkeimpien aatemerkkien myöntöperusteista.

Uusien myöntöperusteiden mukaisia ehdotuksia käsitellään ansiomerkkiryhmässä 15.9.2024 lähtien.

Hopeajoutsen säilyy arvostettuna aatemerkkinä

Hopeajoutsenta ei ansiomerkkinä lakkauteta, vaikka uusia ei luovuteta vuoden 2025 alusta lähtien. Myönnettyjen Hopeajoutsenten arvo ei katoa mihinkään ja se säilyy ansiomerkkijärjestelmässä entisellä paikallaan. Hopeajoutsenen saajat ovat edelleen korkeimman aatemerkin saajia ja heidät kutsutaan erilaisiin tilaisuuksiin kuten aikaisemmin.

Hopeajoutsenten saajilta on kysytty näkemyksiä merkin muuttuneeseen asemaan. Vastauksista kävi ilmi huoli merkin arvostuksen säilymisestä sekä toive merkin historian kokoamisesta julkaisuun.

Päätös perustuu Suomen Partiolaiset ry:n hallituksen linjaukseen 29.11.2022

Lisätietoja antavat Jens Back (SPH) jens.back@partio.fi ja Timo Sirén (ansiomerkkiryhmä) timo.siren@partio.fi.