Kun julkaisimme Partio-lehden kyselyn seksuaalisesta häirinnästä, ajattelimme saavamme ehkä hyvällä tuurilla muutama sata vastausta. Kyselyn umpeutuessa lopullinen vastaajamäärä ylsi yli 1 100:n. Saimme valtavasti kannustavaa palautetta. Monet kokivat kyselyn tarpeelliseksi, vaikka he eivät itse olisikaan häirintää kohdanneet. Kiitos erityisesti jokaiselle teille, jotka rohkaistuitte kertomaan omista kokemuksistanne!

Osa myös ihmetteli, miksi lähdemme mukaan ympäri maailman kuohuttaneeseen #metoo-liikkeeseen. Siksi, että Suomen Partiolaiset on maan suurin nuorisojärjestö. Samalla meillä on mielestäni velvollisuus olla esimerkkinä muille siitä, että vaikeita asioita voidaan tuoda esiin. Tärkeintä on kaikkien partiolaisten ja erityisesti alaikäisten turvallinen toimintaympäristö, jota luodaan yhtä paljon avoimella keskustelulla ja rikkomalla vaiettuja aiheita kuin yhteisillä pelisäännöillä ja puuttumisella.

Kyselyn tulokset toivat esiin niin aihetta ylpeyteen kuin ikävää ja kehitettävää. Moni totesi, ettei ole koskaan edes ajatellut, että seksuaalista häirintää voisi olla partiossakin. Oli myös hienoa kuulla, että vaikka osalla olikin ikäviä kokemuksia koulusta, työpaikalta ja muista harrastuksista, on partio aina ollut suurimmalle osalle turvallinen paikka.

Vain jokainen itse voi määritellä, missä omat rajat menevät.

Hienoa olisi myös ajatella, että kaikki partiolaiset olisivat sisäistäneet partion arvot. Kyselystä ilmeni, että häirintää on koettu niin SP:ssä, piireissä kuin lippukunnissa. Osa häirinnästä oli saanut siinä mielessä onnellisen lopun, että asiaan oli puututtu, tekijän kanssa keskusteltu ja häirintä loppunut. Valitettavasti osan kokemukset olivat jopa järkyttäviä. Lisää kyselyn tuloksista pääset lukemaan osoitteesta partio.fi/kyselytulokset.

Miten sitten voimme ennaltaehkäistä häirintää ja puuttua siihen? Jokaisessa partioyhteisössä voisi olla hyvä muistuttaa jäseniä, ettei häirintää hyväksytä, vaikka se tuntuu itsestään selvältä. Olisi tärkeää luoda ilmapiiri, jossa häirinnästä voisi kertoa ilman pelkoa väheksymisestä. Ilmapiiri, jossa kaikille on selvää, ettei mitä tahansa voi sanoa vitsin varjolla.

Kuvassa on Partio-lehden päätoimittaja Sonja Parkkinen.
Kuva: Aapo Rainio

Seksuaalista häirintää ei ole aina helppo tunnistaa, minkä takia moni vastaaja kertoi olevansa epävarma puuttumaan tilanteisiin. Vain jokainen itse voi määritellä, missä omat rajat menevät, mutta niitä rajoja on syytä kaikkien kunnioittaa. Epäselvissä tilanteissa voi aina kysyä, onko tämä sinulle okei.

Obs! Vi har också fått återkopplingen att man inte kunde svara på survey på svenska. Förlåt! Det var vårt fel. Vi vill skriva artikeln på svenska, men tyvärr har vi inga svenskspråkiga på redaktionen. Om du skulle vilja bli medlem i vår redaktion i Partio-lehti och skriva artiklar på svenska, skicka ett mejl till oss chefredaktörer!

Yläkuva: Anna Enbuske