Partio-ohjelma

Partiossa aikuinen voi välillä myös suorittaa, nimittäin hampaita, häntiä ja ruoreja

Ovatko partion kaukoretkimerkit tuttuja sinulle? Samoajille, vaeltajille ja aikuisille suunnatut merkit kannustavat vaeltamaan, purjehtimaan tai melomaan itseä haastaen, omissa retkeilytaidoissa kehittyen.  

Kaukoretkimerkkejä pidetään tietynlaisina retkeilyn diplomeina partiolaisten keskuudessa. Vanhin niistä on arvostettu karhunhammas, jonka juuret yltävät vuoteen 1955, jolloin ensimmäinen tutkielma hyväksyttiin. Vesillä kulkijoille suunnitellut kultainen ruori ja soutaen tai meloen tehtävä majavanhäntä ovat uudemmat merkit, joissa noudatetaan karhunhampaan ideologiaa. 

Merkit koostuvat neljästä osasta: Kunkin merkin toteutus alkaa huolellisen ennakkosuunnitelman tekemisellä. Ennakkosuunnitelma tulee lähettää myös joko karhunhammasraadille tai SP:n meripartioryhmälle. Varsinaisen vaelluksen tai purjehduksen aikana tehdään harrastetutkimus.  

Harrastetutkimus on olennainen osa kaukoretkimerkkejä. Perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa vaellus- tai purjehdusalueelta. Tutkimuksen ei ole tarkoitus olla ammattilaistasoinen tutkimus, mutta tutkimuksen tulee olla aiheeltaan selkeästi rajattu, sisältää riittävät havainnot ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset. Olennaista on, että ennalta esitettyihin kysymyksiin pyritään löytämään vastaukset, jotka esitetään perusteltuina loppuraportissa. Ennen kuin partiopaidan oikeaan taskuun saa kiinnittää merkin onnistuneesta suorituksesta, tulee se raportoida huolellisesti.  

Lisää tietoa ja tarkemmat ohjeet merkkien tekemiselle löytyvät täältä. Sitten vain suunnittelemaan uutta purjehdusta, vaellusta tai melontareissua ja hankkimaan reissun avulla uusi merkki paitaan! 

Karhunhammasraportteja