Unelmoimme siitä, että jokainen lapsi ja nuori voisi halutessaan tulla mukaan partiotoimintaan. Valtakunnallisena tavoitteenamme on poistaa osallistumisen ja harrastamisen esteitä. Usein esteet liittyvät esimerkiksi erityistuen tarpeeseen, kulttuuri- tai perhetaustaan, perheen taloudelliseen tilanteeseen, esteettömyyteen tai haja-asutusalueilla pitkään harrastusmatkaan.

Vuonna 2019 jatkoimme aiempina vuosina 100 uutta tapaa -hankkeessa testattujen toimintamallien kehittämistä. Järjestimme esimerkiksi partiotoimintaa Oulun vastaanottokeskuksessa naisille ja lapsille, testailimme partiota koulupäivän yhteydessä Tampereella, kokeilimme päiväkotipartiota ja viittomakielistä toimintaa sekä valmistelimme ensimmäisen muslimilippukunnan perustamista Turkuun. Lisäksi lanseerasimme uuden Helppo tulla -tunnuksen, joka auttaa tunnistamaan partiotapahtumien saavutettavuutta.

Moninaisuusasioita koulutettiin vuoden aikana lippukunnille webinaareissa ja tapahtumissa. Partio oli myös aktiivisesti mukana SPR:n kotoutumista tukevassa järjestöverkostossa ja maahanmuuttajien harrastamista tukevassa Nuoren Akatemian Harrastaen tutuksi -hankkeessa.

Partion moninaisuustyö laajenee

Tunkelon säätiö myönsi juhlavuotensa kunniaksi partiolle 400 000 euron erityisavustuksen, jonka myötä partiossa pystytään laajentamaan moninaisuustyötä entisestään. Nelivuotisessa moninaisuushankkeessa tullaan keskittymään neljään pääteemaan: koulujen yhteydessä toteutettavaan partiotoimintaan, erityislasten partioharrastukseen johtajien tukemisen kautta, maahanmuuttajien partioharrastukseen ja esteettömyyden ja saavutettavuuden lisäämiseen partiossa. Työssä painotetaan uusien toimintamallien tuomista osaksi perustoimintaa.

”Olemme valtavan kiitollisia ja ylpeitä saadusta avustuksesta. Se kertoo partiossa aiemmin tehdyn työn merkittävyydestä ja vaikuttavuudesta. Teemme jälleen parhaamme, jotta partio on jatkossakin avointa ja yhä useampi lapsi ja nuori löytää sen parista itselleen mieluisan harrastuksen”, toteaa partion aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen Mari Sundell.

8 keinoa poistaa harrastamisen esteitä

  1. Rohkaisemme lippukuntia kohtaamaan erilaisia ryhmiä
  2. Autamme ryhmänjohtajia pärjäämään erilaisten lasten kanssa
  3. Huolehdimme siitä, että partiota on tarjolla kaikilla alueilla
  4. Huolehdimme siitä, että perheen taloustilanne ei estä partioharrastusta
  5. Varmistamme, että jokainen partion arvoihin sitoutuva voisi tuntea partion omakseen
  6. Poistamme osallistumisen esteet kokoontumispaikoista
  7. Kokeilemme koulupäivään sidottua partiotoimintaa
  8. Varmistamme, että kaikissa ryhmissä voi olla oma itsensä

Helppo tulla! -tunnus on otettu käyttöön

Helppo tulla -tunnus on työkalu yhdenvertaisemman partiotoiminnan toteuttamiseen. Tunnus auttaa partiotapahtumien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen. Tunnuksessa on 16 osa-aluetta, esimerkiksi liikkuminen, lääkitys, aistit, katsomus, raha, ohjelma sekä lepo ja yöpyminen. Tunnuksen avulla myös osallistujan on helpompi arvioida, onko tapahtuma hänelle saavutettava.  Tunnus luotiin ja otettiin käyttöön vuonna 2019 ensin pääkaupunkiseudun alueen partiotapahtumissa ja valtakunnallisesti vuoden lopussa. Lisätietoa tunnuksesta partio.fi-sivuilla.

Jäsenmaksuvapautusten tarve on suuri

Partion ystävät -stipendirahaston avulla edistetään lasten tasa-arvoista mahdollisuutta harrastaa muun muassa myöntämällä jäsenmaksuvapautuksia ja leiristipendejä.

Lapsiperheiden taloudellisen tilanteen muutokset näkyvät myös partiossa. Vaikka partio on suhteellisen edullinen harrastus, on jäsenmaksuvapautusten ja leiristipendien kysyntä lisääntynyt viime vuosina tuntuvasti. Jäsenmaksuvapautusta anovien määrä on kasvanut viimeisen 5 vuoden aikana noin 20-30 % vuosittain. Vapautuksia myönnettiin viime vuonna yli 900. Partion harrastamista tuettiin lisäksi myöntämällä leiristipendejä piirileireille sekä varustepaketteja yli kolmellesadalle lapselle.

– Harrastamisen taloudellisten esteiden poistaminen on tärkeä keino tuoda partioharrastus mahdollisimman monen lapsen saataville, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola painottaa.

Partion Ystävät -rahastoa voi tukea tekemällä kertalahjoituksen tai liittymällä kuukausilahjoittajaksi. Lue lisää ja liity lahjoittajaksi: www.partionystavat.fi

Juttu on julkaistu alunperin Suomen Partiolaisten vuosikirjassa 2019. Kirjoittaja on Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointipäällikkö.