Jäsenhankinta Lpk:n johtaminen

Partion maailmanlaajuinen kasvu lähtee liikkeelle lippukunnista

Partioliikkeen Maailmanjärjestö (WOSM) järjesti 22.-26.5. jo toistamiseen Euroopan alueen kasvuseminaarin. Suomesta oli mukana runsas osanotto. Mukana olivat Suomen Partiolaisten hallituksen varapuheenjohtaja Malin Lindholm sekä aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen Mari Sundell, Finlands Svenska Scouterin moninaisuudesta vastaava hallituksen jäsen Matilda Wenman ja Uudenmaan Partiopiiristä Hautomo-ryhmän jäsen Terhi Kanniainen sekä järjestökoordinaattori Nina Miettinen.

Tapahtumassa oli mukana runsas osanotto Suomesta.

Seminaarissa palloteltiin partion kasvua eri maiden kesken. Jaoimme vinkkejä sekä kuuntelimme muiden ideoita. Osallistuimme kaupunkisuunnistukseen, missä pohdittiin älypuhelimen avulla erilaisia partiossa tyypillisiä tilanteita kasvun näkökulmasta. Mutta mitä kasvu oikeastaan tarkoittaa ja miksi sitä kannattaa tehdä?

Suomen Partiolaisten tavoitteena on 100 000 jäsentä vuoteen 2030 mennessä. Tätä tavoitellaan siksi, että yhä useampi lapsi ja nuori saisi mahdollisuuden harrastukseen. Jäsenmäärän kasvusta on paljon hyötyä myös olemassa oleville lippukunnille, sillä lippukunnan toiminnasta tulee uusien tekijöiden myötä laadukkaampaa ja helpommin jatkuvaa. Muita syitä on aikaisemmin listattu esimerkiksi tähän artikkeliin.

Seminaari oli oiva vahvistus sille, että Suomen partiotoiminnalla on selkeä visio siitä, mitä haluamme saavuttaa ja että meillä on olemassa konkreettisia keinoja tämän vision saavuttamiseksi. Partioviikon aikuiskampanja, perhepartio, YouTube-yhteistyö sekä tilastotyökalujen hyödyntäminen saivat paljon ihailua osakseen kasvuseminaarissa.

Meidän tulee kuitenkin vielä ponnistella kovasti, että pääsemme tavoitteeseemme. Se voidaan saavuttaa, kun meillä kaikilla on yhteinen tahtotila siitä, että partio kuuluu kaikille. Mitä enemmän aikuisia ja lapsia kutsumme mukaan, sitä useampi saa mahdollisuuden tähän upeaan harrastukseen.

Lopullinen päätös kasvusta tapahtuu lippukunnissa. Aloitammeko joka vuosi uuden ryhmän? Uskallammeko kokeilla ensimmäistä kertaa perhepartiota? Otammeko mukaan sen Kuksan jonossa olevan lapsen tai ohjaammeko hänet toiseen lippukuntaan, jos mukaan ottaminen ei juuri nyt ole mitenkään mahdollista? Kysymmekö kaikilta lasten vanhemmilta, haluaisivatko hekin harrastaa partiota?

Suomen Partiolaiset sekä partiopiirit tukevat lippukuntia tässä työssä parhaansa mukaan. Lisätietoa tuesta löydät partion kasvuaiheisilta nettisivuilta sekä kysymällä apua oman piirisi työntekijöiltä. Voit myös antaa meille vinkkejä, jos sinulla on ajatus, miten onnistuisimme tuessa entistäkin paremmin. Tehdään yhdessä partio mahdolliseksi kaikille halukkaille!

Artikkelikuva: Tobias Kammenhofer