Partiolaisille tunnustus työstä dialogin vahvistamiseksi

Kuvassa Suomen Dialogiteko 2021 -tunnusErätauko-säätiö on myöntänyt Suomen Partiolaisille Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen demokratian vahvistamisesta. Tunnustus jaettiin tänä vuonna monille toimijoille poikkeuksellisen maailmantilanteen takia.

Vuoden 2021 dialogiteko on tehty yhdessä ja yhteistyössä. Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi Erätauko-säätiö on halunnut tehdä eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi ja jakaa tunnustuksen tällä kertaa usealle toimijalle. Tunnustuksen avulla säätiö kiittää hyvästä työstä sen osalta, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi sekä rohkaisee samalla eri toimijoita tukemaan edelleen demokratiaa dialogin avulla. Aiemmin tunnustus on myönnetty yhdelle toimijalle.

Partiolaiset ovat tarttuneet toimeen

Suomen Partiolaisia Erätauko-säätiö kiittää erityisesti pitkäjänteisestä dialogityöstä järjestön kehittämiseksi ja yhteiskunnallisen keskustelun tukemiseksi sekä Erätauko-toimintamallin vahvasta käyttöön ottamisesta.

Erätaukosäätiön asiantuntijat ovat kouluttaneet partiolaisia kaikilta organisaatiotasoilta menetelmäohjaajiksi ja tehneet materiaalia jokaisen partioryhmän käyttöön oman keskustelun järjestämiseksi. Erätaukomenetelmää onkin hyödynnetty jo runsaasti erilaisissa keskusteluissa partiossa. Lisäksi yhteistyötä on tehty Johtajatulien ja NUORI22 -tapahtumien työpajoissa, ja Erätaukosäätiön asiantuntijat ovat myös mukana tekemässä suurleiri Kajoa. Lue lisää partion ja Erätauko-säätiö yhteistyöstä.

Erätauko-menetelmä luo rakentavampaa keskustelua

Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen.

”Demokratian vahvistaminen tarkoittaa tekoja. Kiitämme teitä siitä, että olette tarttuneet toimeen. Demokratiaa ei vahvisteta yksin ja erillään vaan yhdessä eteenpäin kulkien ja yhteistyötä tehden. Tärkeää on, että mahdollisimman moni tulisi halutessaan kuulluksi, kun yhteisistä, tärkeistä asioista puhutaan. Kiitos, että te olette mahdollistaneet tällaisia hetkiä”, Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka kiittää.

Lue lisää tunnustuksesta Erätauko-säätiön sivuilta.