Matilda Wenman ja Iiro Auvinen on valittu vuoden toimiviksi partiojohtajiksi

Vuoden 2019 Toimiva partiojohtaja -apurahat on myönnetty Matilda Wenmanille Finlands Svenska Scouterista ja Iiro Auviselle Uudenmaan Partiopiiristä. Wenmanin kotilippukunta on Helsingfors Scoutkår Spanarna ja Auvisen Inkoon Samoilijat. Vuotuiset apurahat jakoi Partiosäätiön hallintoneuvosto.

Iiro Auvinen ja Matilda Wenman vastaanottivat apurahat juhlallisin menoin Partiosäätiön hallintoneuvoston kokouksessa tiistaina 2.4.2019. Sekä Auvinen että Wenman toimivat aktiivisesti kotiseutunsa partiotoiminnassa ja edistävät partiotoimintaa myös alueellisesti.

Molempia nuoria partiojohtajia motivoi partiossa erityisesti sen rooli kasvattajana.

”Parasta partiolaisuudessa on yhteisöllisyys ja se, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus olla mukana harrastuksessa, jossa he saavat mahdollisuuden kasvaa yksilöinä”, Wenman toteaa.

Kuvassa Matilda Wenman.

Matilda edistää partion monimuotoisuutta

Matilda Wenman (23) Helsingfors Scoutkår Spanarna –lippukunnasta edistää moninaisuusasioita hallitusjäsenenä Finlands Svenska Scouterissa. Kasvatustieteen opiskelija toimii myös lippukuntansa johtajana.

”Tärkeintä, mitä olen partiossa oppinut, on toimiminen yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Se on opettanut minulle paljon muista mutta myös minusta itsestäni”, Wenman kertoo.

Tärkeintä, mitä olen partiossa oppinut, on toimiminen yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Se on opettanut minulle paljon muista mutta myös minusta itsestäni.

Matilda Wenman on vuosien ajan toiminut luotettavana tapahtumajärjestäjänä lippukunnassa ja piirissä. Empaattisena ja toimeen tarttuvana henkilönä hän on suosittu tiiminjäsen projektissa kuin projektissa. Vastuuntuntoisella partiojohtajalla on myös partiolle ominaista huumoria mukana tekemisessä.

“Aikuisena partiojohtajana on ihanaa, kun leireillä ja kilpailussa saa heittäytyä itsekin lapselliseksi”, Wenman nauraa.

“Toivon, että tulevaisuudessa saan toteuttaa ison partioprojektin sekä osallistua ulkomailla partiokoulutuksiin ja leireille.” Toive toteutuu Toimiva partiojohtaja -apurahan myötä pikapuoliin, sillä apuraha on tarkoitettu käytettäväksi saajan henkilökohtaiseen partiokoulutukseen Suomessa tai ulkomailla.

Kuvassa Iiro Auvinen

Iiro uskoo tekemällä oppimiseen

Iiro Auvinen (24), Inkoon Samoilijoista on toiminut pitkään lippukunnanjohtajana ja syksystä lähtien huolehtii lippukunnan henkilöstöresursseista pestijohtajana. Hän toimii myös Uudenmaan Partiopiirin vuoden 2020 leirin Valkaman johtajana. Vapaaehtoistyöstä lippukunnanjohtajana Auvinen on oppinut korvaamattomia taitoja niin ihmisten, asioiden kuin päämäärienkin johtamisessa.

“Partiossa kannustetaan heitä, jotka eivät vielä osaa, tekemään – ja oppimaan. Olen oppinut monia tietoja ja taitoja tekemällä, mutta olen myös oppinut sen terveen asenteen, että kaikkea ei ole pakko osata heti. Ja jos virheitä tekee, oppiminen tapahtuu kantapään kautta”, Auvinen kertoo.

Unelmoin niin partiolaisena kuin ihmisenäkin jättäväni maailman lopulta vähän parempana kuin se oli tänne saapuessani.

Iiro Auvisella on kyky ottaa lapset ja nuoret itse mukaan suunnittelemaan toimintaa niin, että se motivoi heitä ja heille kehittyy taito ymmärtää omat vaikuttamismahdollisuutensa.

“Partiossa vallitsee hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri, jossa kukin uskaltaa olla oma itsensä. Palkitsevinta on saada olla sellaisessa seurassa, jossa ei tarvitse epäillä omaa riittävyyttään.”

Auvinen haluaisi tulevaisuudessa olla mukana tekemässä myös kansainvälistä leiriä.

“Unelmoin niin partiolaisena kuin ihmisenäkin jättäväni maailman lopulta vähän parempana kuin se oli tänne saapuessani.”

Partiosäätiö  myöntää kerran vuodessa kahdelle nuorelle partiojohtajalle Toimiva partiojohtaja-apurahat. 1000 euron arvoisen apurahan jakamisen tarkoituksena on kohottaa nuorten partiojohtajien tekemän vapaaehtoistyön yleistä arvostusta sekä korostaa toiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä. Palkitut valitaan partiopiirien nimeämien ehdokkaiden joukosta, ja apuraha on tarkoitettu käytettäväksi saajan henkilökohtaiseen partiokoulutukseen kotimaassa tai ulkomailla.