Partioon ovat tervetulleita kaikki – vakaumukseen katsomatta

YLE uutisoi 16.4.2019, että partio haluaisi löyhentää suhdettaan uskontoihin ja kirkkoon. Valitettavasti jutusta ei välittynyt kaikki se moninaisuus, joka peruskirjan, ja siihen sisältyvän lupauksen, päivittämiseen liittyy. Partio on avoin ja moninainen liike, jossa positiivinen uskonnonvapaus ja myönteinen asenne hengellisyyteen ovat tärkeitä arvoja. Haluamme, että partio on kaikille avoin harrastus, josta kaikki voisivat löytää paikkansa katsomuksesta riippumatta.

Partioliikkeeseen kuuluu oman maailmankatsomuksen etsiminen ja myönteinen suhde hengellisyyteen. Tämä tulee jatkossakin olemaan partion arvo. Suomalaisessa kulttuurissa on ollut hyvin luonnollista, että partiossa tapahtuva hengellinen kasvatus ja siihen liittyvä yhteistyö on ollut tiivistä nimenomaan evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Tästä huolimatta partioliike ei ole sitoutunut yhteenkään tiettyyn uskontoon, vaan toimii positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti. Yhteistyötä on tehty ja tehdään jatkossakin myös muiden kirkko- ja uskontokuntien kanssa.

Evankelis-luterilainen kirkko on partion tärkeä yhteistyökumppani sekä valtakunnallisella tasolla että paikallisten seurakuntien ja lippukuntien välisessä toiminnassa. Noin 80 % lippukunnista on taustayhteisönä ev.lut. kirkon seurakunta. Lippukunnilla on myös muita taustayhteisöjä, kuten vanhempainyhdistys, paikallinen Lions-klubi tai muu paikallinen toimija. Taustayhteisösopimuksessa lippukunta ja seurakunta voivat määritellä yhteistyönsä sisällön eli esimerkiksi millaista hengellistä kasvatusta lippukunta tarjoaa ja osallistuuko lippukunta seurakunnan toimintaan. Samalla määritellään, mitä tukea seurakunta antaa lippukunnalle. Viimeisen parin vuoden aikana yhteistyötä kirkon kanssa on tiivistetty ja laajennettu myös kasvatusyhteistyön ulkopuolelle.

Nykyisen lupauksen Jumala-sana on osoittautunut partioon liittymistä estäväksi, koska se tulkitaan tarkoittavan ainoastaan kristinuskon Jumalaa. Lupauksen päivittämisen tavoitteena on muodostaa uusi lupaus, joka olisi sanamuodoltaan entistä laveampi ja siinä viitattaisiin tunnustuksellisen uskonnon sijaan esimerkiksi omaan vakaumukseen tai hengelliseen kasvuun. Lupaus voi olla myös sellainen, ettei siinä viitata millään tavalla uskontoon tai vakaumukseen. Tällöin hengellisyys ja elämän totuuden etsiminen osana partiotoimintaa tulisi sanoitettua muualla peruskirjassa.

Mahdollisten muutosten jälkeen partiossa voi yhä harjoittaa halutessaan omaa uskontoaan ja vakaumustaan niin, että kunnioittaa samalla muiden oikeutta omaan katsomukseen. Jatkossakin osa lippukunnista voi sitoutua antamaan esimerkiksi tietyn taustayhteisön tunnustuksen mukaista uskonnollista kasvatusta. Toisin kuin taustayhteisösopimukset, peruskirja ja partiolupaus koskettavat jokaista partiolaista ja partiolippukuntaa Suomessa, joten on tärkeää, että peruskirja ja partiolupaus mahdollistavat partiotoiminnan monipuolisuuden.

Lisätietoa peruskirjan uudistamisprosessista: partio.fi/arvokeskustelu

Usein kysytyt kysymykset peruskirjan uudistamisesta

Lisätietoja antavat:

Maria Ruohola
Suomen Partiolaisten puheenjohtaja
puh. 044 7605632
maria.ruohola@partio.fi

Jari Nieminen
Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunnan jäsen,
vastuualueena partion ja kirkon väliset suhteet
jari.nieminen@partio.fi