Yleinen Pestien tuki Lpk:n johtaminen

Johtajahuolto ja muistaminen ovat tärkeitä paloja lippukunnan palapelissä

Partiossa jokainen toimintaa mahdollistava vapaaehtoinen on tärkeä. Erilaiseen johtamiseen ja toiminnan mahdollistamiseen menee paljon aikaa ja energiaa. Siksi partion kanssa toimivia vapaaehtoisia on tärkeä muistaa ja muistuttaa tärkeästä työstään! Mielekäs tekeminen erilaisissa ja pesteissä voi olla itsestään jo palkitsevaa, mutta esimerkiksi johtajahuolto kesken toimintakauden tai tekijöiden muistaminen kauden päätteeksi pitää toiminnan vielä paremmin liikkeellä! Muistamisella ja kiittämisellä saadaan motivoitua toimintaa mahdollistavia ja luotua houkutteleva yhteisö myös uusille tekijöille. 

Tässä artikkelissa käsitellään johtajahuoltoa ja muistamista sekä palautetta. Nämä voivat olla erillisiä asioita tai voivat tapahtua saman aikaisesti. Määritellään niitä hieman alkuun. Johtajahuollolla yleensä tarkoitetaan toiminnan kannalta keskeisessä roolissa toimivien vapaaehtoisten virkistystoimintaa. Muistamisella tai kiittämisellä tarkoitetaan taas yleensä yksilön, ryhmän tai yhteisön jonkin tietyn toimen tai asian takia tapahtuvaa palkitsemista. 

Muistatko muistaa? 

Perinteisin tapa kiittää tai muistaa partiossa tehdystä työstä ovat ansiomerkit. Ne ovat osa partion symboliikkaa ja niitä löytyy monenlaisia. Ennen kuin anoo jotain tiettyä ansiomerkkiä, kannattaa tutustua ansiomerkkijärjestelmään. Näin osaat anoa oikealle ihmiselle oikeaa merkkiä oikeaan aikaan

Muistamista ja kiittämistä voi myös tehdä muutenkin kuin ansiomerkkien kautta. Se voi olla joku saajaa varten ajateltu esine, aineeton lahja tai jokin muu tapa muistaa tehdystä työstä. Tunne siis kohteesi ja valitse kuvaava lahjus! Huomioi seuraavat jutut muistamisten kanssa. Esimerkiksi nimikoitu Kuksa tai lahjakortti johonkin palveluun voivat olla kiittämisen tai muistamisen. 

Kuinka rakentaa hyvää johtajahuoltoa? 

Johtajahuoltoa on monenlaista, mutta kaikkea johtajahuoltoa yhdistää tavoite pitää hauskaa yhdessä ja luoda yhteishenkeä. Pääasia on, että osallistujat saavat tehdä mukavia asioita, jotka antavat virtaa jatkaa pestissään. Johtajahuoltoa voi tehdä isosti tai pienesti. Alla muutamia esimerkkejä: 

 • Rauhallinen illallinen kesäleirillä ilman leirin hälinää tai vastuita 
 • Johtajien päiväretki tai pidempi vaellus (päiväretki voidaan myös toteuttaa kololle tai kämpälle) 
 • Yhteinen uuteen harrastukseen tutustuminen (tai vaikka vierailu paikallisen suunnistusseuran rakentamalla rastiradalla) 
 • Yhteinen teatteri- tai elokuvaretki 
 • Johtajiston yhteinen saunailta 

Tai jotain muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Johtajahuolto voidaan yhdistää myös talkoisiin tai jonkin lippukunnan koulutuksen päätteeksi. Miettikää johtajahuollon järjestämisen kannalta seuraavia asioita: 

 • Etsikää yhteinen päivämäärä, milloin järjestää johtajahuoltoa 
 • Johtajahuoltokin kannattaa tehdä yhdessä! Suunnitelkaa jotain mukavaa yhdessä tekemistä mikä sopii kaikille! 
 • Miettikää sopiva aika johtajahuollolle. Onko se hyvä pitää esimerkiksi keskellä toimintakautta vai sen lopussa? 
 • Miettikää myös, miten tehdä johtajahuollosta kestävä perinne lippukuntaan! 
 • Älkää yliajatelko ohjelmaa. Mukava yhdessäolo on tärkeintä! 

Muista myös antaa palautetta! 

Palaute on oleellinen osa kiittämistä. Rakentavalla ja innostavalla palautteella ohjataan ihmisiä kehittymään ja kehittämään toimintaa eteenpäin. Oiva paikka palautteen antamiseen on pestikeskustelut, joitta keskustellaan muutenkin pestiin liittyvistä asioista. Ilman palautetta on haastavaa tietää mitä tekee oikein ja mitä on vara kehittyä. Hyvällä palautekulttuurilla toiminta saadaan pidettyä laadukkaana ja mielekkäänä. 

Mitä huomioida palautteen antamisessa? 

 • Rakenna palautteelle hyvä paikka ja anna sille aikaa keskustella.  
 • Suhteuta palaute siihen liittyvään asiaan. Älä liioittele tai väheksy. 
 • Ole läsnä tilanteessa. 
 • Huomioi palautteen vastaanottaja. Tee tilanteesta positiivinen kokemus kummallekin 

Nappaa vielä vinkit palautteeseen  ”Palaute ja kiitos – kaksi tärkeää” -blogitekstistä!