Yleinen Lpk:n johtaminen

Vapaaehtoisen rikosrekisteriotteen tarkastaminen – miten ja miksi?

Partiossa halutaan omalta osaltaan varmistaa, että lapset ja nuoret voivat kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä. Turvallisen kasvuympäristön luomisessa ennakointi on tärkeää. Turvallisuutta edistävillä toimenpiteillä, kuten esimerkiksi pakollisella Turvallisesti yhdessä -kurssilla ja parijohtamisella, pyritään varmistamaan turvallinen ympäristö sekä tarjoamaan partiossa toimiville aikuisille työkaluja ja tukea varhaiseen puuttumiseen.

Yksi ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä on vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen. Rikostaustalain mukaan rikostaustan selvittäminen on ehkäisevä keino, joka vaikuttaa vain jo tuomion saaneiden, lippukunnalle uusien henkilöiden pestaamiseen. Tässä tapauksessa uusi henkilö tarkoittaa henkilöä, joka ei siis ole toiminut lippukunnassa kyseisessä pestissä aikaisemmin. Otteeseen merkitään vain tiedot tietyistä seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikoksista.

Rikostaustaselvityksen tekeminen voi kuulostaa isolta ja jännältä jutulta, mutta kyseessä on ihan rutiininomainen tarkastus. Henkilöä, josta selvitys tehdään, ei epäillä mistään vaan selvitys tehdään kaikille, jotka aloittavat ryhmän vetämisen yksin. Poikkeuksen muodostavat vain ne samoajat, jotka vetävät toimintaryhmää yksin osana omaa samoajaohjelmaansa. Ota yhteyttä partiopiirisi omaan työntekijään ja kysy matalalla kynnyksellä apua!

Miten rikosrekisteriotteen tarkastaminen tapahtuu?

Turvallisesti yhdessä -ohjeen sivuilla 15–16 on kerrottu yksityiskohtaisesti ja esimerkkien avulla millaisissa tilanteissa rikostaustaselvitys tehdään. Rikosrekisteriotteen tarkastaminen taas on kuvattu askel kerrallaan ohjeen sivuilla 22–23. Lomakkeet vapaaehtoisen suostumuksen pyytämiseen ja piirille toimitettava toimeksiantosopimus löytyvät valmiina, joten mitään ei tarvitse eikä pidä keksiä itse.

Lippukunnan on ensin täytynyt hyväksyä Turvallisesti yhdessä -ohje omaa toimintaansa ohjaavaksi asiakirjaksi. Turva-aikuinen tai muu nimetty henkilö täyttää yhdessä pestattavan vapaaehtoisen kanssa lomakkeen suostumuksesta rikosrekisteriotteen tilaamiseen. Turva-aikuinen lähettää suostumuslomakkeen piirille ja piirin työntekijä hoitaa asian eteenpäin Oikeusrekisterikeskukseen. Ensimmäisellä kerralla lippukunnan tulee tehdä omalle piirijärjestölleen myös toimeksiantosopimus rikosrekisteriotteen hakemiseen, mutta tämän jälkeen riittää, kun piirille toimitetaan vain täytetty lomake vapaaehtoisen suostumuksesta.

Oikeusrekisterikeskus käsittelee hakemuksen noin parissa viikossa ja postittaa sitten otteen nähtäväksi turva-aikuiselle tai muulle nimetylle henkilölle kotiin. Turva-aikuinen merkitsee partiorekisteri Kuksaan vain otteen tarkastajan ja päivämäärän, ei siis mitään tietoja otteen sisällöstä. Lippukunnassa päätetään pestaamisesta ja ote itsessään annetaan vapaaehtoiselle itselleen. Rikosrekisteriotteen tilaaminen maksaa sähköisen asiointipalvelun kautta tilattuna kuusi euroa, muuten 12 euroa.

Rikosrekisteriotteen tarkastaminen yksin tehtävään ryhtyvältä on mainittava jo uusien ryhmänjohtajien rekrytointi-ilmoituksessa. Ilmoitukseen voi lisätä esimerkiksi lauseen Tarkistamme rikosrekisteriotteen yksin pestiin ryhtyvältä. Vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä löydät lisätietoa partion Turvallisesti yhdessä -ohjeesta.

Turvallisesti yhdessä -kurssin oppitunti rikostaustan selvittämisestä

Turvallisesti yhdessä -verkkokurssin viides oppitunti keskittyy kokonaan vapaaehtoisen rikostaustaselvityksen tekemiseen, joten suorittamalla kurssin uudelleen kertaat myös helposti rikostaustaselvityksen tekemisen! Voit uusia Turvallisesti yhdessä -verkkokurssin niin usein kuin haluat, mutta kurssi on suoritettava uudelleen vähintään viiden vuoden välein.

Lähteet: Turvallisesti yhdessä -materiaalit, Oikeusrekisterikeskus

Päivitys: Juttua päivitetty 27.1.2023 otteen hinnan sekä piirin yhteyshenkilön osalta