Monissa järjestöissä on jo käytössä häirintäyhdyshenkilöt. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten moninaisuusryhmän puheenjohtaja ja piirileiri Kliffan moninaisuusmestari Aleksi Vesala on tekemässä partioon omaa ohjeistusta.

Ohjeistus koskee kaikkea häirintää kuten seksuaalista häirintää, syrjintää, kiusaamista, rasismia, homofobiaa ja transfobiaa.

Ohjeistuksen mukaan tapahtumissa olisi pienissä tapahtumissa vähintään pari ja isoissa tapahtumissa useampi häirintäyhdyshenkilö, joihin voisi ottaa yhteyttä, jos niin lapsi, nuori kuin aikuinen kokee häirintää. Häirintäyhdyshenkilö keskustelee, ohjaa tarvittaessa eteenpäin ja toimii sovittelijana osapuolten välillä. Tavoitteena on, että häirintäyhdyshenkilö on aina neutraali ihminen, joka ei ole samassa lippukunnassa kummankaan kanssa.

Täysi-ikäisillä on oikeus päättää itse etenemisestä, mutta alaikäisten kohdalla ohjeistukseen ollaan tekemässä suositeltuja menettelyjä, joihin sovelletaan myös partion turvallisuusohjetta. Menettelyinä on muun muassa kotiin soittaminen.

Ohjeistuksen on tarkoitus soveltua niin kaupungissa järjestettäviin päivätapahtumiin kuin leireille ja retkille.

– On huomattu, että häirintäyhdyshenkilöiden nimeäminen nostaa asian keskusteluun ja tekee selväksi, ettei häirintää
hyväksytä. Esimerkiksi sateenkaarinuorten keskuudessa tehdyn tutkimuksen mukaan pelko syrjityksi tai häirityksi tulemisesta vähentää harrastuksiin osallistumista, kertoo myös moninaisuusasioita SP:ssä hoitava työntekijä Saara Nykänen.

Muistilista johtajille

  • Kaikkien ryhmänjohtajien ja partiossa toimivien aikuisten on suoritettava Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus.
  • Kaikki johtajat ovat tutustuneet Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeeseen. Laita ohje näkyvälle paikalle kololla, jotta se on helposti saatavilla!
  • Lippukunnalla on pestattuna turva-aikuinen. Turva-aikuinen voi hyvin toimia myös keskustelunavaajana: uskalletaanko meillä kertoa häirinnästä ja osaammeko puuttua siihen?
  • Seksuaalisesta häirinnästä kannattaa keskustella erityisesti tarpoja- ja samoajavartioiden kanssa. Tarpojien pausseissa hyviä ovat esimerkiksi Sehän on vain vitsi ja Kehokartta, joiden avulla voidaan puhua asiattomista vitseistä ja fyysisistä rajoista.

Turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet ovat Suomen Partiolaisten virallinen ohjeistus partiotoiminnan turvallisuuden varmistamiseksi. Turvallisuusohjeita täydentävät SP:n vesillä liikkumisen turvallisuusohjeet (Turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita partiotoimintaan vesillä) sekä SP:n ohjeistus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi (Turvallisesti yhdessä -ohjeet).

Lisätietoja löydät täältä.

Turvallisesti yhdessä

Vuonna 2015 partiossa julkaistiin Turvallisesti yhdessä -ohje. Se on jokaisen partiojohtajan ja partion ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa. Turvallisuudella tarkoitetaan tässä kohtaa muun muassa sitä, että lapsia kohdellaan kunnioittavasti lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan sekä lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.
Ohje koskee kaikkea partiotoimintaa Suomessa.

Turva-aikuinen

Lippukunnissa on käytössä turva-aikuisen pesti. Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö, joka tuntee Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa.

Lisätietoja ja verkkokoulutuksen löydät täältä.