Sanoista tekoihin – nuorten hyvinvointi on kaikkien vastuu!

Jäsenkokouksen julkilausuma 13.11.2022.

Suomen Partiolaisten – Finlands Scouter ry:n jäsenkokous vetoaa päättäjiin, että nuorten hyvinvointi nostetaan keskiöön tulevalla vaalikaudella.

Useat viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että parin viime vuoden poikkeustila on vaikuttanut erityisesti nuoriin. Jopa neljä viidestä nuoresta on kokenut hyvinvointinsa heikentyneen ja erityisesti tyttöjen yksinäisyys ja ahdistuneisuus on lisääntynyt hälyttävästi.

Nuoruutta eletään tällä hetkellä kolmoiskriisin keskellä. Mieltä kuormittavat ympäristökriisi, koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Pandemia on lisännyt erityisesti nuorten mielenterveysoireilua.

Lisääntyneet paineet ja arjen kuormitus näkyvät myös partiotoiminnassa. Viime kesän suurleiri Kajolla koettiin valtavasti hienoja elämyksiä ja solmittiin uusia ystävyyssuhteita. Tiivis viikon yhdessäelo toi kuitenkin konkreettisella tavalla esiin myös sen, miten korona-aika on vaikuttanut negatiivisella tavalla lapsiin ja nuoriin. Tämä näkyi leiriarjessa esimerkiksi kiusaamisena.

Kajolla oli panostettu erityisesti henkiseen turvallisuuteen ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Keskustelutuki ja kohtaamiset olivat tarpeen nuorten kuulemiseksi. Kun nuori sai mahdollisuuden kiireettömään keskusteluhetkeen turvallisen aikuisen kanssa, pinnan alta paljastui yksinäisyyttä, epävarmuutta tulevasta ja haasteita sosiaalisissa suhteissa. Oli myös tärkeää huomata, että nuoret uskaltavat puhua omista ajatuksistaan ja tuntemuksistaan rohkeasti ja avoimesti.

Moni nuori myös luopuu harrastamisesta kouluun liittyvien suorituspaineiden tähden. Nykyinen koulutusjärjestelmämme luo menestymisen paineita yhä nuoremmille iässä, jossa pitäisi saada rauhassa etsiä omaa polkua ja identiteettiä. Nuoruuteen kasattavia paineita opintojen, työn ja loppuelämään vaikuttavien valintojen osalta tulee vähentää, ei lisätä. Positiivisen tulevaisuuskuvan ja toivon ylläpitäminen on meidän jokaisen vastuulla.

Ensi kevään eduskuntavaalien tärkeimmiksi teemoiksi nuoret itse ovat nostaneet mielenterveyspalvelut, ilmastokriisin ratkaisemisen, hyvinvointipalveluiden tulevaisuuden ja ihmisoikeuksien turvaamisen. Nyt jos koskaan on aika panostaa nuoriin ja heille tärkeisiin teemoihin, siirtyä sanoista tekoihin ja ryhtyä niin rakenteellisiin uudistuksiin kuin korjaamaan jo syntyneitä ongelmia. Kestävän muutoksen aikaansaaminen vaatii rohkeita päätöksiä, yhteisiä tavoitteita sekä sektori- ja poliittiset rajat ylittävää pitkäjänteistä yhteistyötä.

Me partiossa, yhtenä nuorisoalan suurimmista järjestötoimijoista, teemme parhaamme lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Näihin talkoisiin tarvitaan kuitenkin vielä suurempi joukko. Päättäjät niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin eduskunnassa, tarttukaa toimeen nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Koska ilman nuoria, meillä ei ole mitään.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Lähteet:
Kouluterveyskysely 2021
Allianssi ry:n ja MTV:n kyselyt kevät ja syksy 2022