Partiolaisten jäsenkokous linjasi suuntaviivat seuraaville vuosille

Suomen Partiolaisten jäsenkokous kokoontui viikonloppuna Lappeenrannassa. Hyvässä hengessä käydyssä kokouksessa päätettiin useita merkittäviä asioita, kuten partion peruskirjan muutosprosessin käynnistämisestä, partion strategiasta vuosille 2019-2020 ja yhdistyksen sääntöjen päivittämisestä. Kokouksessa valittiin myös uusi Partioneuvosto seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Partion strategiakautta päätettiin jatkaa vuosille 2019-2020. Partion strategia jatkuu näin ollen samanlaisena kuin vuosina 2015-2018. Strategian hyväksymisen yhteydessä vahvistettiin partion ns. tähtikartta vuosille 2016-2026. Tähtikartassa määritellään Suomen Partiolaisten jäsenkokouksien ja suurleirien järjestämisvuodet sekä kansainväliset jamboreet. Seuraavan Finnjamboree järjestetään vuonna 2022.

Jäsenkokous keskusteli ja päätti myös yhdistyksen sääntöjen päivittämisestä. Sääntömuutoksilla tavoitellaan mm. työnjaon selkeyttämistä, keskusjärjestön ja piirien toiminnansuunnittelusyklien yhtenäistämistä sekä päätöksenteon avoimuuden ja osallistavuuden vahvistamista.

Uusi Partioneuvosto aloittaa työnsä tammikuussa

Jäsenkokous valitsi myös uudet Partioneuvoston jäsenet vuosille 2019-2020. Uusi Partioneuvosto aloittaa kaksivuotiskautensa vuoden 2019 alusta.

Partioneuvosto 2019-2020:

Puheenjohtaja
Pauli Engblom

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Olli Ahvo

Finlands Svenska Scouter rf
Mikaela Korin-Niemi
Victor Spiby

Hämeen Partiopiiri ry
Tytti Lindroos
Atte Kesti
Hilja Mäkinen
Heli Vuorinen

Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Aleksi Luumi
Antti Matikainen

Kymenlaakson Partiopiiri ry
Elina Toimela

Lapin Partiolaiset ry
Sanna Koponen

Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Eero Kivistö
Roope Korpela
Maria Nikkari
Stefan Stjärnstedt

Pohjanmaan Partiolaiset ry
Saija Kivelä
Arttu Tanner

Pohjois-Savon Partiolaiset ry
Olli Happonen

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Pinja Lehtinen
Niko Tamminen
Tiina Varhee
Janne Heiskanen

Uudenmaan Partiopiiri ry
Jussi Leinonen
Oskari Tolvanen