Osaamiskeskus Kentaurin päälliköt Laura Kalervo ja Raisa Omaheimo summaavat neljän vuoden työn Kentaurin viimeisessä blogikirjoituksessa.

Nuorisoalan järjestöt tukevat hyvää elämää. Osaamiskeskus Kentauri kehitti nuorisoalan järjestökentälle tutkimusta, tietoa ja työkaluja neljän vuoden ajan auttaakseen järjestöjen tärkeää työtä. Osaamiskeskuksissa tehtävä kehittämistyö on ollut vaikuttavaa ja sille on tarvetta, kirjoittavat Kentaurin päälliköt Raisa Omaheimo ja Laura Kalervo.

Osaamiskeskus Kentaurin tehtävänä on ollut kehittää ja edistää nuorisoalan ja järjestöjen osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Olemme saaneet neljästä organisaatiosta tulevien asiantuntijoiden kanssa paljon aikaan: tutkimusjulkaisuja harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksista nuoreen, lukuisia työkaluja osaamisen tunnistamisen tueksi sekä nuorille että ohjaajille, ennakointikäsikirjan, uusia mittareita nuorisoalalle sekä suurimpana ponnistuksena digitaalisen tiedontuotannon järjestelmän nimeltä Järjestin. Kentaurin toimintakausi alkoi keväällä 2020 ja kulkee nyt kohti loppuaan – toiminta päättyy maaliskuun loppuun 2024.

Nuorisojärjestökentän merkitys suomalaisille nuorille ja suomalaiselle yhteiskunnalle on valtava. Järjestötoiminta on hyvän elämän elementti, ja sen vaikutukset nuorten hyvinvointiin ja osallisuuden kokemukseen ovat suuret.

Nelivuotinen toimintakausi mahdollisti tuotosten juurruttamisen

OKM on määritellyt jokaisen osaamiskeskuksen tavoitteet ja kehittämistehtävät. Ministeriön ohjauksen lisäksi olemme saaneet sparrausta nuorisoalan järjestökentän ammattilaisilta ja vapaaehtoisilta, jotka ovat osallistuneet Kentaurin toimintaan säännöllisesti. Kentaurin osatoteuttajien perustehtävien erilaisuus rikasti Kentaurin kehittämistyön näkökulmia.

Suomalainen nuorisoalan järjestökenttä on laaja ja monipuolinen, ja se on kentän vahvuus. Kääntöpuolena monimuotoisen kentän tuloksista ja vaikutuksista on vaikea saada kerättyä yhteismitallisia tuloksia. Tähän tarpeeseen Kentaurissa vastattiin luomalla tiedontuotannon järjestelmä Järjestin.

Nelivuotinen toimintakausi oli hyvänkokoinen ajanjakso, jonka aikana aito kehittämistyö oli mahdollista, ja meille jäi aikaa myös tuotosten levittämiseen ja juurruttamiseen.

Tällä osaamiskeskuskaudella ruotsinkielinen toiminta oli jokaisen osaamiskeskuksen vastuulla. Kentaurissa teimme yhteistyötä ruotsinkielisen nuorisojärjestökentän sekä ruotsinkielisen opintokeskuksen kanssa ja tuotimme julkaisuja, koulutuksia ja työkaluja myös ruotsinkielisen nuorisojärjestökentän käyttöön.

Kentaurilaiset kiittävät lämpimästi kaikkia yhteistyötahoja upeasta nelivuotiskaudesta!

Järjestöissä tehtävän työn merkitys kasvaa

Kentauri tuotti tutkimustiedon lisäksi työkaluja arviointitaitojen parantamiseen ja osaamisen tunnistamisen tueksi. Osaamiskeskuksemme tuki järjestökenttää toimintaympäristömuutoksissa tarjoamalla tietoa ennakoinnista ja skenaarioita tulevaisuustyön tueksi.

Kentaurissa on tehty tutkimusta järjestö- ja harrastustoimintaan osallistumisen vaikutuksista nuoreen. Järjestöissä toimimisella on vahva voimaannuttava vaikutus, koska se lisää nuorten kasvua sekä osallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä. Järjestötoiminnalla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kiristyvän rahoituksen ja kiivaiden toimintaympäristömuutosten aikana nuorisojärjestökenttä on kriittisessä paikassa. Nyt on aika valita uusia toimintatapoja ja etsiä uudenlaisia verkostoja. Myös oman toiminnan vaikutuksista täytyy pystyä kertomaan tehokkaammin.

Nelivuotinen yhteistyö nuorisoalan järjestöjen kanssa on osoittanut, että nuorisoalan järjestökentällä toimii osaavia ammattilaisia ja vapaaehtoisia, jotka tekevät tärkeää työtä. Nuorisoalan järjestöt tukevat nuorten hyvää elämää. Osaamiskeskuksissa tehty kehittämistyö on vaikuttavaa, ja sille on tarvetta, myös tulevaisuudessa.

Kentaurin logo