Lpk:n johtaminen Jäsenhankinta

Valmentamisesta uutta puhtia lippukunnan arkeen

Lippukunta-arjessa usein paahdetaan kokouksesta ja retkestä toiseen. Mistä uudet johtajat laumalle, kuka vetää kesäleirin, onko meillä tulevana syksynä yksi vai kaksi tarpojaryhmää, koska olikaan kaupungin tukihakemuksen deadline? Johtajiston voimavaroista iso osa menee arjen pyöritykseen, ja siihen toki on hyväkin varata aikaa. Välillä on kuitenkin paikallaan myös istua alas, pohtia lippukunnan parhaita puolia ja kehitettäviä kohtia ja pyrkiä kohti helpompaa partioarkea. Tässä valmentaminen tarjoaa apua.

Valmentajalla ei ole valmiita vastauksia lippukunnan pulmiin tai esimerkiksi kasaa uusia aikuisia tuomisina lippukuntaan. Sen sijaan valmentaja tuo keskusteluun ainakin kaksi korvaa ja hyviä kysymyksiä, jotka avaavat uusia ajatuksia lippukuntatyöhön. Tukena ovat myös hyvät lippukunnan kehittämistyökalut: Laadun Portaat ja Haaveiden lippukunta -työkalu.

Valmentajan tehtävänä on auttaa lippukuntaa asiassa, jossa lippukunta haluaa kehittyä. Vaikka lippukunta itse on se, joka kehitystyön tekee, ulkopuolinen keskustelun vetäjä usein auttaa pilkkomaan tavoitetta pienemmiksi osatavoitteiksi ja konkreettisiksi toimenpiteiksi. Lopulta aika pienet teot voivat olla avain partioarjen keventämiseksi ja lippukunnan hyvinvoinnin parantamiseksi. Joskus lippukunnan johtajiston ajatuksia selkeyttää jo yksi tapaaminen, jossa pohditaan lippukunnalle pitkän tähtäimen tavoitteita tai esimerkiksi selkeytetään johtajiston pestejä ja keskinäistä työnjakoa. Välillä on paikallaan aloittaa valmennusprojekti, jossa ensin ideoidaan lippukunnalle sopiva kehitysprojekti, ja sitten sovitaan kuukauden – parin välein tapaamisia, jotta varmistetaan, että hyvä kehitystyö jatkuu.

Joskus parasta valmennusta on se, jossa pääsee pallottelemaan ideoita ja sparrailemaan paitsi valmentajan, myös toisen lippukunnan kanssa. Ryhmävalmennus voidaan toteuttaa esimerkiksi alueellisesti, tai sitten sellaisten lippukuntien kesken, jotka painivat samanlaisten haasteiden kanssa. Ryhmävalmennusta tarjotaan vuosittain myös valtakunnallisesti valmennusohjelmissa, joissa keskitytään johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Vuonna 2024 tarjolla on pestaamisen valmennusohjelma.

Missä asioissa sitten voisi olla hyötyä valmennuksesta?

• aikuisrekryn kehittäminen lippukunnassa
• jonkun tietyn ikäkauden ohjelman kehittäminen
• johtajiston hyvinvoinnin kehittäminen
• lippukunnan viestinnän kehittäminen
• lippukunnan pitkän tähtäimen suunnitelman tekeminen ja sen jakaminen osatavoitteisiin
• lippukunnan pestien sisältöjen pohtiminen ja pestien jakaminen johtajiston kesken
• lippukunnan yhteishengen kehittäminen
• lippukunnan sidosryhmätyön kehittäminen
• lippukunnan toiminnan monipuolistaminen (erilaiset tavat tehdä partiota)
• oikeastaan mikä tahansa asia, jota lippukunnalla on toive kehittää

Olisiko juuri teidän lippukunnallanne hetki aikaa istua alas ja kehittää toimintaanne? Kannattaa kokeilla!