Keväällä 2021 Suomen Partiolaiset pilotoi valtakunnallista etävaeltajavartiota. Vartio kokoontuu kerran kuukaudessa etänä ja suunnittelee vaeltajien Suomi-projektia, samalla toisiinsa tutustuen. Pauliina Visa toimii vartion vertaisjohtajana.

Etätoiminta ei voi korvata kasvokkaista partiotoimintaa

Totta. Mielestäni partion yksi parhaista puolista on sen tuomat ystävät ja yhteiset hetket. Etätoiminta on hyvä lisä kasvokkain tapahtuvalle toiminnalle, ja sen avulla voidaan ylläpitää ystävyyttä yli rajojen ja suunnitella projekteja. Kasvokkaiselle toiminnalle siitä ei kuitenkaan ole korvaajaksi. Esimerkiksi etänä toteutettu iltanuotio ei tarjoa samaa
tunnelmaa kuin perinteisesti toteutettuna.

Ryhmäytyminen on haaste, kun toiminta on kokonaan etänä

Totta. Etänä ryhmäytyessä vartiotoverit jäävät helposti vain nimiksi, viesteiksi ja ääniksi. Etänä tapahtuvassa toiminnassa sanattoman viestinnän lukeminen on mahdotonta, jolloin on hankalampi tietää, milloin joku kokee jäävänsä ulkopuoliseksi. Koen erilaiset, hieman hupsuinakin pidetyt leikit tärkeinä ryhmäytymisen aikana. Ne jäävät kuitenkin pois etätoiminnassa.

Pauliina Visan mielestä kokonaan etänä toimiva lippukunta ei ole ajatuksena kovin mielekäs.

Vertaisjohtajuus toimii hyvin vaeltajavartiossa

Vaeltajatoiminnassa vartionjohtajana toimii vartion kanssa saman ikäinen vertaisjohtaja, jonka tärkein tavoite on
pitää vaeltajat mukana toiminnassa. Vertaisjohtajalla on tehtäviensä puolesta suuri vastuu vartion toiminnan
ylläpitämisestä. Etähankkeen aikana vertaisjohtajan rooli on ollut pienempi, lähinnä innostaja. Vertaisjohtajuuden
toimivuuteen vaikuttaa se, millainen vertaisjohtaja on ja kuinka hän toimii, mutta suurempi vaikutus on mielestäni muulla vartiolla. Vertaisjohtajuus toimii, kun vartio on aktiivinen ja sitoutunut toimintaan. Vertaisjohtaja jaksaa
tehtävässään, kun huomaa muiden innostuvan ja kehittävän toimintaa eteenpäin.

Vaeltajat eivät ehdi toteuttaa vaeltaohjelmaa muilta pesteiltään

Mikäli kokee monet erilaiset pestit mukavaksi tavaksi tehdä partiota, vievät ne väkisin aikaa muulta partiotoiminnalta, kuten vaeltajaohjelmalta. Pestiin sitoutuminen on kuitenkin vapaaehtoista, joten vaeltajaohjelmaa ehtii toteuttaa
niin halutessaan.